GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI

 

T.C.

SÖĞÜT

SULH HUKUK MAHKEMESİ

İzale-i Şuyuu Satış Memurluğu

DOSYA NO : 2012/ 6 Satış

GAYRİMENKUL AÇIK ARTIRMA İLANI

Söğüt İzale-i Şuyuu Satış Memurluğundan

Satışı istenen gayrimenkulun cinsi, evsafı,mesahası,satış bedeli ve şartı:

1.Bilecik İnhisar İnhisar Mah Gürleyik mevkiinde kain 0 ada 1410 parsel cilt no 15 sayfa no 1410 da tapuya kayıtlı 1062,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmaz 5.310,00 TL muhammen bedel ile;

2.Bilecik İnhisar İnhisar Mah Ortak mevkiinde kain 0 ada 1694 parsel cilt no 18 sayfa no 1694 da tapuya kayıtlı 1480,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmaz 11.100,00 TL muhammen bedel ile;

3.Bilecik İnhisar İnhisar Mah Cevizdibi mevkiinde kain 0 ada 1876 parsel cilt no 20 sayfa no 1876 da tapuya kayıtlı 2138,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmaz 16.035,00 TL muhammen bedel ile;

4.Bilecik İnhisar İnhisar Mah Bük mevkiinde kain 0 ada 1895 parsel cilt no 20 sayfa no 1895 da tapuya kayıtlı 600,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmaz 4.500,00 TL muhammen bedel ile;

5.Bilecik İnhisar İnhisar Mah Kocabağ mevkiinde kain 0 ada 1923 parsel cilt no 20 sayfa no 1923 da tapuya kayıtlı 750,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmaz 5.625,00 TL muhammen bedel ile;

6.Bilecik İnhisar İnhisar Mah Bük mevkiinde kain 0 ada 2005 parsel cilt no 21 sayfa no 2005 da tapuya kayıtlı 553,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmaz 2.500,00 TL muhammen bedel ile;

7.Bilecik İnhisar İnhisar Mah Cevizdibi mevkiinde kain 0 ada 2148 parsel cilt no 22 sayfa no 2148 da tapuya kayıtlı 6663,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmaz 8.000,00 TL muhammen bedel ile;

8.Bilecik İnhisar İnhisar Mah Kavşak mevkiinde kain 0 ada 2040 parsel cilt no 21 sayfa no 2040 da tapuya kayıtlı 888,00 m2 yüzölçümlü bahçe vasfındaki taşınmaz 6.660,00 TL muhammen bedel ile;

TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMLARI:

Bilecik-İnhisar Belediyesi imar planı dışındadır

SATIŞ GÜN VE SAATLERİ:

1.Birinci satış günü 21.09.2012 günü saat 10.00 ile 11.55 arası

Birinci sıradaki taşınmaz 21.09.2012 günü saat 10.00 ile 10.10 arası

İkinci sıradaki taşınmaz 21.09.2012 günü saat 10.15 ile 10.25 arası

Üçüncü sıradaki taşınmaz 21.09.2012 günü saat 10.30 ile 10.40 arası

Dördüncü sıradaki taşınmaz 21.09.2012 günü saat 10.45 ile 10.55 arası

Beşinci sıradaki taşınmaz 21.09.2012 günü saat 11.00 ile 11.10 arası

Altıncı sıradaki taşınmaz 21.09.2012 günü saat 11.15 ile 11.25 arası

Yedinci sıradaki taşınmaz 21.09.2012 günü saat 11.30 ile 11.40 arası

Sekizinci sıradaki taşınmaz 21.09.2012 günü saat 11.45 ile 11.55 arası

2.İkinci satış günü 01.10.2012 günü saat 10.00 ile 11.55 arası yukarıdaki sıraya göre olacaktır.

SATIŞ ŞARTNAMELERİ

1.Satışlar 29.01.2012 günü 10.00 ile 11.55 arasında Ertuğrulgazi Pasajı 1. Kat Belediye Müzayede salonunda açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60 ‘ını ve rüçhanlı alacaklılar var ise alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel ile alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak sartıyla 01.10.2012 günü taşınmazlar aynı yerde aynı saatlerde açık artırmaya ikinci defa çıkartılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere müddet sonunda en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır,Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2.Artırmaya iştirak edeceklerin satış için tahmin edilen kıymetin % 20 si kadar pey teminat akçesini veya milli bir bankanın teminat mektubunu satıştan önce vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, Alıcı istediği takdirde kendisine 10 gün süre verilebilir. İhale damga vergisi ,KDV,tapu alım harcı, diğer tüm masraf ve vergiler alıcıya aittir. Tellaliye harcı satıcıya aittir. Gayrimenkul ile ilgili birikmiş vergi borçları satış bedelinden ödenir.

3.İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir) bu gayrimenkuller üzerindeki haklarını faiz ve masrafla dahil olan iddialarını ve dayanağı olan belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır, aksi takdirde hakları tapu sicilinde sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebebiyet veren tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farkları ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütelselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın idaremizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5.Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği yerlerde ilan edilecek olup dairemizde de ilan tahtasına açık olarak ilan edilmektedir, ayrıca masrafı verildiği takdirde ilanın bir suretinin isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6.Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca lüzümlu izahat almak isteyenlerin memurluğumuza ait 2012/6 Satış dosya numarası ile Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. (İ.İ.K. 126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri dahildir.30.07.2012

B(354)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam