BÜRO SEN’DEN TÜRK BÜRO SEN’E SERT YANIT
admin • 1 Kasım 2015 11:53:05 
BÜRO SEN’DEN TÜRK BÜRO SEN’E SERT YANIT

Büro Memur Sen Bilecik İl Başkanı Mustafa Akış, Türk Büro Sen Bilecik Şube Başkanı Cüneyt Taşkesen’in Bilecik İl SGK Müdürü olarak yeni atanan Celalettin Ateş ile ilgili “ Liyakat yok, sınav yok, atama var” iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde Türk Büro Sen Bilecik Şube Başkanı Cüneyt Taşkesen, Bilecik SGK İl Başkanı Niyazi Gökçe’nin yerine atanan Celalettin Ateş ile ilgili olarak “usulsüz bir atama” gerçekleştiğini iddia etmişti. Bu iddiaların üzerine Türk Büro Sen Bilecik İl Başkanı Mustafa Akış sert bir dille bir açıklamada bulundu.

Atamaların son derece usule uygun bir şekilde gerçekleştiğini savunan Akış, ayrıca Taşkesen’in konuyla ilgili yeterince bilgisi olmadığını iddia etti.

Akış’ın açıklamaları şu şekilde oldu:

“ ŞAŞIRMADIK!!!!!

Sosyal Güvenlik Kurumu, aziz milletimizin her kesimine doğumundan ölümüne kadar, hatta bazı sosyal güvenlik sahiplerinin vefatından sonra mirasçılarına 100 yıla kadar hizmet veren toplumumuzun her kesiminin kesintisiz hizmet aldığı, ülkemizdeki en kritik kurumlardandır.

Yıllar önce SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI olarak çok başlılığın, keşmekeşliğin hakim olduğu bir yapıdayken, aziz milletimizden milletimizi yönetme yetkisi alan siyasi irade tarafından çok başlılığı ve keşmekeşliği ortadan kaldırmak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı olarak tek çatı altında toplanmıştır. Bu yeni süreçte milletimizin en kaliteli hizmeti alabilmesi adına en modern binalarda, tüm teknolojik imkanlar kullanılarak, cefakar sosyal güvenlik çalışanları ile yıllardır milletimize çok faydalı hizmetler üretilmiştir. Yıllar önce hayal dahi edilemeyecek hızlılıkta ve kalitede vatandaşımızın iş ve işlemleri tamamlandığını herkes görmektedir. Başta Bilecik olmak üzere sosyal güvenlik kurumunun en alt kademesinden en üst  kademesine bu güne kadar emeği geçen herkese Büro Memursen ailesi olarak teşekkürü borç biliriz. Ancak son dönemde Bilecik SGK İl Müdürlüğünde yapılan görev değişikliğini hazmedemeyerek, yaklaşan soğuk hava şartlarında İDRAK YOLU ENFEKSİYONU GEÇİREN Türk Büro Sen İl Temsilcisi bizi pekte şaşırtmayan, doğru bilgiden uzak, ideolojik ve peşin fikirlilik saplantısı içerisinde hazin bir basın açıklaması yaptığından dolayı, Bilecik kamuoyunu bilgilendirmek adına bu basın açıklamasını yapmak Büro Memursen Bilecik İl Başkanlığı olarak elzem hale gelmiştir.

Türk Bürosen İl Temsilcisinin bilgi eksikliğine ŞAŞIRMADIK!!!!

İddia edilidiği gibi atamaların tayinlerin durdurulduğu bir dönemde, SGK İl Müdürü tayini yapıldığı gerçeği yansıtmamaktadır. Malum sendika temsilcisi arkadaş Başbakanlık Genelgesini dikkatlice okursa, soruşturmaya esas yapılan atamalar ile görevde yükselme ve unvan değişikliği, üçlü kararname ve benzeri atamaların durdurulan atamalar olmadığını görecektir. Bizler malum sendikacının bu bilgi eksikliğine ŞAŞIRMADIK!!!

Devlet memurluğu yapan herkes bilmektedir ki, atama tayin ve benzeri yazılar atamaların yapıldığı Ankara’dan değil personelin son görev yaptığı kurumda kendisine tebellüğ edilir. Yaptığımız araştırmada ilimize  SGK müdürü olarak atanan sayın Celalettin Ateş’in evrakı, kendisine 28/10/2015 tarihinde öğlen sıraları Sakarya SGK İl Müdürlüğü tarafından tebellüğ edilmiştir. Malum sendika temsilcisinin tarafgirlik ve hırsları o kadar gözünü bürümüş ki bu konuda bile kolayca kamu oyunu kandırmak istemesine ŞAŞIRMADIK!!!!

Yine malum sendika temsilcisi “liyakat yok, sınav yok, atama var” ifadesiyle kendi liyaketsizliğini ve bilgisizliğini tescil etmiştir. Kendisine Sosyal Güvenlik Kurumu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini tekrar tekrar okumasını tavsiye ederiz, bu yönetmelikte yıllardır, SGK İl Müdürlerinin görevde yükselme sınavı olmaksızın atandığının, bunun en canlı örneğinin de 7 yıldır Bilecik İl Müdürlüğü yapan sayın Niyazi Gökçe olduğunu görecektir. Bizler bilgiden, okumaktan uzaklaşıp her duyduğuna bilgi sahibi olmaksızın fikir yürüten ve inanan ve kendisini gülünç duruma düşen malum sendika temsilcisinin durumuna ŞAŞIRMADIK!!!

Liyakat konusuna gelince içimizden biri olarak, çeyrek asırdır SGK bünyesinde görev yapmış olan sayın Celalettin Ateş’in liyakatini de ehliyetini de bu millete sadakatini de ölçmeye, tartmaya malum sendikacıların tamamının kapasitesi de yetmez, haddi de değildir, hakkı da değildir. Kariyer derslerine konu olacak şekilde başarılarla dolu meslek hayatına sahip olan sayın Celalettin Ateş öncelikle Bilecik Pazaryeri’lidir, 1990 yılında kuruma yardımcı hizmetler sınıfında ilkokul Mezunu ve hizmetli olarak başlayan, tam 16 yıl boyunca görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı bekleyen, bu arada ortaokulu, liseyi ve yüksek öğrenimi dışarıdan başarı belgeleri alarak tamamlamıştır. Girdiği ilk görevde yükselme sınavında Türkiye 2. Olarak kazanmış ve memuriyete geçmiştir. Daha sonra yine kurum içinde açılan görevde yükselme sınavına girmiş ve ilk sınavında şeflik ünvanını başarı ile kazanmıştır. Geçtiğimiz yıl açılan SGK Merkez Müdürlüğü sınavının yazılı ve sözlü mülakatlarını birkaç bin kişi içinde ilk 40’lık dileme girerek, derece ile kazanmış ve yaklaşık bir sene önce Pamukova SGK Merkez Müdürü olarak atanmıştır.  Bu başarı öyküsü sorumlu, bilinçli her ailenin çocuklarına ibretle anlatılması gereken müthiş bir olaydır. Adeta çamurdan olsun bizdn olsun mantığı ile Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan sağlık sınıfı personeli olmadığı halde, mevcut siyasi irade tarafından SGK İlaç Daire Başkanı olarak ataması yapılan malum sendika genel başkan yardımcısının liyakatsiz bir şekilde atanmasına karşı çıkmayıp, hayatı başarılarla dolu SGK İl Müdürü sayın Celalettin Ateş’in atanmasına feryadı figan etmesine ŞAŞIRMADIK!!!

Bir liyakatsizlik aranıyorsa malum sendikanın içinden yapılan atamalara bakılması yeterli olacaktır.

Evet SGK İl Müdürü olarak atanan sayın Celalettin Ateş ile Büyük Büro Memursen ailesi olarak onurlu bir şekilde haklarımızın farkında, haddimizin bilincinde, emek, ekmek, özlük ve özgürlükler ile hak ve adalet adına yıllarca bir mücadele verdik, kendisine Büyük Büro Memursen ailesi olarak teşekkürü bir borç biliyoruz. Çeyrek asırdır onuru ile dürüstlüğü ile memuriyet hayatına devam eden sayın Celalettin Ateş Büyük Büro Memursen ailesinin Bilecik’de büyümesine çok büyük katkılar sağlamıştır. Malum sendika temsilcisinin adete akıl tutulması yaşayarak bu basın açıklamasını yapmasının ardında aslında bu gerçek vardır. Bizler sendikacı olarak rakiplerimizi aynı yolun farklı şeritte seyreden emektarları olarak görüyoruz. Lakin malun sendika temsilcisi kendi çalıştığı Adalet Bakanlığı bünyesinde Bilecik ilinde Büro Memursenden 3 kat fark yediği için bunu hazmedememektedir. BÜRO İŞ KOLUNDA GENEL YETKİLİ VE ETKİLİ sendika olan BÜYÜK BÜRO MEMURSENİN bu tür haddini aşan hakkı olmayan açıklamalara göz yumacağını hiç kimse aklından bile geçirmesin. Bizlerin edebine güvenerek hiç kimse kişilerin kişilik haklarını ihlal edebilecek nitelikte edepsizce, fütursuzca açıklamalarda bulunmasın. Biz yine de bu gerçekleri malum sendikanın anlamamasına ŞAŞIRMADIK!!!

TEBRİKLER BİZİ YİNE ŞAŞIRTMADINIZ!!!!

Bilecik ilinde Sosyal Güvenlik alanında birikmiş olan tüm iş ve işlemlerin mevcut siyasi iktidarın sağladığı tüm olanakları kullanarak, hali hazırda ilimizde çalışan özverili liyakatli ve ehliyetli SGK personelimizin tamamı ile en hızlı şekilde çözümlenerek yapılacağına inancımız tamdır.

Malum sendika temsilcisine bir tavsiyemiz var, sendikalar; Her ideolojiden, her görüşten insanların, özgürlük ve özlük mücadelesinin verildiği kurumlardır. Malum sendikacı arkadaşımızın saplantı haline getirerek siyasi ideyolojik davranışlar sergileyip, sadece bir siyasi parti adına seçimde görevlendirme listesi vermeye çalışmasına ŞAŞIRMADIK!!!

Bilinçli ve iyi niyetli sendikacılık yapan bizler, kendisine tabi olduğumuz 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memurları kısıtlayıcı hükümlerini okumasını tavsiye ederiz. Bu konuda söylenecek daha çok sözümüz ispat edebileceğimiz daha bir çok hukuksuz ve kanunsuz işlerini yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla bildiğimizi, ancak ekmeği ile oynama derdinde olmadığımız için sustuğumuzu, inşallah bu yanlışlardan döner ümidiyle yüz yüze kendisini defalarca uyardığımızı   belirtmek istiyoruz.

Marksist, Leninist ve aşırı sosyalist gruplarla perde arkasında toplantılar yapıp, perdenin önünde Milliyetçi ve ırkçı söylemleriyle Vatan, Millet, Sakarya nidaları atan takiyecilerin bu yalancı ve iki yüzlü tavırlarını kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

Havaların mevsim normalleri gereği soğuduğu şu günlerde, savunucusu olduğu siyasi ideyolojinin seçim hararetine kapılarak İDRAK YOLU ENFEKSİYONU geçiren malum sendika temsilcisine öncelikle Allahtan şifalar diliyor, kendisini maharetli ve becerikli Türk Hekimleri ile değerli sağlık çalışanlarına havale ediyorum.

Her zaman ki gibi kamu oyunu yanıltıcı, doğru bilgiden uzak iddialarla memurlarımızı ve kamuoyunu yanıltmaya çalışan malum sendika temsilcisinin hak ve adalet adına yanlışlarından dönerek, doğruları anmak ve anlamak adına BÜYÜK BÜROSEN AİLESİNE onurlu bir üye olabilmesi için DAVET EDİYORUM. Yanlıştan dönmek çok büyük bir erdemdir diyen atalarımızı, bu ülke adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizi tekrar hayırla yad eder, tüm kamu çalışanlarının ve Bilecikli vatandaşlarımızın, GÜÇLÜ TÜRKİYE yolunda duyarlı davranacakları konusunda inancımızın tam olduğunu kamu oyuna saygıyla bildiririm. “

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x