BİLECİK 2.OSB SANAYİCİLERİNDEN ORTAK BİLDİRİ
admin • 21 Ekim 2015 16:58:20 
BİLECİK 2.OSB SANAYİCİLERİNDEN ORTAK BİLDİRİ

Porland Porselen, Aya Madencilik ,Arslan Alüminyum,Silkar Madencilik, Reisoğlu İplik ,Teknik Metal Sistemleri, Özkalkanlar Geri Dön. Tes, Dekomer Mermer,Kartal Mermer, Durmuş İnşaat Gıda, Sibel Tekstil Konf San., Orka Elk. Elekt. Teks San, Temiz İş Torna. firmaları olmak üzere 2.OSB’de faaliyet gösteren 13 sanayi kuruluşunun altına imza attığı bildiri şu şekilde:

 

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri olarak, mevzuatta belirtilmiş 2/3 sayımızdan fazlasının çalışma ruhsatı aldığını düşünerek, ilgili OSB Kanunu ve yönetmeliği uyarınca, bağlı bulunulan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurarak, şartların oluşup oluşmadığının tespiti ile şartlar oluştu ise genel kurula gidilmesi talebinde bulunduk.

Bakanlık da 2/3 çoğunluğun oluştuğunu ve genel kurul sürecinin başladığını ve altı ay içerisinde Genel Kurulun toplanması için Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti’ne ve Başkanlığı’na gerekli talimatları verdi. Altı ay süresince genel kurul yapılmasını bekledik. Bu dönemde OSB, Valilik ve Bakanlık arasındaki yazışmalara baktığımızda; Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın itiraz ederek; ‘’2/3 çoğunluğun oluşmadığını, yeni parsel çalışmalarının yapıldığını‘’ bildirdiğini öğrendik. 

Kazanılmış hakkımızı gören Bakanlık, gerek OSB’ye gerek Valiliğe, genel kurula gitmesi konusunda tekrar talimat yazısı yazdı. Ancak buna rağmen talimat gereğinin yerine getirilmediğini gördük.

Altı ay boyunca bu şekilde, talimat gereği yerine getirilecek diye bekletildik. OSB’ ler kanununun 25. maddesi ve yönetmeliğin 18. maddesine göre; ‘genel kurula gidilmediği takdirde katılımcılar mahkemeye başvurarak genel kurula gitme izni talep edebilirler.’ hükmü uyarınca kanuni hakkımızı kullanmak için mahkemeden izin talebinde bulunduk.

İlgili yönetmelik maddesinde; ‘İzin veren mahkeme katılımcıların listesini gün yer saatini belirler’ hükmü bulunmaktadır. Diğer bir deyişle burada kanunun emredici – amir –  bir hükmü bulunmaktadır ki, mahkeme amir hükme uymalıdır.  Mahkeme yönetmelik ve mevzuattaki bu hüküm doğrultusunda, Bakanlığın farklı tarihlerdeki yazılarına istinaden izin vermesini düşünürken, talebimizi kabul etmemiştir. İzin talep etmiş olduğumuz mahkeme de hâkim; duruşmanın 2. Celsesinde; talebimizin aksine izin vermediği yönünde kararını kendi gerekçeleri ile bildirmiştir.  Mahkeme tarafından böyle bir karar verilmiş ise de işbu karar nihai olmayıp dosya Yargıtay tarafından da incelenecektir. Bu bakımdan davaya ilişkin açıklamalarımız görülen duruşmada yapılmıştır.

Yürüyen dava hakkında bir beyanımız bulunmamaktadır. Sadece kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini amaçlamaktayız.  Adalet sistemine olan inancımız devam etmektedir.

Organize Sanayi Bölgeleri bütün kamunun ortak faydasına sunulmuş bölgeler olup, sanayicileri bir araya getiren ve ülkeye katkısı olan oluşumlardır. Dolayısıyla Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın kanunun amacına aykırı olarak, ısrarla kamu tarafından yönetilmesini istemesine bir anlam verememekteyiz.

Öte yandan, 1993 yılında kurulan bir OSB’nin kuruluşundan bugüne kadar 22 YIL GEÇMESINE RAĞMEN hala Genel Kurul’a geçememiş olması bizleri düşündürmektedir. Zira müteşebbisler olarak bizlerden beklenen tüm edimler tarafımızdan yerine getirilmiştir.

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi katılımcı – sanayicileri olarak, şartların oluştuğunun Bakanlık tarafından tespit ve teyit edilmiş olması nedeniyle; genel kurul yapılmasını istememizin nedeni, sanayicilerin kendi problemlerine yönelik daha hızlı, etkin ve çözüm odaklı ilerleyebileceğine olan inancımızdır.

Hukuk devletinin ve toplumumuzun bu konudaki sağduyusuna ve hassasiyetine sonsuz inancımızla kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.”

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x