Anız Yangınlarıyla Mücadele

Anız Yangınlarıyla Mücadele

 

Amaç ve Kapsam;

Madde 1-Tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak. Tarımsal üretimde; hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamaktır.

 

Genel Hükümler ve Biçerdöver Sahiplerinin Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları:

Madde 2- 1- Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır.

2-Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına fırsat vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır.

3- Ormana bitişik tarımsal üretim yapılan tarlalarda, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadın ardından yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5–10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar; orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, aksine hareket edenleri Muhtarlar, Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bildireceklerdir.

4- Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce çabucak yerine getirilecektir.

5-Anız yakılması durumunda oluşacak orman yangınları ve zararları hakkında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin Kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin Köy Muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüklerince, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ile 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili cezaya ilişkin yaptırımları uygulanacaktır.

6- Kırsal alanda çalışan biçerdöverler dâhil tüm araçlarda su bidonları ile yangın söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve Muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır.

7- İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir. Yapılacak eğitimlerde, Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlüklerince talep olması durumunda, İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir. 

8- Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır.

9-6831 sayılı Orman Kanunu gereğince, Devlet Ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi Köy Muhtarlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerince yapılacaktır.

10-Kontrol görevlileri halkın ve Köy Muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri, orman piknik / gezinti yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için uyarılar yapacaktır.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları

Madde 3-İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ve Ziraat Odası Başkanlıkları: Çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilecek, zararları ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacaktır. Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına neden olanlar hakkında, yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Madde 4-  Karayolları Şube Müdürlüğü:Anız yangınları, karayollarında görüş uzaklığını azalttığından trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle; Karayolları Şube Müdürlüğünce, yol kenarlarındaki otlar temizlenerek yanıcı maddeler kaldırılacaktır. Yol kenarlarında, anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır. Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına neden olanlar hakkında, yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Madde 5-  İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü: Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır.  Yangın çıkması durumunda ve istenildiği takdirde yangın mükelleflerinin taşınması için araç ve personel yardımında bulunacaktır. Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına neden olanlar hakkında, yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Madde 6-  Milli Eğitim Müdürlükleri: Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında yer ayıracaklardır, anız yangınları ve zararları konularında eğitim verilecektir. Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları, Mayıs – Ekim ayları arasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.

Madde 7- Orman İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri: Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda anız yakılmasının yasak olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler, anız yakılması sonucu oluşabilecek orman yangınları konusunda bilgilendirilecek. Köy toplantıları şeklinde yapılacak bu bilgilendirmeye İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanları da katılacaktır. Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına neden olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. İhbarlara acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim olanakları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yangına hassas bölgelerde tarım alanları ile orman alanları arasında, yangını önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır. Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına neden olanlar hakkında, anız yangınını orman alanına yakın 4 km mesafede olması durumunda 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezaya ilişkin işlem uygulanacaktır. Anız yangınının, orman alanından 4 km. uzağında olması durumunda yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Madde 8-  Belediye Başkanlıkları: Anız yakılmasının önlenmesine yönelik İl Valiliğimizce yayınlanan bu tebliği kamuoyu ve konunun ilgililerinin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki anız yangınlarının söndürülmesi için itfaiye birimlerinin müdahalesini sağlayacaklardır.

Madde 9-  Köy Muhtarlıkları: Anız yakılmasının önlenmesine yönelik İl Valiliğimizce yayınlanan bu tebliği kamuoyu ve konunun ilgililerinin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir.  Anız yangınlarına sebebiyet verenleri en kısa sürede belirleyerek, ivedilikle ilgili makamlara duyurulması sağlanacaktır.

Madde 10-  İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü: Hasat öncesinde, hasat sırasında ve hasat sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına neden olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yapılacaktır.

 

-İlimizde 2012 yılında anız yakılması yasaklanmış olup, yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır.

-2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak kanuna aykırılık durumunda 2012 yılında uygulanacak idari para cezaları, 10 Ocak 2012 tarih ve 28169 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2012/1 no.lu tebliğe göre “Bu Kanunun ek 1. maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 31,39 TL idari para cezası verilir.” hükmü ile “Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza (beş) kat artırılır” hükmü uygulanacaktır.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam