• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURU
1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin 1. fıkrasının p bendi, Bilecik Belediye Meclisi’nin 03/10/2017
tarih ve 2017/68 sayılı meclis kararı, Belediye Encümeninin 19/02/2019 tarih ve 2019/36 Sayılı kararı ve 86/10553
(Değişik 10.11.2003) sayılı Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda Bilecik Belediyesi, Belediye ve mücavir alan
sınırları içerisinde aşağıda belirtilen durak yerlerinin 10 (On) Yıllığına Kiralanması ve bu duraklara bağlı çalışacak
olan Ticari Taksilerin (T) Plaka ihalesi yapılacaktır.
DURAK YERLERİ VE TİCARİ TAKSİ (T) PLAKA ADETLERİ:
1. Çınar Taksi Durağı; 13 Adet Ticari Taksi (T) Plaka İhalesi
2. Eski Otogar Taksi Durağı; 14 Adet Ticari Taksi (T) Plaka İhalesi
3. Park Taksi Durağı; 8 Adet Ticari Taksi (T) Plaka İhalesi
4. İstasyon Taksi Durağı; 5 Adet Ticari Taksi (T) Plaka İhalesi
5. Tepebaşı Taksi Durağı; 2 Adet Ticari Taksi (T) Plaka İhalesi olmak üzere toplam 5 Adet taksi Durağına Bağlı
42 Adet Ticari Taksi (T) Plaka İhalesi 07/03/2019 Perşembe Günü saat 10:00’da Bilecik Belediyesi Encümeni
Toplantı Salonunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
2- Her bir durak yeri ve (T) Plakasının ihale muhammen bedeli toplam KDV hariç 30.000,00 TL dir. Geçici teminat
miktarı; 900,00 TL dir.
İhaleye iştirak edecek olan yükleniciler ihale şartnamesini 100,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali
Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edebileceklerdir.
3- İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir;
a) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa faks numarası ve
elektronik posta adresi.
b) Nüfus Cüzdanı sureti,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden vekâletname,
d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,
e) Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur
belgesi.
f) İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedelini T.C. Vakıflar Bankası Merkez /Bilecik
Şubesi TR 28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi Geçici Teminat Hesabına yatırdıklarına
dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 (doksan) gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri
gerekmektedir.
g) 86/10553 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı şartları gereği; kişilerin Vergi Dairesi’nden ticari faaliyet konusu;
taksi ile yolcu taşımacılığı yapıldığına ilişkin onaylı belge, Vergi Levhası ve En az bir yıldır İl Merkezinde ikamet
ettiğini gösterir Adres Bilgileri Raporu (İkametgah Belgesi)

h) İhaleye katılacak olanların faaliyet gösterdikleri ve ihalenin yapıldığı İlin meslek odasına (Şöförler
Odası) en az bir yıldır kayıtlı olması ve taksi ile yolcu taşıma faaliyeti yaptığını gösterir belge.
ı) Karayolu Taşıma Yönetmeliği 12 (c) /4 fıkrada tarif edilen suçlardan sabıka kaydının bulunmadığını
gösteren “Adli Sicil Kayıt Belgesi”
İstenilen belgeler eksiksiz olarak ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim
edilecektir. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan ya da dolaylı olarak
ihaleye katılamazlar.
İlan Olunur. (BN:51)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam