Belediye meclis toplantıları başladı

Belediye meclis toplantıları başladı

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda 8 gündem maddesi görüşüldü. MHP grubunun gündem dışı önergelerinin yoğun şekilde görüşüldüğü toplantıda  CHP grubundan da Seyfi Özgen'in çıkışları dikkati çekti.

MHP grubundan terleten önergeler

Gündem maddelerine geçilmeden önce ilk olarak MHP meclis grup sözcüsü Pervin Taşçı tarafından verilen  önergeler tartışıldı. Taşçı; Evsel atık kirliliği ile ilgili projeler geliştirilmesi, Bilecik merkezindeki ve Akemescit Cadesi üzerindeki hamamın restore edilmesi, işçi bekleme alanlarının oluşturulması , Kardeş şehir ilişkisi kurulacak belediyeler ile Bilecik Belediyesi ilişkisinin nasıl şekillendiğinin meclise açıklanması, karla mücadele konusunda belediyenin yeterli olup olamadığı ve trafik kazalarının önlenmesi için belediyenin alması gereken önlemler konularında meclise ek gündem maddeleri sundu. MHP grubunun verdiği önergelerin hiçbiri kabul edilmedi.

BEYGAZ ortaklığı başkanın yetkisine verildi

MHP grubunun ardından ise Başkan Yağcı belediye başkanlığı adına 2 tane ek gündem maddesi sundu.Başkan Yağcı'nın sunduğu ilk madde, BEYGAZ'dan dağıtılan doğalgazın yüzde 10 kar hissesine ortak olma konusunda yetki talep etmesi oldu. Başkan Yağcı,gündem maddesiyle ilgili şunları söyledi:

" Arkadaşlar, biliyorsunuz ortak olarak içerisinde hissedarları olan Bilecik Bolu Bozüyük Söğüt Pazaryeri Osmaneli Bayırköy Vezirhan İnönü Çukurhisar ve yeni olarak da Gölpazarı'nın eklendiği BEYGAZ diye bir doğalgaz dağıtım şirketimiz var. Biz bu doğalgaz dağıtım şirketinin ortaklarıyız. Burada mevzuata göre de burada doğalgazdan elde edilecek karın yüzde  10'u ortaklar arasında dağıtılması lazım. Biz bunu geldiği günden itibaren maalesef bir düzene koyamadık. Bu hissenin dağıtımını başaramadık. Devamlı ortakların değişmesi, Bilecik olarak başlangıçta burada kullanım esaslı olsun dedik. Fakat mevzuata ilişkin olarak bunun olamayacağı bu nüfus esasına göre olması gerektiğine ilşkin bir görüş var. Uygulamada bu doğrultuda. Buna ilişkin olarak nüfuslara göre Bilecik; yüzde 1.76 , Bolu; yüzde 4.46, Bozüyük; yüzde 1.98, Söğüt; yüzde 0. 45, Pazaryeri; yüzde 0.22, Osmaneli; yüzde 0. 46, Bayırköy; binde 0. 08, Vezirhan; binde 10, İnönü; binde 23, Çukurhisar; binde 0. 7 Gölpazarı binde 19 tarzında bir oranlama nüfuslara göre yapılması lazım. Bunun gündeme alınarak bu konuda buraya ortak olunmasına ilişkin olarak meclisimizden belediye başkanlığımıza bir yetkili talebimiz var. Bu yeni yıl dolayısıyla Gölpazarı'nında yeni atılması dolayısıyla gündeme sonradan gelen bir husus. Bunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum." Meclis oylamasına sunulan madde oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Şubat ayında yurt dışı gezisine çıkıyor

Başkan Yağcı tarafından sunulan diğer bir madde ise Şubat ayında olması planlanan yurt dışı gezisi konusunda oldu. Başkan Yağcı konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Belediye meclis üyelerimiz her dönem sağ olsunlar zamanlarını, mesailerini harcıyorlar ve belediye meclisimizde toplumumuza yönelik kararlar alıyoruz. Şehrimizin gelişimi noktasında çaba harcıyoruz. Her dönem en az bir tane yurt dışı gezisi yapıyoruz. Şehircilik anlamında, yurt dışındaki belediyelerin imar,  şehircilik çevre uygulamaları, tarihi ve kültürel dokunun korunması noktasında, deneyimlerini artırması, bilgi edinilmesi ve bu bilgilerin de yapacağımız icraatlarla gelecek nesillere aktarılması noktasında geziler düzenliyoruz. Geçen dönemki meclisimizle böyle bir yurt dışı gezisi düzenlemiştik. Yurt içinde de gittiğimiz geziler de oluyor. Yeni yılla beraber bir yılı da geride bıraktık bu anlamda. Gezimiz önümüzdeki günler içerisinde Şubat ayı içerisinde olabilir bu anlamda bir yurt dışı gezisi bu amaçlarla düzenlenmesi noktasında meclise bir önergemiz var. Bunun meclis gündemine alınmasını talep ediyoruz. Bunu oylarınıza sunmak istiyoruz." Meclisin onayına sunulan önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Aylık maktu ücretleri Maliye bakanlığınca belirtilen oranda yapılacak

Ek gündem maddelerinin tartışılmasının ardından olağan gündem maddeleri meclis onayına sunuldu. Olağan gündemin ilk konusu; Aylık maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi oldu. Meclis toplantılarının her ayın ilk salı günü olması dolayısıyla Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen rakamların sonraya kaldığını belirten Yağcı, " Bu konuyu Şubat ayına bırakırsak bu defa çalışan arkadaşlarımız eski ücretleri almak durumunda kalıyorlar.Geçen sene de böyle bir şey oldu. Maliye Bakanlığımızca bildirilecek maktu mesai ücret tarifesinin kabul edilmesi noktasında bir karar alıyoruz.O kararı da Maliye Bakanlığı'nın getirdiği artış oranında yapıyoruz" dedi.

Başkan Yağcı'nın ardından maktu ücretlerin belirlenmesiyle ilgili görüş bildiren CHP meclis üyesi Seyfi Özgen, şöyle konuştu:

" Zabıta ve itfaiye hizmetlerinin fiilen görev yapan personele 657 sayılı devlet memuru kanununda belirtilen çalışma süre saatlerine bağlı olmaksızın ilgili belediye meclisi kararıyla 2015 yılında ödenecek  maktu fazla çalışma ücreti şu esaslara göre yapılacaktır; 

Bunların gelecek ay fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10 binden 50 bine kadar olan yerlerde 233 TL, 50 binden 100 bine kadar olan yerlerde 258 TL aylık maktu fazla  çalışma ücreti olarak her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başka bir ödeme yapılamaz. Yukarıdaki hükümlere göre görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı yaralanma ve sakatlanma hallerinde tedavi süresince 1 yılda toplam 9 günü geçmeyen hastalık izni sürelerinde itfaiye hizmetinde çalışan personelin görev sırasında hastalanma durumunda veya tedavi süreçlerinde yurt içinde yapılacak hizmet içi eğitime katılma ve geçici görevde bulunma durumlarında ödemeye devam olunacaktır. Biz de CHP grubu olarak belediyemiz bünyesinde çalışan zabıta ve itfaiye görevlilerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz."

Başkan Yağcı'nın oylama sunduğu "Aylık maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi" gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Sözleşmeli personele alt sınırdaki ücreti ödemek durumundayız"

Gündemin ikinci maddesi ise; Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi oldu. Sözleşmeli personellerle ilgili  Maliye Bakanlığı tarafından bir alt ve üst limit bildirildiğini ifade eden Yağcı, kadrolu personellerle sözleşmeli personel arasında bir sıkıntı yaşanmaması için bu bildirilen limitlerin alt sınırını uyguladıklarını belirtti. Başkan Yağcı, konuyla ilgili şunları belirtti:

"Değerli meclis üyelerimiz, bu konu da Maliye Bakanlığı tarafından bildirilmedi. Şimdi Maliye Bakanlığı sözleşmeli personele ilişkin olarak alt ve üst sınırları bildiriyor. Biz de 11 yıldır sözleşmeli personel olayı çıktığı günden itibaren Bilecik Belediye Başkanlığı olarak Maliye Bakanlığının bildirmiş olduğu sözleşmeli personel alt ve üst sınırlarında alt sınırdaki ücreti ödüyoruz. Çünkü üst sınırlardaki ücretler ödendiğinde sözleşmeli personelimizle mevcut daimi çalışan personelimiz arasında bir dengesizlik oluşuyor.Onun için alt sınırları ödüyoruz. Bu anlamda da bu alt sınırda ödenecek ücretlerin ödenmesi hususunu öneri olarak sunmak istiyoruz."

Bilecik belediyesinde kaç tane sözleşmeli personel var?

Konu hakkında  görüş belirtmek istediğini ifade eden CHP meclis üyesi Seyfi Özgen,  6 ay önce Temmuz ayında yapılan meclis toplantısında sözleşmeli personeller ile ilgili görüşüldüğünü hatırlatarak" Temmuz ayı toplantısının üzerinden 6 ay geçti. Hala sözleşmeli personeli konuşuyoruz. Ben de diyorum ki önümüzdeki dönemle ilgili 1 adet tabip, 1 adet hemşire, 1 adet sağlık memuru, 1 adet avukat 3 adet mühendis 1 adet mimar 4 adet ekonomist 1 adet istatistikçi, 1 adet jeolog, 3 adet tekniker, 3 adet teknisyen, 1 adet eğitmen, 2 adet sanat tarihçisi alacağız ve ücretlerini belirleyeceğiz. Bizler CHP grubu olarak Bilecik Belediyesinde kaç kişi sözleşmeli olarak çalışmaktadır, ünvanları nedir açıklanması gerektiğini istiyoruz" dedi.

Başkan Yağcı Özgen'in saydığı personel sayılarının ve içinde bulunulan şartların 10 yıldan beri devam ettiğini ve bu olanakların çoğunu kullanmadıklarını belirtti. Başkan Yağcı şunları aktardı:

"Bu olanakları sadece  gerektiği zamanda kullanıyoruz. Şu aşamada sözleşmeli olarak; 1 tane mühendis, 1 tane ekonomist, 1 tane arkeolog, 1 tane sanat tarihçisi, 1 tane mimar, 1 tane eğitmen, 1 tane avukat,1 tane tekniker, 1 tane de makine  mühendisi olmak üzere 9 tane sözleşmeli personelimiz var. Daha önce biliyorsunuz sözleşmeli personel olarak çalışan 30'u aşkın arkadaşımız kadro verildiği için daimi kadrolu personel olarak geçti. Ondan sonra da belediye olarak o süreçten sonra oluşan süreç itibariyle sözleşmeli personellerimiz in ücretleri de genel olarak  yılbaşı itibariyle belirlenirdi. Temmuz ayında yeni kadrolar ihdas edildiği için o kadrolardaki elemanlara yönelik ücret tespit edildi. Şu anda o ihdas edilen kadrolarla birlikte sizin de okuduğunuz bizim tabip, veteriner hekim, hemşire, sağlık memuru, sosyal çalışmacı, avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, ekonomist, istatistikçi jeolog tekniker teknisyen sanat tarihçisi ve eğitmen olmak üzere sözleşmeli ihdas edilen sözleşmeli personel kadrolarımız var. Bunların bir kısmını az önce okuduğumuz şekilde bazı arkadaşlar tarafından şu anda doldurulmuş durumda. Ama biz bu anlamda ileriye doğru meclisimizden yetki aldığımızda ileriye doğru alabileceğimiz sözleşmeli personele de bu anlamda rutin yapılan her yıl başında yapılan bir uygulama. Bu kadrolardaki elemanlara ücret belirlense de belirlenmese de ertesi gün çalıştıracağız diye bir şey yok. Mesela kaç yıldır doktor kadromuz var ve biz buna ilişkin bir düzenimiz olmadığı için doktor noktasında bir çalışma ortamı oluşmadı. Veya bir istatistikçi olarak böyle bir eleman çalıştırma noktasında konumunda olmadık. Ama ihtiyaç olursa onlara ilişkin ileriye doğru belediye sağlık hizmetleri noktasında şehirde eksiklik görür bir hastane veya benzeri bir şeyin yapımını düşünürse ona ilişkin bu kadrolar da farklı şekillerde olabilir."

Başkan Yağcı daha sonra Rakamların belli olmaması dolayısıyla Maliye Bakanlığı tarafından bildirilecek 657 sayılı kanuna göre alt ve üst tabanlar içerisinde bildirilecek alt taban üzerinden sözleşmeli personel ücretlerinin ödenmesi hususunu oylamaya sundu. Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlemesi maddesi yapılan oylama sonucunda MHP ve Ak Partinin kabul oyları ve CHP'nin çekimser oylarıyla kabul edildi.

Meclis Temmuz ayında tatile çıkıyor

Meclis toplantısının 3. olağan gündem maddesi yılbaşında yapılan rutin değerlendirmelerden biri olan ; Meclis toplantı günleri ve tatil ayının belirlenmesi oldu.Oy birliğiyle kabul edilen gündem maddesinde  Meclis toplantılarının her ayın ilk salı günü saat 17.30'da gerçekleştirilmesi ve Temmuz ayında meclis tatili olmasına karar verildi.

4. ve 5. gündem maddelerini Bilecik Belediyesi ile Eskişehir Sarcakaya ve Mihalgazi belediyelerinin kardeş şehir kabul edilmesi teklifi oluşturdu. Türkiye genelinde ve uluslar arası alanda kardeş şehir ilişkilerinin geliştiğini belirten Başkan Yağcı, Eskişehir'de bulunan Sarcakaya ve Mihalgazi belediyelerinin Bilecik iliyle kardeş şehir ilişkilerinde bulunmak istediğini dile getirdi. Başkan Yağcı, " Eskişehir belediyeleri olan Sarcakaya ve Mihalgazi bizlerle bilgi alışverişinde bulunmak istiyorlar. Bunu da belediye meclisimizin gündemine getirdik. Belki ileriye doğru Bozüyük ilçemiz ve İnönü belediyesi ile kardeş olur. İleriye doğru sınırlarımızı genişletebiliriz.  Eskişehir Sarcakaya ilçe belediyesi ile belediyemiz arasında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için karşılıklı bilgi ve deneyim alışverişi,  sosyal ekonomik ticaret ve turizm alanlarında karşılıklı  iyi ilişkiler kurulması her iki belediyenin birbirlerinin imkanlarından faydalanabilmesi amacıyla kardeş şehir ilişkisi kurulabilmesi için 5393 sayışı belediye kanunun 18. maddesine göre konunun görüşülüp karar verilmesi üzere meclis gündemine alınması diye müzakere yazılmış. Bu amaçlarla Sarcakaya belediyemiz ile kardeş şehir ilişkisinin kurulması hususunu oylarınıza sunuyorum. "dedi.

Sarcakaya ve Mihalgazi kardeş şehirlerimiz oldu

Bilecik Belediyesi ile Eskişehir Sarcakaya ve Mihalgazi belediyelerinin kardeş şehir kabul edilmesi teklifi AK Parti ve CHP'nin kabul, MHP'nin çekimser oylarıyla kabul edildi.

6. gündem maddesi denetim komisyonun kurulması ve komisyon kurulmasına ilişkin oylama oldu. Meclis denetim komisyonunun kanuna göre 3 ile 5 kişi arasında kurulabileceğini belirten Yağcı, geçen dönem 3 kişi komisyon kurulmasına ilişkin olarak karar verildiğini hatırlattı. Meclisin yapısı itibariyle CHP'nin komisyonda yer almamış olmasına bazı tepkiler geldiğini ifade eden Yağcı, "Biz komisyonlarda geçen dönem karar verirken 10 yıldır komisyonlar meclisin yapısı itibariyle baktığımızda hep 3'er kişilik olduğu için o anlamda gelişmiştik ama amacımız milletimizin seçmiş olduğu siyasi parti temsilcilerinin komisyonlarda olmaması noktasında olmadı. Bu anlamda da ben belediye başkanı olarak ve Ak Parti grubu  adına da meclis komisyonlarının ve denetim komisyonunun 5 kişi olmasını önermek istiyorum."dedi.

Meclis denetim komisyonu seçildi

Önergenin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından Başkan Yağcı 5 kişiden oluşacak denetim komisyonun 3 üyesinin Ak Parti'den, 1 üyenin CHP'den, 1 üyenin ise MHP'den oluşması gerektiğini belirtti. Ak Parti grubu adına meclis üyesi Nusret Tosun başkanlığında denetim komisyon üyeliğine Ak Parti grubu adına meclis üyesi Edibe Bekin, Sevcan Uzun, Kadir Bayrak, MHP grubu adına Soner Olgun, CHP grubu adına ise Ali Çakır önerildi. Yapılan gizli oylama sonucu denetim komisyonu üye seçimine önerilen isimler kabul edildi.

Mükerrer sokak isimleri görüşülecek

Görüşülen 7. madde ise imar konularının görüşülmesi oldu. Gündem maddesi gereğince 2014 yılı Aralık ayında komisyona havale edilen 5 adet konu görüşüldü. Görüşülen konular arasında Aralık ayında gündeme sunulan Aşağıköy'deki ve merkezde bulunan bazı sokak isimlerinin mükerrerlik göstermesi ile ilgili çalışma da yer aldı. Konuyla ilgili belediye komisyonu yaptığı çalışmalar neticesinde mükerrerlik gösteren sokak isimlerinin muhtar ve ihtiyar heyetleriyle görüşülerek bir sonraki meclis gündem maddesine alınması kararı oy birliği ile kabul edildi.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam