BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
admin • 20 Nisan 2013 13:45:34 
BİLECİK BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

BİLECİK BELEDİYE  BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

 

 

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik (Merkez) de bulunan muhtelif işyerleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi kiraya verilecektir.

2 – İhaleye çıkarılacak işyerleri aşağıda gösterilmiştir;

S.NO

ADRES

DÜKKAN FAALİYETİ

SÜRESİ

KİRA

BEDELİ (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT ( TL)

1

İstiklal Mah. Santral Sk. No:6

Ahşap Dükkan

3 Yıl

275,00

297,00

2

İstiklal Mah. Santral Sk. No:7

Ahşap Dükkan

3 Yıl

260,00

280,80

3

İstiklal Mah. Santral Sk. No:9

Ahşap Dükkan

3 Yıl

260,00

280,80

4

İstiklal Mah. Santral Sk. No:10

Ahşap Dükkan

3 Yıl

275,00

297,00

5

İstiklal Mah. Santral Sk. No:11

Ahşap Dükkan

3 Yıl

275,00

297,00

6

İstiklal Mah. Santral Sk. No:13

Ahşap Dükkan

3 Yıl

275,00

297,00

7

İstiklal Mah. Belediye Sk. No:Z/6

Dükkan

1 Yıl

500,00

180,00

8

İstiklal Mah. Belediye Sk. No:1/9

Dükkan

1 Yıl

175,00

63,00

9

İstiklal Mah. Belediye Sk. No:1/16

Dükkan

1 Yıl

180,00

64,80

10

İstiklal Mah. Belediye Sk. No:1/17-2

Dükkan

1 Yıl

180,00

64,80

11

İstiklal Mah. Belediye Sk. No:1/18

Dükkan

1 Yıl

180,00

64,80

12

İstiklal Mah. Belediye Sk. No:2/07-09

Dükkan (2 Adet)

1 Yıl

220,00

79,20

13

İstiklal Mah. Belediye Sk. No:2/02

Dükkan

1 Yıl

235,00

84,60

14

İstiklal Mah. Belediye Sk. No:2/06

Dükkan

1 Yıl

175,00

63,00

15

İstiklal Mah. Hükümet Cad. No:1

Baraka Dükkan

1 Yıl

100,00

36,00

16

İstiklal Mah. Hükümet Cad. No:Z/8

Dükkan

1 Yıl

320,00

115,20

17

İstiklal Mah. Hükümet Cad. No:Z/9

Dükkan

1 Yıl

320,00

115,20

18

İstiklal Mah. Hükümet Cad. No:Z/10

Dükkan

1 Yıl

320,00

115,20

19

İstiklal Mah. Hükümet Cad. No:Z/14

Dükkan

1 Yıl

320,00

115,20

20

İstasyon Mah. İnan Sk. No: 722/14 parsel

Büfe

3 Yıl

300,00

324,00

21

İstasyon Mah. Osmangazi Cad. No:6/D

Dükkan

3 Yıl

190,00

205,20

22

İstasyon Mah. Osmangazi Cad.2 No:24

Dükkan + Büfe

3 Yıl

600,00

648,00

23

İstasyon Mah. Gar Sk. No:6/C

Dükkan

3 Yıl

200,00

216,00

24

Orhangazi Mah. Okul Sk. No:16

Büfe

3 Yıl

60,00

64,80

25

Gazipaşa Mah.Otogar  No:14

DÜKKAN

3 YIL

1.000,00

1.080,00

26

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No:P1

PEYNİRCİ  (P1)

3 YIL

210,00

226,80

27

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No:P2

PEYNİRCİ  (P2)

3 YIL

210,00

226,80

28

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No:P3

PEYNİRCİ  (P3)

3 YIL

210,00

226,80

29

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No:P4

PEYNİRCİ  (P4)

3 YIL

210,00

226,80

30

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri  No:P12

PEYNİRCİ  (P12)

3 YIL

210,00

226,80

31

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No: P13

PEYNİRCİ  (P13)

3 YIL

210,00

226,80

32

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No: P14

PEYNİRCİ  (P14)

3 YIL

210,00

226,80

33

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No: P15

PEYNİRCİ  (P15)

3 YIL

210,00

226,80

34

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No: P24

PEYNİRCİ (P24)

3 YIL

210,00

226,80

35

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No: P25

PEYNİRCİ  (P25)

3 YIL

210,00

             226,80

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri Np:P26

PEYNİRCİ(P26)

3 Yıl

210,00

226,80

37

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri Np:P27

PEYNİRCİ(P27)

3 Yıl

210,00

226,80

38

Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri Np:P28

PEYNİRCİ(P28)

3 Yıl

210,00

226,80

39

Hürriyet Mah. Konağı No:10/A

Kasap

3 Yıl

65,00

70,20

40

Bahçelievler Mah. Konağı

Bakkal

3 Yıl

100,00

108,00

41

Ertuğrulgazi Mah. Konağı

Kasap

3 Yıl

65,00

70,20

 

 

 

3 – İhale 30/04/2013 Salı günü Saat 15:00’te Bilecik Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.

4 – İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 50,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.

5 – İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedelini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir.   

6 – İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

İstekli gerçek kişi ise;

            a) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı beyan (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır.).

            b) Nüfus Cüzdanı sureti,

c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekâletname,

d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,

e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu,

f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi.

 

İstekli tüzel kişilik ise;

a) Yukarıda sayılan a, d, e, f  bentlerinde istenen belgeler,

b) Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin Nüfus cüzdanı sureti,

c) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge,

d) Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri,

e) Vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,

 

7 – İlan olunur.

B(148)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x