“MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROJESİ”

“MİKRO VE KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROJESİ”

Bilecik TSO’dan yapılan açıklamaya göre Bilecik KOSGEB İl Müdürlüğünden Bilecik TSO’ya gelen yazıda; mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesine yönelik proje başlatıldığı bildirildi. Gelen yazının detayları TSO üyelerine şu şekilde iletildi:

“Mikro ve küçük işletmeler (MKİ’ler), finansmana erişimlerinin kısıtlı olması ve gelir azalışlarından çabuk etkilenmeleri nedeniyle Kovid-19 salgınına karşı hassas durumdadırlar. Ekonomik aktivitelerin ülke geneline yayılmasında, teknolojik gelişmelerin tabandan itibaren içselleştirilmesinde, ana sanayi kuruluşlarının malzeme ve ara ürün ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanmasında, yereldeki işgücü potansiyelinin yerinde kullanılarak büyük şehirlere sağlıksız göçün önlenmesinde ve teknoloji tabanlı yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçirilmesinde son derece önemli rolü olan MKİ’lerin salgının yıkıcı etkilerinden korunmaları gerekmektedir. Bu sebeple Kovid-19 salgınından etkilenen MKİ’lere yönelik olarak 2021 yılında KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Projesi” başlatılmıştır.

Projenin amacı; imalat ve bunun tamamlayıcısı olan öncelikli sektörler ile Kovid-19 salgını etkilerinin nispeten yoğun olduğu diğer sektörlerdeki MKİ’lerin faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş

dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.

Proje kapsamında KOSGEB tarafından hazırlanan “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı” ile; imalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ve Kovid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ’ler ve yenilikçi genç işletmelere faizsiz ve teminatsız geri ödemeli işletme sermayesi desteği sağlanacaktır.

Sağlanacak bu destek:

– 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin “12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü” ve

– “Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması” şartıyla; yeni istihdam edilecek personel başına 100 Bin TL geri ödemeli destek şeklindedir. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise; destek, personel başına 10 Bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi. ilan tarihinden (ilan tarihi Aralık 2021 ‘dir) önceki ayda işletmede

çalışmıyor olan personel “yeni” kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecektir.

Destekten yararlanabilecek MKİ’lerin sektörleri; ekte yer alan “Program Kapsamındaki Sektörler” tablosunda belirtilmektedir. Programın önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni

başvuru donemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecektir.

Destek başvuru şartları özetle şu şekildedir:

Ölçek kriteri: Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.

Sektör kriteri: NACE Rev 2 faaliyet kodları arasında; Program Kapsamındaki Sektörler Tablosundaki kodlardan biri olan MKİ’ ler başvurabilecektir.

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri: Kovid- 1 9 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ’ler başvuru yapabilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı mal i kayıtlarına göre 2019

yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan ve daha önce İkinci Bileşene başvuran yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

– Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

– İşletmeler, Başvuru Formunu doldururken varsa yasal sınırların üzerinde vadesi geçmiş vergi – SGK borçlarını kapatacaklarını veya yasal sınırların altına indireceklerini veya tecil ya da

taksitlendireceklerini beyan ederek başvuru yapabilecektir.

Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar:

– Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalıdır.

– Başvuru döneminin ilan edildiği (2021 Aralık) aydan önceki ayda MKİ’de çalışmıyor olmalıdır.

(Yeni istihdam olmalıdır.)

– Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A’lı prim günü sayısı 180′ den fazla olmamalıdır.

– 1981 ve sonrası doğumlu olmalıdır.

– Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez.

Başvuru şartlarını karşılayan MKİ’ler, KOSGEB’in web tabanlı destek uygulama arayüzü olan “KBS – KOBİ Bilgi Sistemi (KOSGEB E-Hizmetler)” üzerinden başvuru yapabilecektir. Bütçe imkanları

ölçüsünde başvuru sırasına göre geçici onay verilecek, yeni personeli istihdam eden MKİ’lerin ödeme talebi başvuru sırasına göre bütçenin yeterli olduğu sayıdaki işletmenin kesin onayı verilecektir.

Destek ödemeleri, 6 ay + 6 ay şeklinde destek ödemesine esas her iki taksit döneminin başında peşin olarak yapılacaktır. Ödeme öncesinde ve sonrasında, resmi kayıtlardan (GİB, SGK)

İşletmenin aktif olduğu, geçmiş dönem ortalama istihdamının muhafaza ediliyor olduğu ve yeni personelin istihdam edildiği kontrol edilecektir. 6 aylık ilk taksit dönemine ilişkin yükümlülük yerine getirilmemişse 3 ay ek süre verilecek, 3 ay ek süre içinde yükümlülük tamamlanmışsa ikinci 6 aylık dönem ödenecektir. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecektir.

Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydı ile; MKİ’ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4’er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB’e geri ödeyecektir. Taahhütleriyle ilgili yükümlülüklerini varsa verilen ek sürede de tamamlayamayan MKİ’lerden ise; verilen destek, ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile tahsil edilecektir. Geri ödemeli destek için işletmelerden teminat alınmayacaktır.

Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmelerin www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E- Hizmetler” menüsünden “Mikro ve Küçük işletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu” alt menüsünü seçerek online başvuru yapmalarını takiben tamamlanacak değerlendirme ve geçici onay / kesin onay işlemlerinden sonra destek ödemeleri başlatılacaktır. Ödeme aşamasında yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ve sosyal güvenlik borcu olanlara destek ödenmeyecektir.

Program başvuruları en geç 31 Mart 2022’ye kadar yapılabilecektir.

Söz konusu destek programının ekte yer alan faaliyet kodları çerçevesinde desteğe başvuru ile ilgilenen işletmelerin Bilecik KOSGEB İl Müdürlüğüne başvuruları önemle rica olunur.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam