BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

1 – Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik (Merkez) de bulunan muhtelif işyerleri ve ATM kabinleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale süreleri listede belirtildiği gibi kiraya verilecektir.
2 – İhaleye çıkarılacak işyerleri aşağıda gösterilmiştir;

S.NO ADRES DÜKKAN FAALİYETİ SÜRESİ KİRA AYLIK
BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT ( TL)
1 İstiklal Mah. Santral Sk. No:3 Ahşap Dükkan 1 Yıl 400,00 144,00
2 İstiklal Mah. Santral Sk. No:7 Ahşap Dükkan 1 Yıl 400,00 144,00
3 İstiklal Mah. Santral Sk. No:9 Ahşap Dükkan 1 Yıl 400,00 144,00
4 İstiklal Mah. Santral Sk. No:11 Ahşap Dükkan 1 Yıl 400,00 144,00
5 İstiklal Mah. Santral Sk. No:13 Ahşap Dükkan 1 Yıl 400,00 144,00
6 İstasyon Mah. Gar Sok. No:6 Dükkan 1 Yıl 275,00 99,00
7 İstasyon Mah. Gar Sok. No:6/D Dükkan 1 Yıl 275,00 99,00
8 İstasyon Mah. Gar Sok. No:6/F Dükkan 1 Yıl 275,00 99,00
9 İstasyon Mah.O.Gazi Cad. No:20/M Dükkan 1 Yıl 415,00 150,00
10 Gazipaşa Mah.Otogar E.Gazi Cd. No:2/2C Büfe 1 Yıl 800,00 288,00
11 Gazipaşa Mah.Otogar E.Gazi Cd. No:2/4I Yazıhane 1 Yıl 1.500,00 540,00
12 Gazipaşa Mah.Otogar E.Gazi Cd. No:2/4L Yazıhane 1 Yıl 1.500,00 540,00
13 Gazipaşa Mah.Otogar E.Gazi Cd. No:2/4N Yazıhane 1 Yıl 1.500,00 540,00
14 Gazipaşa Mah.Otogar E.Gazi Cd. No:2/4R Yazıhane 1 Yıl 1.500,00 540,00
15 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No:P1 PEYNİRCİ (P1) 1 Yıl 300,00 108,00
16 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No:P2 PEYNİRCİ (P2) 1 Yıl 300,00 108,00
17 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No:P3 PEYNİRCİ (P3) 1 Yıl 300,00 108,00
18 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No: P4 PEYNİRCİ (P4) 1 Yıl 300,00 108,00
19 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No: P12 PEYNİRCİ (P12) 1 Yıl 300,00 108,00
20 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No: P13 PEYNİRCİ (P13) 1 Yıl 300,00 108,00
21 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri No: P26 PEYNİRCİ (P26) 1 Yıl 300,00 108,00
22 Hürriyet Mah.Kapalı Pazaryeri Lokanta 1 Yıl 1.200,00 432,00
23 1 Nolu ATM Kabini (Kurtul Sk) ATM Kabini 3 Yıl 1.250,00 1.350,00
24 2 Nolu ATM Kabini (Kurtul Sk) ATM Kabini 3 Yıl 1.250,00 1.350,00
25 3 Nolu ATM Kabini (Kurtul Sk) ATM Kabini 3 Yıl 1.250,00 1.350,00
3 – İhale 28/06/2016 Salı günü Saat 15:30’te Bilecik Belediyesi Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4 – İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 100,00-TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler.
5 – İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 90 gün süreli Banka Teminat Mektubu getirmeleri gerekmektedir.
6 – İsteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.
İstekli gerçek kişi ise;
a) Türkiye’de tebligat için adres gösteren imzalı beyan (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu beyanda bulunacaktır.).
b) Nüfus Cüzdanı sureti,
c) Vekâleten iştirak ediyorsa yetkili olduğuna dair Noterden onaylı vekâletname,
d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı,
e) Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya Banka Teminat Mektubu,
f) Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat servisinden alınan borcu yoktur belgesi.
İstekli tüzel kişilik ise;
a) Yukarıda sayılan a, d, e, f bentlerinde istenen belgeler,
b) Tüzel kişilik adına ihaleye girecek kişinin veya kişilerin Nüfus cüzdanı sureti,
c) İlgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu ve faaliyetini devam ettirdiğini gösterir belge,
d) Tüzel kişiliğin imza ve yetki sirküleri,
e) Vekaleten iştirak ediliyorsa tüzel kişiliğin adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu tüzel kişiliğin vekili olduğuna dair noterden onaylı vekâletname,
7 – 22 sıra nolu işyeri için ihaleye katılacak olan istekliler; en az 1 yıldır faaliyet konusu iş ile ilgili olarak işletmecilik faaliyetinde bulunduğuna dair İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatını ihalede istenilen belgelerle beraber ibraz edeceklerdir.
8 – İlan olunur.(BN:244)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam