Bilecik Sanayisi Emin Adımlarla İlerliyor

Bilecik Sanayisi Emin Adımlarla İlerliyor

Bilecik, Marmara Bölgesi içerisindeki konumu ve gelişmekte olan ulaşım ağıyla son yıllarda ekonomik cazibe merkezi durumuna gelmiş durumda. Bilecik’in ihracatında en büyük pay sanayi ürünlerine, ikinci olarak madenciliğe ve son olarak da tarıma ait. Ayrıca kısa süre içerisinde tamamlanacak olan Bozüyük Gündüzbey Lojistik Merkezi, yüksek hızlı tren ve kara yolu bağlantıları ile Bilecik önemli bir ulaşım ve lojistik avantajı sağlayacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nün Mayıs 2012’de yayınladığı 81 İl Durum Raporu’na göre Bilecik’in ihracatı 56 milyon dolar civarında. Ancak Bilecik’te üretim yapan fakat merkezi İstanbul’da olan firmaların toplam ihracatının bu rakamdan çok daha yüksek olduğu biliniyor. İstanbul, Bursa, Ankara gibi büyük merkezlere yakınlığı ve yatırıma uygun sanayi parselleriyle dikkat çeken Bilecik, her geçen yıl sanayisini geliştirerek üretime, istihdama ve ihracata daha çok katkı sağlıyor. Son on yılda özellikle İstanbul’dan madencilik, metal, kimya, gıda gibi çeşitli sektörlerde yatırımcıları çekmeye devam eden Bilecik, gerek şehirleşme gerekse sanayideki altyapı çalışmaları konusunda atılım içerisinde yükselen bir grafiğe sahip.

Bilecik sanayindeki en önemli pay seramik ve mermer sektörlerine ait. Dolayısıyla gerek çalışan ve işletme sayısı bakımından, gerekse yoğunlaşma katsayısı bakımından metal dışı ürünler sanayi ilin ekonomisinde en büyük paya sahip. Bunların yanı sıra gıda-içecek, makine-metal ve kimya gibi sektörlerin de ilin ekonomisinde önemli bir yeri var. ayrıca Vitra, Demirdöküm, Eti gibi yerli yatırımcıların yanı sıra CP Grup, Hüttenes Albertus, Koramıc ve Vaillant gibi birçok yabancı yatırımcının da bulunduğu Bilecik, gelişen üniversitesi ve yetişmiş insan gücüyle beşeri sermayesini artırarak sanayisini daha da geliştirmeye aday.

 

BİLECİK SANAYİSİNDEKİ FIRSATLAR

 

Toplam 6 organize sanayi bölgesiyle uygun yatırım ortamı, stratejik coğrafi konumuyla yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yakınlığı, lojistik üs avantajı, kara ve demiryolu bağlantıları, seramik sektöründe büyüyen kümelenme ağı, doğaltaş kaynaklarıyla Bilecik, büyüyen ihracatı, gelişmekte olan üniversitesi ve kalifiye öğrenci potansiyeli ile öne çıkıyor.

 

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Seramik Sektörü

Yüksek katma değerli üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını ihraç eden seramik sanayi, Türkiye’nin önde gelen sektörlerinden birisidir. Bilecik, seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri alanında önemli bir yere sahip. Seramik üretimi için önemli sayılan feldspat, kaolen ve kil gibi hammedlerin Bilecik ve ilçelerinde bulunması seramik sektörüne yönelik ilk yatırımların bu bölgede yapılmasına neden oldu. Bilecik’te seramik sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ürettikleri ürünlerinin birçoğunu yurt dışına ihraç ediyor. Bilecik’in seramik ihtiyacının büyük bir kısmının yapıldığı Avrupa ülkelerine, yoğun iç talebin olduğu büyük şehirlere ve önemli limanlara yakın olması, seramik sektöründe faaliyet gösteren işletmelere hem ihracatta kolaylık hem de maliyet açısından avantaj sağlıyor. Küçük, orta ve büyük ölçekli olmak üzere Bilecik’te toplam 24 firmanın faaliyet gösterdiği seramik sektörü, cari açığı azaltan yüksek bir ihracat potansiyeline sahip. Ülkemizde seramik kaplama malzemeleri üretimi yapan 24 firmadan 8 tanesi Bilecik’te bulunuyor. Bu kapasite yüzde 23 payla ülkemiz genelinde ikinci sırayı alıyor. Ayrıca ilde bulunan Ar-Ge ve İnovasyon Merkezi, sektörün gelişiminde önemli bir etkiye sahip. Bilecik’in, Eskişehir ve Kütahya’ya birlikte gelişen seramik kümelenme ağı içerisinde de artan bir önemi var.

 

Sektördeki Fırsatlar

Geniş iç Pazar potansiyeli, seramik sektörünün iç talebi, inşaat ve konut sektörünün büyümesine paralel bir büyüme eğilimi göstermesi, sektörün yurt dışında Türk seramik imajını güçlendirmek ve Türkiye’nin seramik ihracatını artırmak için örgütlenmiş olmaıs ve birçok fuarda yer alması sayesinde kazanılmış “Türk Seramiği” imajından yararlanma, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük pazarlara ve limanlara kolay erimiş imkanları, OSB dışında 3. Bölge ve OSB’lerde ise 4.Bölge Devlet Teşviklerinden yararlanma, Bilecik Üniversitesi’ne bağlı Söğüt ve Bozüyük Meslek Yüksekokulları’nda eğitim görmüş, sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli iş gücü istihdam etme, üyeleri arasında kültürel, mesleki, teknik, ticari, ekonomik, hukuki ve idari konularda işbirliği, dayanışma ve bilgi alışverişi sağlamak ve tüm üyelerin birlikte güçlenmelerini sağlamayı amaçlayan Eskişehir Bilecik Kütahya Seramik İş Kümesi’ne dahil olma Bilecik’in sunduğu fırsatlar arasında bulunuyor.

 

Mermer Sektörü

Bilecik, mermer sektöründe Türkiye ekonomisinde önemli yer tutuyor. MTA verilerine göre Bilecik’teki mermer rezervleri hem tür hem de kalite bakımından Uluslararası piyasada en çok talep edilen Türk mermer türlerinden birisi de Bilecik Bej’idir. Bilecik, Doğal Taş sanayisinde, 55 ocak, 34 fabrika ve yıllık 250 bin m3 blok üretimi ve

7,5 milyon TL’lik ürün üretimi ile bu sektörde Türkiye’nin ön sıralarında yer alıyor. Türkiye’nin en önemli mermer üreticisi ve ihracatçısı olan büyük firmalar da Bilecik’te yer alıyor.

Sektördeki Fırsatlar:

Büyük bölümü blok halinde ihraç edilen mermeri üretildiği yerde işleyip düşük maliyetle yüksek katma değer oluşturma avantajı. İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük pazarlara ve limanlara kolay erişim imkânları. OSB dışında 3. Bölge ve OSB’lerde ise 4. Bölge Devlet Teşviklerinden yararlanma imkânı. Bilecik Üniversitesi’ne bağlı yüksekokullarda Doğal Taş Teknolojileri ve Doğal Taş Dekorasyonu alanlarında eğitim almış nitelikli iş gücü. Yüksek ihracat potansiyeli taşıyan, Bilecik iline özgü Bej Mermer rezervleri, yüzlerce mermer sanayicisine asırlar boyu yetecek çalışma imkânı sunmaktadır.

 

Ana-Metal ve Makina Sektörü

Bilecik, ana-metal ve makina sektöründe de önemli bir gelişme ivmesine sahip. Sanayii işletmelerinin sektörel dağılımı itibariyle, bu sektör il ekonomisinin yüzde 11’ini oluşturuyor. Sektör hem ana metal sanayiinde hem de makina sanayiinde son yıllarda önemli gelişmeler kaydetmiş. Yakınında yer alan Bursa, Eskişehir ve Sakarya gibi merkezlerde bulunan otomotiv, savunma ve raylı sistemler gibi ana sektörlerin yan sanayiinin geliştirilmesi açısından ciddi bir altyapıya sahip.

 

Gıda Sektörü

Bilecik’te gelişmekte olan sektörlerden biri de gıda sektörüdür. Sektör sanayi işletmelerinin dağılımı itibariyle il ekonomisinin yüzde 10’unu kapsamaktadır. Gıda sektörü kırmı-zı et ve beyaz et alanında entegre gıda tesisleri, fidancılık ve tohumculuk gibi tarımsal faaliyetleri içeren gıda firmaları, kek ve diğer unlu mamuller gibi gıda alt sektörlerini içeriyor. Bilecik’in tarımsal potansiyeli itibariyle, tarıma dayalı gıda sanayii alanında ilde önemli bir büyüme imkânı mevcut. Tarıma dayalı sanayinin farklı dallarında toplam 98 işletme var. Bilecik’te başta sektörler olan seramik, mermer, ana metal-makina ve gıda sektörlerinin yanı sıra kimya, plastik, tekstil, cam, kağıt gibi çok çeşitli sektörler de gelişme göstermektedir.

ORGANİZE SANAYİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ

İkisi merkezde olmak üzere Bilecik’te toplam 6 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Bu OSB’lerdeki toplam 236 parselde doluluk oranı yüzde 52.

Bilecik I. Organize Sanayi Bölgesi:

• 150 hektar büyüklüğündedir.

• 1993 yılında tamamlanmıştır.

• Üretime geçen parsellerde yaklaşık 2.000 kişi istihdam edilmektedir.

• Ağırlıklı sektör grubu; demir dışı metal, plastik ve gıda sanayidir.

Bilecik II. Organize Sanayi Bölgesi:

• 380 hektar büyüklüğündedir.

• Bölgedeki; 27 adet sanayi parselinin 23 adedi tahsis edilmiştir.

Üretime geçen parsellerde yaklaşık 1.700 kişi istihdam edilmektedir.

• Ağırlıklı sektör grubu; madeni eşya, pişmiş kil ve demir dışı metal sanayidir.

Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi:

• 550 hektar büyüklüğündedir.

• 100 hektarlık I. etap altyapı inşaatı tamamlanmıştır.

• Bölgedeki 86 adet sanayi parselinin 33 adedi tahsis edilmiştir. Üretime geçen parsellerde yaklaşık 400 kişi istihdam edilmektedir.

• Ağırlıklı sektör grubu; metal-makine, ahşap ve dokuma sanayidir.

Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi:

• 138 hektar büyüklüğündedir.

• 2009 yılında tamamlanmıştır.

• Üretime geçen parsellerde yaklaşık 340 kişi istihdam edilmektedir.

Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi:

• 97 hektar büyüklüğündedir.

• 2009 yılında tamamlanmıştır.

Söğüt Organize Sanayi Bölgesi:

• 105 hektar büyüklüğündedir.

• Bölgedeki 41 adet sanayi parselinin 4 adedi tahsis edilmiştir.

Bilecik’te OSB’ler dışında biri merkezde ikisi Bozüyük’te olmak üzere toplam 3 Küçük Sanayi Sitesi bulunuyor. (BEBKA HABER)

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam