• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
1 – 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin f ve p bendi, Belediye Meclisinin 07/02/2017 tarih ve 16 sayılı, ve Belediye Encümeninin 03/10/2017 tarih ve 378 sayılı kararına istinaden Bilecik Belediyesi, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde Belediyenin yetkili organları tarafından belirlenen hatlarda ve güzergahlarda çalışmak üzere 100 adet (otobüs) toplu taşıma hattı ayrı ayrı olmak üzere 10 yıllığına kiraya verilecektir.
2 –İhale konusu her bir hattın 10 yıllık muhammen kira bedeli KDV hariç 115.000,00-TL’dir. Geçici teminat miktarı 3.450,00-TL’dir.
3 – İhale 24/10/2017 Salı günü Saat 10:00’da Bilecik Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.
5 – İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir.
6 – İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa faks numarası ve elektronik posta adresi.
b) Nüfus Cüzdanı sureti,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,
d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,
e) Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu,
f) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi.
İstekli tüzel kişilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak ;
a) Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından şirketin siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğuna dair ihale yılı içinde alınmış belge,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirketin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirketin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
Ayrıca; istekliler ihale yılı içerisinde alınmış Toplu Taşıma İşi yaptığına dair, Toplu Taşıma İzin Belgesini ve Faaliyet gösterdikleri ve ihalenin yapıldığı ilin Meslek Odasından (Şoförler Odası) en az bir yıldır kayıtlı olduğuna ilişkin Oda Kayıt Belgesini istenilen evraklarla beraber ibraz edeceklerdir.
7- İstenilen belgeler eksiksiz olarak ihale saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan yada dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
8 – İlan olunur. (BN:433)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam