“Engellilik Alanında Sunulan Hizmetler Büyük İvme Kazanmıştır”

“Engellilik Alanında Sunulan Hizmetler Büyük İvme Kazanmıştır”

“Ülkemizde ve Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede 10-16 Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. İlimizde de Müdürlüğümüz organizasyonunda hafta boyunca bir dizi etkinlikle kutlama yapılacaktır.

Engellilik, kişinin doğuştan veya sonradan meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinin belli bir kısmını yitirmesiyle oluşur.

Ülkemizde de tüm toplumların gündemindeki en önemli konulardan birisi de engellilerin sorunlarıdır. Dünya nüfusunun önemli bir oranını engelliler oluşturmakta ve Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre zihinsel, fiziksel ya da duygusal özürleri sonucu engelli olan nüfus sayısı 500 milyona ulaşmıştır.

Son yıllarda ülkemizdeki engellilerin; ekonomik, tıbbi bakım, özel eğitim ve rehabilitasyon yardım servisleri, ulaşılabilirlik, eğitim, evde bakım, mesleki rehabilitasyon, istihdam ve psiko-sosyal sorunlarına ilişkin birçok yasal düzenlemeler yapılmış, engelli vatandaşlarımızın toplumun her kademesine entegre olmuş, üretken ve bağımsız bireyler olarak yer almalarının sağlanmaları amaçlanmıştır.

Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşama tam katılımının sağlanması, ayrımcılığa maruz kalmayan, haklarını kullanabilen kişiler olmalarına imkân verilmesi, her alanda engelli vatandaşlarımızın önünde bulunan engellerin ortadan kaldırılması, engellilerimizin başkalarına gereksinim duymadan yaşamını sürdüren üreten toplumsal yaşama katkıda bulunan bireyler olmalarının sağlanması devletin temel görevidir.

Engelli bireylerin insan onuruna yakışır şekilde korunmasına, bakımını sağlamak, becerilerini geliştirmek ve sosyal hayata uyumuna ilişkin hizmetleri sunmak kurum olarak öncelikli görevlerimizdendir. Bakanlığımız olarak engellilik alanında sunulan hizmetler son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır. Bu kapsamda engellilik alanındaki en önemli hizmetlerimizden biri kurumumuzun bakım hizmetleri ile birlikte bakıma muhtaç engellilere ikametgâhlarında veya bakım merkezlerinde bakım hizmeti sunmaktır. Bu kapsamda ilimizde 2006 yılından 2014 yılına güncel olarak 993 kişiye evde bakım hizmeti verilerek bakımını sağlayan yakınlarına aylık bir asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır . Ayrıca engelli kimlik kartı müracaatları da Müdürlüğümüzce değerlendirilmektedir. Ailesi yanında evde bakım ücreti ödemesi yapılarak bakımları sağlanan bakıma muhtaç engellilerin sürekli takipleri yapılarak, istenilen düzeyde bakımları sağlanıp sağlanmadığı, ihtiyaç duyduğu diğer hizmetlere ulaşıp ulaşmadıkları takip edilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duydukları konularda rehberlik yapılmaktadır.

Engellilerin hizmet alacakları yere güvenli ve bağımsız olarak gidebilmesinin, çevresel düzenlemelerin engellilerin ulaşılabilirliğine uygun hale getirilmesinin onların yaşam kalitesinin yükseltilmesinde önemli katkı vereceğinden hareketle, umuma açık her türlü binaların, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanların, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel altyapı alanlarının ve toplu taşıma hizmetlerin engellilerin erişilebilirliğine uygun olması için kurum ve kuruluşların gereken tedbirleri alması hüküm altına alınmış ve Bakanlığımız tarafından 2005 yılında yürürlüğe sokulan “ Engelliler Hakkında Kanun” un Erişilebilirlikle ilgili hükümlerini uygulamak üzere “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” hazırlanmıştır. Bu kapsamda illerde komisyonların kurulmasına hükmedilmiş, ilimizde de anılan komisyon oluşturulmuş olup, çalışmalar devam etmektedir.

Engellilere sadece bu haftada değil, tüm yaşmaları boyunca engin bir sevgiyle sahip çıkmalıyız. Bu hafta münasebetiyle her alanda engelli vatandaşlarımızın önünde bulunan engellerinin ortadan kaldırılması ve engellilik konusundaki toplumsal duyarlılık ve farkındalığın güçlenmesini temenni eder, engellilerimizi aileleri ile birlikte sağlık ve mutlu bir yaşam dileriz.”

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam