• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BEM-BİR-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI

BEM-BİR-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “-Yeni Anayasada daha fazla gecikme kabul edilemez.

-Kamuda kılık kıyafet yasağı kaldırılmalıdır.

-Emekliler de aile yardımından faydalanmalıdır.

-Belediye çalışanlarının maaşları zamanında ödenmelidir.

-24 saat görev yapan itfaiyeciye yemek verilmiyor.

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasağı dayatmadır.

-Mezarlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.

-Görevi başında hayatını kaybeden itfaiyeci şehit sayılmalıdır.

-Emeklilikte yaşa takılan kamu çalışanlarına ikramiyeleri ödenmelidir.

-Arama-kurtarma personelinin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.” şeklinde sendikalarının taleplerini açıkladı. Demirel açıklamasına şöyle devam etti:

““Dayanışma aidatının kaldırılması demek sendikacılığın bitirilmesi demektir”

Hükümet ile kamu çalışanları arasında 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıklayan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) önceliği yeni anayasa çalışmaları ve kamuda kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına verdi.

Diğer Bazı Talepler:

-Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmalı

-Yerel yönetim çalışanlarına yılda 2 defa ikramiye ödenmeli

-Belediye çalışanlarının aylıkları zamanında ödenmeli

-Yıllık izne çıkacak memura bir aylık maaş tutarında izin ücreti ödenmeli

-Kaçakçılıkla mücadele eden kamu çalışanına teşvik primi verilmeli

-Koruma güvenlik memurlarına ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmelidir

-İSKİ, ASKİ, İETT gibi kurumlarda kaldırılan ikramiyeler geri verilmelidir

-Afet-acil yardım personeline yıpranma hakkı verilmelidir

-İtfaiye ve zabıta çalışanlarına getirilen yemek kısıtlaması kaldırılmalıdır

-İtfaiye ve zabıta memurları ile diğer bazı kadrolarda yaşanan kademe-derece ilerlemesindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

-G.İ.H. sınıfı personelinin özlük hakları eğitim durumuna göre düzenlenmelidir.

-Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.

-Tüm kurum amirleri ve sendika yöneticilerinin il idaresi komisyonlarında görev alması sağlanmalıdır.

-YHS’de çalışanlar sınavsız GİH’e geçirilmelidir.

-Asıl iş dışındaki görevlendirmeler ücretlendirilmelidir.

-Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Kapanan belediyeler ile İl Özel İdare personelleri mağdur edilmemelidir.

-İl Özel İdaresi Köye Hizmet Götürme Birliklerinde görev yapan teknik personele ödenmeyen ek ücretlerle ilgili kanunsuzluk ortadan kaldırılmalıdır.

-Güvenlik görevlilerine haksız şekilde ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmesi için karar alınmalı.

-İtfaiyecilerin giysileri yangına dayanıklı olmalıdır.

-Yerel yönetimlerde çalışan personelin eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.

Hazırlamış olduğumuz bu talepler genelde kamu çalışanlarının, özelde ise yerel yönetim çalışanlarının idari, mali, hukuki, sosyal ve özlük haklarını düzenlemekte, mevzuattan kaynaklanan kanunsuzluklara işaret etmekte ve ülkemizin sağlıklı bir çalışma barışına kavuşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Sendika olarak çalışma barışını sosyal barışın sağlanması adına vazgeçilmez görmekteyiz.

Ülke kaynaklarının doğru ve eşit paylaşımını, iktidarların toplumun kesimleri arasındaki adil yaklaşımını, çalışanlar kavramının oturtularak gelecek planlamalarının bu kavram çerçevesinde yapılmasını çok önemsiyoruz.

Ayrıca Bem-Bir-Sen olarak; Türkiye Cumhuriyeti devletine; vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu ile bağlı herkesin; herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan, yasaksız, özgür, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilen, hukukun temel kavramlarının yerleştiği, demokrasinin özümsendiği, insanların inançlarına uygun yaşadığı, değerlerine önem verilen, yeni bir anayasaya kavuşturulmuş bir toplumda yaşamasını arzu ediyor ve bu yönde yapılacak bütün çalışmaları bir vizyon çalışması olarak değerlendirerek bütün gücümüzle destekliyoruz.

Sendika olarak sunduğumuz taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim çalışanlarının güvenini kazanmış, bu güveni üst üste 8 yıldır almış olduğu genel yetki ile pekiştirmiş bir sendikayız.

Bem-Bir-Sen olarak; toplu sözleşmelerin sadece maaş zammına kilitlenip kalmaması, kamu çalışanları içinde, en çok mağdur edilen yerel yönetim çalışanlarının yıllardan beri devam ede, ücret adaletsizliğinin yanında, diğer pek çok çözüm bekleyen sorununun olduğunu yıllardan beri KAMU İŞVEREN KURULU gündemine taşıyoruz.

BEMBİR-SEN kuruluşundan bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada; hizmet, üretim ve sosyal diyalog sendikacılığını benimsemiş, emeğin gücünü tehdit olarak değil, çağdaş ve evrensel kurallar çerçevesinde kullanan, çözüm üreten bir demokratik kitle örgütü olarak, başta temsil ettiğimiz kamu çalışanları olmak üzere, milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.”

Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “-Yeni Anayasada daha fazla gecikme kabul edilemez.

-Kamuda kılık kıyafet yasağı kaldırılmalıdır.

-Emekliler de aile yardımından faydalanmalıdır.

-Belediye çalışanlarının maaşları zamanında ödenmelidir.

-24 saat görev yapan itfaiyeciye yemek verilmiyor.

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasağı dayatmadır.

-Mezarlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.

-Görevi başında hayatını kaybeden itfaiyeci şehit sayılmalıdır.

-Emeklilikte yaşa takılan kamu çalışanlarına ikramiyeleri ödenmelidir.

-Arama-kurtarma personelinin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.” şeklinde sendikalarının taleplerini açıkladı. Demirel açıklamasına şöyle devam etti:

““Dayanışma aidatının kaldırılması demek sendikacılığın bitirilmesi demektir”

Hükümet ile kamu çalışanları arasında 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıklayan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) önceliği yeni anayasa çalışmaları ve kamuda kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına verdi.

Diğer Bazı Talepler:

-Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmalı

-Yerel yönetim çalışanlarına yılda 2 defa ikramiye ödenmeli

-Belediye çalışanlarının aylıkları zamanında ödenmeli

-Yıllık izne çıkacak memura bir aylık maaş tutarında izin ücreti ödenmeli

-Kaçakçılıkla mücadele eden kamu çalışanına teşvik primi verilmeli

-Koruma güvenlik memurlarına ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmelidir

-İSKİ, ASKİ, İETT gibi kurumlarda kaldırılan ikramiyeler geri verilmelidir

-Afet-acil yardım personeline yıpranma hakkı verilmelidir

-İtfaiye ve zabıta çalışanlarına getirilen yemek kısıtlaması kaldırılmalıdır

-İtfaiye ve zabıta memurları ile diğer bazı kadrolarda yaşanan kademe-derece ilerlemesindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

-G.İ.H. sınıfı personelinin özlük hakları eğitim durumuna göre düzenlenmelidir.

-Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.

-Tüm kurum amirleri ve sendika yöneticilerinin il idaresi komisyonlarında görev alması sağlanmalıdır.

-YHS’de çalışanlar sınavsız GİH’e geçirilmelidir.

-Asıl iş dışındaki görevlendirmeler ücretlendirilmelidir.

-Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Kapanan belediyeler ile İl Özel İdare personelleri mağdur edilmemelidir.

-İl Özel İdaresi Köye Hizmet Götürme Birliklerinde görev yapan teknik personele ödenmeyen ek ücretlerle ilgili kanunsuzluk ortadan kaldırılmalıdır.

-Güvenlik görevlilerine haksız şekilde ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmesi için karar alınmalı.

-İtfaiyecilerin giysileri yangına dayanıklı olmalıdır.

-Yerel yönetimlerde çalışan personelin eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.

Hazırlamış olduğumuz bu talepler genelde kamu çalışanlarının, özelde ise yerel yönetim çalışanlarının idari, mali, hukuki, sosyal ve özlük haklarını düzenlemekte, mevzuattan kaynaklanan kanunsuzluklara işaret etmekte ve ülkemizin sağlıklı bir çalışma barışına kavuşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Sendika olarak çalışma barışını sosyal barışın sağlanması adına vazgeçilmez görmekteyiz.

Ülke kaynaklarının doğru ve eşit paylaşımını, iktidarların toplumun kesimleri arasındaki adil yaklaşımını, çalışanlar kavramının oturtularak gelecek planlamalarının bu kavram çerçevesinde yapılmasını çok önemsiyoruz.

Ayrıca Bem-Bir-Sen olarak; Türkiye Cumhuriyeti devletine; vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu ile bağlı herkesin; herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan, yasaksız, özgür, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilen, hukukun temel kavramlarının yerleştiği, demokrasinin özümsendiği, insanların inançlarına uygun yaşadığı, değerlerine önem verilen, yeni bir anayasaya kavuşturulmuş bir toplumda yaşamasını arzu ediyor ve bu yönde yapılacak bütün çalışmaları bir vizyon çalışması olarak değerlendirerek bütün gücümüzle destekliyoruz.

Sendika olarak sunduğumuz taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim çalışanlarının güvenini kazanmış, bu güveni üst üste 8 yıldır almış olduğu genel yetki ile pekiştirmiş bir sendikayız.

Bem-Bir-Sen olarak; toplu sözleşmelerin sadece maaş zammına kilitlenip kalmaması, kamu çalışanları içinde, en çok mağdur edilen yerel yönetim çalışanlarının yıllardan beri devam ede, ücret adaletsizliğinin yanında, diğer pek çok çözüm bekleyen sorununun olduğunu yıllardan beri KAMU İŞVEREN KURULU gündemine taşıyoruz.

BEMBİR-SEN kuruluşundan bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada; hizmet, üretim ve sosyal diyalog sendikacılığını benimsemiş, emeğin gücünü tehdit olarak değil, çağdaş ve evrensel kurallar çerçevesinde kullanan, çözüm üreten bir demokratik kitle örgütü olarak, başta temsil ettiğimiz kamu çalışanları olmak üzere, milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.”

Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “-Yeni Anayasada daha fazla gecikme kabul edilemez.

-Kamuda kılık kıyafet yasağı kaldırılmalıdır.

-Emekliler de aile yardımından faydalanmalıdır.

-Belediye çalışanlarının maaşları zamanında ödenmelidir.

-24 saat görev yapan itfaiyeciye yemek verilmiyor.

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasağı dayatmadır.

-Mezarlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.

-Görevi başında hayatını kaybeden itfaiyeci şehit sayılmalıdır.

-Emeklilikte yaşa takılan kamu çalışanlarına ikramiyeleri ödenmelidir.

-Arama-kurtarma personelinin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.” şeklinde sendikalarının taleplerini açıkladı. Demirel açıklamasına şöyle devam etti:

““Dayanışma aidatının kaldırılması demek sendikacılığın bitirilmesi demektir”

Hükümet ile kamu çalışanları arasında 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıklayan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) önceliği yeni anayasa çalışmaları ve kamuda kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına verdi.

Diğer Bazı Talepler:

-Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmalı

-Yerel yönetim çalışanlarına yılda 2 defa ikramiye ödenmeli

-Belediye çalışanlarının aylıkları zamanında ödenmeli

-Yıllık izne çıkacak memura bir aylık maaş tutarında izin ücreti ödenmeli

-Kaçakçılıkla mücadele eden kamu çalışanına teşvik primi verilmeli

-Koruma güvenlik memurlarına ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmelidir

-İSKİ, ASKİ, İETT gibi kurumlarda kaldırılan ikramiyeler geri verilmelidir

-Afet-acil yardım personeline yıpranma hakkı verilmelidir

-İtfaiye ve zabıta çalışanlarına getirilen yemek kısıtlaması kaldırılmalıdır

-İtfaiye ve zabıta memurları ile diğer bazı kadrolarda yaşanan kademe-derece ilerlemesindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

-G.İ.H. sınıfı personelinin özlük hakları eğitim durumuna göre düzenlenmelidir.

-Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.

-Tüm kurum amirleri ve sendika yöneticilerinin il idaresi komisyonlarında görev alması sağlanmalıdır.

-YHS’de çalışanlar sınavsız GİH’e geçirilmelidir.

-Asıl iş dışındaki görevlendirmeler ücretlendirilmelidir.

-Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Kapanan belediyeler ile İl Özel İdare personelleri mağdur edilmemelidir.

-İl Özel İdaresi Köye Hizmet Götürme Birliklerinde görev yapan teknik personele ödenmeyen ek ücretlerle ilgili kanunsuzluk ortadan kaldırılmalıdır.

-Güvenlik görevlilerine haksız şekilde ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmesi için karar alınmalı.

-İtfaiyecilerin giysileri yangına dayanıklı olmalıdır.

-Yerel yönetimlerde çalışan personelin eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.

Hazırlamış olduğumuz bu talepler genelde kamu çalışanlarının, özelde ise yerel yönetim çalışanlarının idari, mali, hukuki, sosyal ve özlük haklarını düzenlemekte, mevzuattan kaynaklanan kanunsuzluklara işaret etmekte ve ülkemizin sağlıklı bir çalışma barışına kavuşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Sendika olarak çalışma barışını sosyal barışın sağlanması adına vazgeçilmez görmekteyiz.

Ülke kaynaklarının doğru ve eşit paylaşımını, iktidarların toplumun kesimleri arasındaki adil yaklaşımını, çalışanlar kavramının oturtularak gelecek planlamalarının bu kavram çerçevesinde yapılmasını çok önemsiyoruz.

Ayrıca Bem-Bir-Sen olarak; Türkiye Cumhuriyeti devletine; vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu ile bağlı herkesin; herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan, yasaksız, özgür, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilen, hukukun temel kavramlarının yerleştiği, demokrasinin özümsendiği, insanların inançlarına uygun yaşadığı, değerlerine önem verilen, yeni bir anayasaya kavuşturulmuş bir toplumda yaşamasını arzu ediyor ve bu yönde yapılacak bütün çalışmaları bir vizyon çalışması olarak değerlendirerek bütün gücümüzle destekliyoruz.

Sendika olarak sunduğumuz taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim çalışanlarının güvenini kazanmış, bu güveni üst üste 8 yıldır almış olduğu genel yetki ile pekiştirmiş bir sendikayız.

Bem-Bir-Sen olarak; toplu sözleşmelerin sadece maaş zammına kilitlenip kalmaması, kamu çalışanları içinde, en çok mağdur edilen yerel yönetim çalışanlarının yıllardan beri devam ede, ücret adaletsizliğinin yanında, diğer pek çok çözüm bekleyen sorununun olduğunu yıllardan beri KAMU İŞVEREN KURULU gündemine taşıyoruz.

BEMBİR-SEN kuruluşundan bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada; hizmet, üretim ve sosyal diyalog sendikacılığını benimsemiş, emeğin gücünü tehdit olarak değil, çağdaş ve evrensel kurallar çerçevesinde kullanan, çözüm üreten bir demokratik kitle örgütü olarak, başta temsil ettiğimiz kamu çalışanları olmak üzere, milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.”

 Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “-Yeni Anayasada daha fazla gecikme kabul edilemez.

-Kamuda kılık kıyafet yasağı kaldırılmalıdır.

-Emekliler de aile yardımından faydalanmalıdır.

-Belediye çalışanlarının maaşları zamanında ödenmelidir.

-24 saat görev yapan itfaiyeciye yemek verilmiyor.

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasağı dayatmadır.

-Mezarlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.

-Görevi başında hayatını kaybeden itfaiyeci şehit sayılmalıdır.

-Emeklilikte yaşa takılan kamu çalışanlarına ikramiyeleri ödenmelidir.

-Arama-kurtarma personelinin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.” şeklinde sendikalarının taleplerini açıkladı. Demirel açıklamasına şöyle devam etti:

““Dayanışma aidatının kaldırılması demek sendikacılığın bitirilmesi demektir”

Hükümet ile kamu çalışanları arasında 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıklayan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) önceliği yeni anayasa çalışmaları ve kamuda kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına verdi.

Diğer Bazı Talepler:

-Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmalı

-Yerel yönetim çalışanlarına yılda 2 defa ikramiye ödenmeli

-Belediye çalışanlarının aylıkları zamanında ödenmeli

-Yıllık izne çıkacak memura bir aylık maaş tutarında izin ücreti ödenmeli

-Kaçakçılıkla mücadele eden kamu çalışanına teşvik primi verilmeli

-Koruma güvenlik memurlarına ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmelidir

-İSKİ, ASKİ, İETT gibi kurumlarda kaldırılan ikramiyeler geri verilmelidir

-Afet-acil yardım personeline yıpranma hakkı verilmelidir

-İtfaiye ve zabıta çalışanlarına getirilen yemek kısıtlaması kaldırılmalıdır

-İtfaiye ve zabıta memurları ile diğer bazı kadrolarda yaşanan kademe-derece ilerlemesindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

-G.İ.H. sınıfı personelinin özlük hakları eğitim durumuna göre düzenlenmelidir.

-Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.

-Tüm kurum amirleri ve sendika yöneticilerinin il idaresi komisyonlarında görev alması sağlanmalıdır.

-YHS’de çalışanlar sınavsız GİH’e geçirilmelidir.

-Asıl iş dışındaki görevlendirmeler ücretlendirilmelidir.

-Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Kapanan belediyeler ile İl Özel İdare personelleri mağdur edilmemelidir.

-İl Özel İdaresi Köye Hizmet Götürme Birliklerinde görev yapan teknik personele ödenmeyen ek ücretlerle ilgili kanunsuzluk ortadan kaldırılmalıdır.

-Güvenlik görevlilerine haksız şekilde ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmesi için karar alınmalı.

-İtfaiyecilerin giysileri yangına dayanıklı olmalıdır.

-Yerel yönetimlerde çalışan personelin eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.

Hazırlamış olduğumuz bu talepler genelde kamu çalışanlarının, özelde ise yerel yönetim çalışanlarının idari, mali, hukuki, sosyal ve özlük haklarını düzenlemekte, mevzuattan kaynaklanan kanunsuzluklara işaret etmekte ve ülkemizin sağlıklı bir çalışma barışına kavuşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Sendika olarak çalışma barışını sosyal barışın sağlanması adına vazgeçilmez görmekteyiz.

Ülke kaynaklarının doğru ve eşit paylaşımını, iktidarların toplumun kesimleri arasındaki adil yaklaşımını, çalışanlar kavramının oturtularak gelecek planlamalarının bu kavram çerçevesinde yapılmasını çok önemsiyoruz.

Ayrıca Bem-Bir-Sen olarak; Türkiye Cumhuriyeti devletine; vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu ile bağlı herkesin; herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan, yasaksız, özgür, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilen, hukukun temel kavramlarının yerleştiği, demokrasinin özümsendiği, insanların inançlarına uygun yaşadığı, değerlerine önem verilen, yeni bir anayasaya kavuşturulmuş bir toplumda yaşamasını arzu ediyor ve bu yönde yapılacak bütün çalışmaları bir vizyon çalışması olarak değerlendirerek bütün gücümüzle destekliyoruz.

Sendika olarak sunduğumuz taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim çalışanlarının güvenini kazanmış, bu güveni üst üste 8 yıldır almış olduğu genel yetki ile pekiştirmiş bir sendikayız.

Bem-Bir-Sen olarak; toplu sözleşmelerin sadece maaş zammına kilitlenip kalmaması, kamu çalışanları içinde, en çok mağdur edilen yerel yönetim çalışanlarının yıllardan beri devam ede, ücret adaletsizliğinin yanında, diğer pek çok çözüm bekleyen sorununun olduğunu yıllardan beri KAMU İŞVEREN KURULU gündemine taşıyoruz.

BEMBİR-SEN kuruluşundan bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada; hizmet, üretim ve sosyal diyalog sendikacılığını benimsemiş, emeğin gücünü tehdit olarak değil, çağdaş ve evrensel kurallar çerçevesinde kullanan, çözüm üreten bir demokratik kitle örgütü olarak, başta temsil ettiğimiz kamu çalışanları olmak üzere, milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.”

 Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “-Yeni Anayasada daha fazla gecikme kabul edilemez.

-Kamuda kılık kıyafet yasağı kaldırılmalıdır.

-Emekliler de aile yardımından faydalanmalıdır.

-Belediye çalışanlarının maaşları zamanında ödenmelidir.

-24 saat görev yapan itfaiyeciye yemek verilmiyor.

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasağı dayatmadır.

-Mezarlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.

-Görevi başında hayatını kaybeden itfaiyeci şehit sayılmalıdır.

-Emeklilikte yaşa takılan kamu çalışanlarına ikramiyeleri ödenmelidir.

-Arama-kurtarma personelinin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.” şeklinde sendikalarının taleplerini açıkladı. Demirel açıklamasına şöyle devam etti:

““Dayanışma aidatının kaldırılması demek sendikacılığın bitirilmesi demektir”

Hükümet ile kamu çalışanları arasında 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıklayan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) önceliği yeni anayasa çalışmaları ve kamuda kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına verdi.

Diğer Bazı Talepler:

-Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmalı

-Yerel yönetim çalışanlarına yılda 2 defa ikramiye ödenmeli

-Belediye çalışanlarının aylıkları zamanında ödenmeli

-Yıllık izne çıkacak memura bir aylık maaş tutarında izin ücreti ödenmeli

-Kaçakçılıkla mücadele eden kamu çalışanına teşvik primi verilmeli

-Koruma güvenlik memurlarına ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmelidir

-İSKİ, ASKİ, İETT gibi kurumlarda kaldırılan ikramiyeler geri verilmelidir

-Afet-acil yardım personeline yıpranma hakkı verilmelidir

-İtfaiye ve zabıta çalışanlarına getirilen yemek kısıtlaması kaldırılmalıdır

-İtfaiye ve zabıta memurları ile diğer bazı kadrolarda yaşanan kademe-derece ilerlemesindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

-G.İ.H. sınıfı personelinin özlük hakları eğitim durumuna göre düzenlenmelidir.

-Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.

-Tüm kurum amirleri ve sendika yöneticilerinin il idaresi komisyonlarında görev alması sağlanmalıdır.

-YHS’de çalışanlar sınavsız GİH’e geçirilmelidir.

-Asıl iş dışındaki görevlendirmeler ücretlendirilmelidir.

-Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Kapanan belediyeler ile İl Özel İdare personelleri mağdur edilmemelidir.

-İl Özel İdaresi Köye Hizmet Götürme Birliklerinde görev yapan teknik personele ödenmeyen ek ücretlerle ilgili kanunsuzluk ortadan kaldırılmalıdır.

-Güvenlik görevlilerine haksız şekilde ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmesi için karar alınmalı.

-İtfaiyecilerin giysileri yangına dayanıklı olmalıdır.

-Yerel yönetimlerde çalışan personelin eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.

Hazırlamış olduğumuz bu talepler genelde kamu çalışanlarının, özelde ise yerel yönetim çalışanlarının idari, mali, hukuki, sosyal ve özlük haklarını düzenlemekte, mevzuattan kaynaklanan kanunsuzluklara işaret etmekte ve ülkemizin sağlıklı bir çalışma barışına kavuşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Sendika olarak çalışma barışını sosyal barışın sağlanması adına vazgeçilmez görmekteyiz.

Ülke kaynaklarının doğru ve eşit paylaşımını, iktidarların toplumun kesimleri arasındaki adil yaklaşımını, çalışanlar kavramının oturtularak gelecek planlamalarının bu kavram çerçevesinde yapılmasını çok önemsiyoruz.

Ayrıca Bem-Bir-Sen olarak; Türkiye Cumhuriyeti devletine; vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu ile bağlı herkesin; herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan, yasaksız, özgür, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilen, hukukun temel kavramlarının yerleştiği, demokrasinin özümsendiği, insanların inançlarına uygun yaşadığı, değerlerine önem verilen, yeni bir anayasaya kavuşturulmuş bir toplumda yaşamasını arzu ediyor ve bu yönde yapılacak bütün çalışmaları bir vizyon çalışması olarak değerlendirerek bütün gücümüzle destekliyoruz.

Sendika olarak sunduğumuz taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim çalışanlarının güvenini kazanmış, bu güveni üst üste 8 yıldır almış olduğu genel yetki ile pekiştirmiş bir sendikayız.

Bem-Bir-Sen olarak; toplu sözleşmelerin sadece maaş zammına kilitlenip kalmaması, kamu çalışanları içinde, en çok mağdur edilen yerel yönetim çalışanlarının yıllardan beri devam ede, ücret adaletsizliğinin yanında, diğer pek çok çözüm bekleyen sorununun olduğunu yıllardan beri KAMU İŞVEREN KURULU gündemine taşıyoruz.

BEMBİR-SEN kuruluşundan bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada; hizmet, üretim ve sosyal diyalog sendikacılığını benimsemiş, emeğin gücünü tehdit olarak değil, çağdaş ve evrensel kurallar çerçevesinde kullanan, çözüm üreten bir demokratik kitle örgütü olarak, başta temsil ettiğimiz kamu çalışanları olmak üzere, milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.”

Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “-Yeni Anayasada daha fazla gecikme kabul edilemez.

-Kamuda kılık kıyafet yasağı kaldırılmalıdır.

-Emekliler de aile yardımından faydalanmalıdır.

-Belediye çalışanlarının maaşları zamanında ödenmelidir.

-24 saat görev yapan itfaiyeciye yemek verilmiyor.

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasağı dayatmadır.

-Mezarlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.

-Görevi başında hayatını kaybeden itfaiyeci şehit sayılmalıdır.

-Emeklilikte yaşa takılan kamu çalışanlarına ikramiyeleri ödenmelidir.

-Arama-kurtarma personelinin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.” şeklinde sendikalarının taleplerini açıkladı. Demirel açıklamasına şöyle devam etti:

““Dayanışma aidatının kaldırılması demek sendikacılığın bitirilmesi demektir”

Hükümet ile kamu çalışanları arasında 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıklayan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) önceliği yeni anayasa çalışmaları ve kamuda kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına verdi.

Diğer Bazı Talepler:

-Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmalı

-Yerel yönetim çalışanlarına yılda 2 defa ikramiye ödenmeli

-Belediye çalışanlarının aylıkları zamanında ödenmeli

-Yıllık izne çıkacak memura bir aylık maaş tutarında izin ücreti ödenmeli

-Kaçakçılıkla mücadele eden kamu çalışanına teşvik primi verilmeli

-Koruma güvenlik memurlarına ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmelidir

-İSKİ, ASKİ, İETT gibi kurumlarda kaldırılan ikramiyeler geri verilmelidir

-Afet-acil yardım personeline yıpranma hakkı verilmelidir

-İtfaiye ve zabıta çalışanlarına getirilen yemek kısıtlaması kaldırılmalıdır

-İtfaiye ve zabıta memurları ile diğer bazı kadrolarda yaşanan kademe-derece ilerlemesindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

-G.İ.H. sınıfı personelinin özlük hakları eğitim durumuna göre düzenlenmelidir.

-Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.

-Tüm kurum amirleri ve sendika yöneticilerinin il idaresi komisyonlarında görev alması sağlanmalıdır.

-YHS’de çalışanlar sınavsız GİH’e geçirilmelidir.

-Asıl iş dışındaki görevlendirmeler ücretlendirilmelidir.

-Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Kapanan belediyeler ile İl Özel İdare personelleri mağdur edilmemelidir.

-İl Özel İdaresi Köye Hizmet Götürme Birliklerinde görev yapan teknik personele ödenmeyen ek ücretlerle ilgili kanunsuzluk ortadan kaldırılmalıdır.

-Güvenlik görevlilerine haksız şekilde ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmesi için karar alınmalı.

-İtfaiyecilerin giysileri yangına dayanıklı olmalıdır.

-Yerel yönetimlerde çalışan personelin eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.

Hazırlamış olduğumuz bu talepler genelde kamu çalışanlarının, özelde ise yerel yönetim çalışanlarının idari, mali, hukuki, sosyal ve özlük haklarını düzenlemekte, mevzuattan kaynaklanan kanunsuzluklara işaret etmekte ve ülkemizin sağlıklı bir çalışma barışına kavuşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Sendika olarak çalışma barışını sosyal barışın sağlanması adına vazgeçilmez görmekteyiz.

Ülke kaynaklarının doğru ve eşit paylaşımını, iktidarların toplumun kesimleri arasındaki adil yaklaşımını, çalışanlar kavramının oturtularak gelecek planlamalarının bu kavram çerçevesinde yapılmasını çok önemsiyoruz.

Ayrıca Bem-Bir-Sen olarak; Türkiye Cumhuriyeti devletine; vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu ile bağlı herkesin; herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan, yasaksız, özgür, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilen, hukukun temel kavramlarının yerleştiği, demokrasinin özümsendiği, insanların inançlarına uygun yaşadığı, değerlerine önem verilen, yeni bir anayasaya kavuşturulmuş bir toplumda yaşamasını arzu ediyor ve bu yönde yapılacak bütün çalışmaları bir vizyon çalışması olarak değerlendirerek bütün gücümüzle destekliyoruz.

Sendika olarak sunduğumuz taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim çalışanlarının güvenini kazanmış, bu güveni üst üste 8 yıldır almış olduğu genel yetki ile pekiştirmiş bir sendikayız.

Bem-Bir-Sen olarak; toplu sözleşmelerin sadece maaş zammına kilitlenip kalmaması, kamu çalışanları içinde, en çok mağdur edilen yerel yönetim çalışanlarının yıllardan beri devam ede, ücret adaletsizliğinin yanında, diğer pek çok çözüm bekleyen sorununun olduğunu yıllardan beri KAMU İŞVEREN KURULU gündemine taşıyoruz.

BEMBİR-SEN kuruluşundan bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada; hizmet, üretim ve sosyal diyalog sendikacılığını benimsemiş, emeğin gücünü tehdit olarak değil, çağdaş ve evrensel kurallar çerçevesinde kullanan, çözüm üreten bir demokratik kitle örgütü olarak, başta temsil ettiğimiz kamu çalışanları olmak üzere, milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.”

 Demirel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “-Yeni Anayasada daha fazla gecikme kabul edilemez.

-Kamuda kılık kıyafet yasağı kaldırılmalıdır.

-Emekliler de aile yardımından faydalanmalıdır.

-Belediye çalışanlarının maaşları zamanında ödenmelidir.

-24 saat görev yapan itfaiyeciye yemek verilmiyor.

-Kadroya geçirilen sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasağı dayatmadır.

-Mezarlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.

-Görevi başında hayatını kaybeden itfaiyeci şehit sayılmalıdır.

-Emeklilikte yaşa takılan kamu çalışanlarına ikramiyeleri ödenmelidir.

-Arama-kurtarma personelinin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.” şeklinde sendikalarının taleplerini açıkladı. Demirel açıklamasına şöyle devam etti:

““Dayanışma aidatının kaldırılması demek sendikacılığın bitirilmesi demektir”

Hükümet ile kamu çalışanları arasında 1 Ağustos tarihinde başlayacak olan toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde taleplerini açıklayan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) önceliği yeni anayasa çalışmaları ve kamuda kılık kıyafet yasağının kaldırılmasına verdi.

Diğer Bazı Talepler:

-Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmalı

-Yerel yönetim çalışanlarına yılda 2 defa ikramiye ödenmeli

-Belediye çalışanlarının aylıkları zamanında ödenmeli

-Yıllık izne çıkacak memura bir aylık maaş tutarında izin ücreti ödenmeli

-Kaçakçılıkla mücadele eden kamu çalışanına teşvik primi verilmeli

-Koruma güvenlik memurlarına ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmelidir

-İSKİ, ASKİ, İETT gibi kurumlarda kaldırılan ikramiyeler geri verilmelidir

-Afet-acil yardım personeline yıpranma hakkı verilmelidir

-İtfaiye ve zabıta çalışanlarına getirilen yemek kısıtlaması kaldırılmalıdır

-İtfaiye ve zabıta memurları ile diğer bazı kadrolarda yaşanan kademe-derece ilerlemesindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

-G.İ.H. sınıfı personelinin özlük hakları eğitim durumuna göre düzenlenmelidir.

-Şube müdürleri ve şeflerin özlük hakları yeniden düzenlenmelidir.

-Tüm kurum amirleri ve sendika yöneticilerinin il idaresi komisyonlarında görev alması sağlanmalıdır.

-YHS’de çalışanlar sınavsız GİH’e geçirilmelidir.

-Asıl iş dışındaki görevlendirmeler ücretlendirilmelidir.

-Zabıta çalışanlarının güvenliklerinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Kapanan belediyeler ile İl Özel İdare personelleri mağdur edilmemelidir.

-İl Özel İdaresi Köye Hizmet Götürme Birliklerinde görev yapan teknik personele ödenmeyen ek ücretlerle ilgili kanunsuzluk ortadan kaldırılmalıdır.

-Güvenlik görevlilerine haksız şekilde ödenmeyen maktu mesai ücretleri ödenmesi için karar alınmalı.

-İtfaiyecilerin giysileri yangına dayanıklı olmalıdır.

-Yerel yönetimlerde çalışan personelin eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir.

Hazırlamış olduğumuz bu talepler genelde kamu çalışanlarının, özelde ise yerel yönetim çalışanlarının idari, mali, hukuki, sosyal ve özlük haklarını düzenlemekte, mevzuattan kaynaklanan kanunsuzluklara işaret etmekte ve ülkemizin sağlıklı bir çalışma barışına kavuşmasına katkı sunmayı hedeflemektedir. Sendika olarak çalışma barışını sosyal barışın sağlanması adına vazgeçilmez görmekteyiz.

Ülke kaynaklarının doğru ve eşit paylaşımını, iktidarların toplumun kesimleri arasındaki adil yaklaşımını, çalışanlar kavramının oturtularak gelecek planlamalarının bu kavram çerçevesinde yapılmasını çok önemsiyoruz.

Ayrıca Bem-Bir-Sen olarak; Türkiye Cumhuriyeti devletine; vatandaşlık bilinci ve sorumluluğu ile bağlı herkesin; herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan, yasaksız, özgür, her türlü haktan sonuna kadar faydalanabilen, hukukun temel kavramlarının yerleştiği, demokrasinin özümsendiği, insanların inançlarına uygun yaşadığı, değerlerine önem verilen, yeni bir anayasaya kavuşturulmuş bir toplumda yaşamasını arzu ediyor ve bu yönde yapılacak bütün çalışmaları bir vizyon çalışması olarak değerlendirerek bütün gücümüzle destekliyoruz.

Sendika olarak sunduğumuz taleplerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yerel yönetim çalışanlarının güvenini kazanmış, bu güveni üst üste 8 yıldır almış olduğu genel yetki ile pekiştirmiş bir sendikayız.

Bem-Bir-Sen olarak; toplu sözleşmelerin sadece maaş zammına kilitlenip kalmaması, kamu çalışanları içinde, en çok mağdur edilen yerel yönetim çalışanlarının yıllardan beri devam ede, ücret adaletsizliğinin yanında, diğer pek çok çözüm bekleyen sorununun olduğunu yıllardan beri KAMU İŞVEREN KURULU gündemine taşıyoruz.

BEMBİR-SEN kuruluşundan bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada; hizmet, üretim ve sosyal diyalog sendikacılığını benimsemiş, emeğin gücünü tehdit olarak değil, çağdaş ve evrensel kurallar çerçevesinde kullanan, çözüm üreten bir demokratik kitle örgütü olarak, başta temsil ettiğimiz kamu çalışanları olmak üzere, milletimizin hizmetinde olmaya devam edecektir.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

  1. SDS – Güray başkanımla birlikte inşallah sosyal Denge Tazminatını da Afet Müdürlüğüne verilmesi sağlarsınız…
    çalışmalarınızı bekliyoruz…

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam