Belediyeden Katı Atık Tesisleri iddialarına cevap gecikmedi

Belediyeden Katı Atık Tesisleri iddialarına cevap gecikmedi

“Bazı basın yayın organlarında yayınlanan, ‘ EVSEL KATI ATIK BEDELLERİ ‘ başlıklı haber üzerine bazı konuların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Belediyemizce tahakkuku yapılan Atık su ve Evsel Katı Atık ücretleri, genel idare tarafından düzenlenen yasal hükümler çerçevesinde yapılmaktadır.

Bu uygulamanın yasal dayanağını 2872 sayılı Çevre Kanunun 11 maddesi ve 27/10/2010 Tarihli Çevre ve Orman Bakanlığının atıksu ve evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili yönetmelik oluşturmaktadır. 2872 Sayılı yasanın 11 maddesinde, ‘Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdür. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz’’ hükmüne yer verilmiştir ve 27/10/2010 tarihli yönetmelik, ‘2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çevre Temizlik Vergisi Başlıklı Mükerrer 44 maddesi ile aynı kanunun 87. Maddesi uyarınca kanalizasyon harcamalarına katılma payı ve 2560 Sayılı Kanunun 13 maddesi uyarınca alınan kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini de içerecek şekilde; atıksu ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında tam maliyet esaslı tarifeye göre belirlenen toplam sistem maliyetini karşılamak üzere evsel katı atık ve atıksu hizmetlerinden yararlananlar tarafından ödeneceği ’ hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda Belediyelerin ilgili yönetmeliğe göre atıksu ve evsel katı atık ücretini belirleme ve tahsil sorumlulukları 28/10/2011 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu yasal düzenleme çerçevesinde Belediyemiz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmüş ve belediye meclisimizin 03/04/2012 tarihli 15 sayılı kararıyla evsel katı atık ücretleri tarifesi belirlenmiştir. Alınan meclis kararında bertaraf hizmeti bulunmadığından sadece toplama ve taşıma maliyetleri hesaplanarak tarife oluşturulmuştur. Belediyemizin uygulamaya geçtiği tarihten sonra bu uygulamaya ilişkin alınan meclis kararının iptali talebi ile gerek OSB gerekse de OSB bünyesindeki şirketler tarafından Eskişehir idare mahkemelerine dava açılmıştır. Yapılan yargılama sonucunda Katı atık ücreti tahakkukunda ve dayanağı meclis kararında herhangi bir hukuka aykırılık görülmeyerek, davaların reddine oybirliği ile karar verilmiştir.

27/10/2010 tarihli yönetmeliğin yayınlamasından önce de Belediyeler tarafından atıksu ve evsel katı atık ücretleri, abonelerin tükettikleri su miktarı ile orantılı olarak zaten tahakkuk ve tahsili yapılmaktaydı. Bu yönetmelikle belirlenen tam maliyet esaslı tarife ve kirleten öder prensibi doğrultusunda belirlenen ücret tarifesi, tüketilen su miktarına göre değil, abone bazlı hane ve mesken başına sabit bir ücret belirlenmesi uygulamasını getirmiştir.

Atıksu altyapı ve evsel katı atık tarifelerinin belirlenmesine ilişkin yönetmeliğe eklenen 15/02/2013 tarihli geçici maddede; uyum sağlayamamış olan idarelere süre verilmiş olup, belediyemizin uygulaması ise yönetmelikte yapılan değişiklikten önce başlatılmıştır. Atıksu ve evsel katı atık ücretlerinin alınması çevre il belediyelerinde de uygulanmaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz sebepler ve yasal mevzuat gereği tahakkuk eden evsel katı atık bedelinin alınması noktasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Halkımızı ve kamuoyunu yanıltıcı algı oluşturmaya yönelik siyasi saik ile yapılan, belediyemizin kurumsal yapısını ve çalışmalarını hedef alan  mesnetsiz açıklamalara itibar edilmemesi hususları kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

  1. tarafsızlık – Bilecik basınının tüm sitelerini takip etmekteyiz. Belediye tarafından yapılan basın açıklamasını bir tek sizin sitenizde yer verildiğini görüyorum. Bilecik ile ilgili tüm haberleri tarafsız bir şekilde yayınladığınız teşekkürler.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam