• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
ARAÇ SATIŞ İLANI

ARAÇ SATIŞ İLANI

ARAÇ SATIŞ İLANI

İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

İHALEYİ YAPACAK KURUM VE İHALE YERİ Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Değirmen Sok. NO:29 Merkez/Bilecik

İDARENİN TELEFON VE FAKS NO Tel: 0 228 212 11 47 Faks: 0228 212 39 54

İHALE TARİH VE SAATİ 06/06/2013 Saat: 10:00

İHALENİN ŞEKLİ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37’inci ve müteakip maddeleri gereğince Kapalı Teklif Usulü.

TAHMİNİ (MUHAMMEN) BEDELİ 7.000,00 TL. (Yedibin TürkLirası)

GEÇİCİ TEMİNAT 210,00 TL (İkiyüzOnTürklirası)

KDV. ORANI % 1

ŞARTNAME SATIŞ BEDELİ Mesai Saatleri İçinde ücretsiz Temin Edilebilir.

İl Müdürlüğümüze ait 11 EH 282 Plakalı, 1998 Model, Doğan S 1 adet resmi Otomobilin satış ihalesi 2886 sayılı Yasanın 37. ve müteakip maddeleri uyarınca Kapalı Teklif usulü Bilecik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nde toplanacak komisyon marifeti ile belirtilen gün ve saatte satışı yapılacaktır.

OTOMOBİLE İLİŞKİN BİLGİLER

ARACIN PLAKASI MARKASI MODELİ/RENGİ KİLOMETRE MUHAMMEN BEDELİ (TL)

11 EH 282 TOFAŞ 98 MODEL DOĞAN S-GRİ (KUM) 27.492 KM 7.000,00 TL

Aracın Muayenesi yeni yapılmış olup, trafik sigortası mevcuttur.

İSTEKLİLERE İLİŞKİN BİLGİLER

1-İstekli Gerçek Kişi İse;

a)Kanuni ikametgahı olması (Nüfus Müdürlüğünden alınacak-son 2 aylık) ve irtibat telefonunu bildirmesi,

b)İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi,

c)İhaleye iştirak eden taraflarca her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

d)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Onaylı Nüfus cüzdanı sureti

e)Teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

2-İstekli Tüzel Kişilik İse;

a)İdare merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya diğer resmi makamlardan şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,

b)Şirketin imza ve yetki sirkülerinin veya şirket adına girişimde bulunacak (ihaleye girecek) kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekaletname ve vekile ait imza sirküleri,

c)Türkiye’de tebligat için adres göstermesi ve telefon bildirmesi (yazılı olarak),

d)Şartnamede belirtilen geçici teminatın ödendiğine dair makbuz, belge veya teminat mektubu (devlet tahvili veya hazine kefaletine haiz tahviller kabul edilir),

e)İhaleye iştirak eden taraflarca her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

f)Posta yolu ile ihaleye katılmak mümkündür ancak bu durumda istekli ihale salonunda hazır değilse son ve kesin teklifi zarftaki teklif olarak kabul edilir. Postadaki gecikmeler ile fax, telgraf ve mail ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

g)İstekliler aracı mahalinde görüp, mevcut haliyle kabul ettiğini ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep edemeyeceğine dair, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları “Araç Görme belgesi” imzalayıp vereceklerdir.

3-Satışı yapılacak araç mesai saatleri içinde Müdürlüğümüzde görülebilir.

4-İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Bilecik Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Servisinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin şartname ve eklerini ücretsiz idareden almaları gerekmektedir.

5-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanan tekliflerin 06.06.2013 tarihi saat: 10.00’a kadar Kurum İdari İşler Servisine ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idaremiz hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7-Satışı ilişkin vergi, resim ve harçlar istekliye aittir.

8-İhaleye ilişkin ilan www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.

B(196)

 

Sosyal Medyada Paylaşın:
Önceki Yazı

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam