GENÇ MEMUR SEN BİLECİK KURULDU
admin • 21 Aralık 2015 10:50:50 
GENÇ MEMUR SEN BİLECİK KURULDU

2013 Yılında kurulan ve Bilecik'te  Emrah Gülük'ün vekaleten sürdürdüğüGenç Memur-Sen Yönetim yapılanması tamamlandı. Yapılan  seçimle başkanlık görevini Bilecik Ağız ve Diş SağlığıMerkezi çalışanıSağlık-Sen Üyesi Emrah Göztepe devraldı.

Genç memur sen nedir?

Genç Memur-Sen, Türkiye’nin en büyük Konfederasyonu Memur-Sen’in bünyesinde, 11 hizmet kolunda gençlerin katılımıyla faaliyete geçen bir gençlik kuruluşudur. Hukuki dayanağı, 4688 sayılıKamu Görevlileri SendikalarıKanununu, Memur Sen Tüzüğünün 10.Maddesi ve Genç Memur Sen Yönetmeliğidir.

Genç Memur-Sen Allah'ın Kur’an’da söylediği gibi, "Oku seni yaradan Rabbini adıyla oku" emrine muhatap bir gençlik olacaktır. Mehmet Akif'in de hayal ettiği "Asımın Nesli" böyle bir gençlikti. Genç Memur Sen‘in asıl amacıda Asımın Neslini inşa etmektir. “Mehmet Akif Ersoy Safahat adlıkitabında, ‘Asım’ın Nesli’ derken iman, irfan, fazilet ve bilgi ile donanmış; karakterli, ahlaklı, kişilikli; vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan, bir gençlik demişti. Akif'in Asım'dan ve Asımın Neslinden beklediği buydu. Bizler de Asımın neslini inşa etmek için bu davada elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Bizim Neslimiz ilimde, fikirde, düşünce ve teknolojide var olacaktır.

Memur-Sen Konfederasyonu, medeniyet ve kültür değerlerine bağlı, küresel rekabete açık bir gençliğin yetiştirilmesi noktasında sivil toplum kuruluşlarına ve sendikalara da büyük sorumluluk düştüğünün bilinciyle, Genç Memur-Sen’i kurdu. Genç Memur Sen’le hedefimiz, medeniyet değerlerimiz ve kültürümüzün güzel gördüğütemel ahlaki özellikleri taşıyan insanlarla; açıklık, verimlilik, üretkenlik niteliklerine sahip erdemli, ahlaklı, dayanışmacıbir toplum üzerinden; huzurlu, güvenli, yaşanabilir bir dünyanın imar ve inşasına çalışan bir gençliğin inşa ve ihyasınıgerçekleştirmektir. Genç Memur-Sen  ile genişleyen halkalar şeklinde, yakından uzağa hiçbir şekilde ayrım yapmadan tüm gençliği kuşatacak bir bakışaçısıyla; iyinin, doğrunun ve güzelin paylaşıldığıbir birlikteliği sağlamayıhedefliyoruz. Amacımız; başta ülkemizde, toplumumuzda ve dünyada iyi, faziletli ve erdemli insan halkalarınıoluşturmaktır.

Modern ve model bir gençlik teşkilatıolan Genç Memur-Sen, kucaklayıcı, birleştirici ve ötekileştirmeyen bir anlayışla, Türkiye’nin tamamında örgütlenmesi olan bir teşkilattır. Teşkilat örgütlemesinde, yönetişim modelini benimseyerek, katılımcılığa önem veriyoruz. Genç Memur-Sen yönetim kurulu, yürütme kurulu ve buna bağlıolarak, Üniversite Komisyonu, Ortaöğretim Komisyonu, Edebiyat Kültür Sanat Komisyonu, Eğitim işleri Komisyonu, Dışilişkiler Komisyonu, Sosyal işleri Komisyonu, Teşkilat Komisyonu, Halkla İlişkiler Komisyonu, Mevzuat ve Hukuk komisyonlarınıoluşturarak maksimum derecede katılımcılığısağlayarak çalışma atölyeleri şeklinde çalışmaktadır.

Bunun yanında her bakanlıkta ve kurumlarda bir Genç Memur Sen temsilciliği oluşturularak kamudaki bütün gençlikle iletişim sağlanılmaktadır. Üniversitelerimizin kampüslerinde Genç Memur Sen Üniversite Topluluğunu kurarak, fakülte, bölüm, sınıf temsilcileri şeklinde teşkilatlanmamız gerçekleştirilmektedir. Ortaöğretim gençliğimizi medeniyet değerlerimize yönelik hazırlanan faaliyet ve programlarla buluşturmak adına ortaöğretim komisyonlarıteşkil edilerek bütün liselerde okul temsilcileri oluşturulmaktadır.

Bilecik'imize yapacağımız faaliyetler noktasında, Kutlu Doğum, İstiklal Marşı, Çanakkale Şehitleri gibi özel günlerin anlam ve önemine binaen programlar yapacağız. M.Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Aliye İzzet Begoviç, Said Nursi gibi Medeniyet İnşacılarımızın öncüleri için anma ve anlama programlarıyapacağız. Vali, Belediye Başkanı, gibi İl Yöneticilerimizi davet ederek Tecrübe paylaşım programlarıdüzenleyeceğiz. Belirli aralıklarla İlimizde Edebiyat Fakültelerindeki Hocalarımız, Şair ve Yazarlarımızın katılımlarıyla edebiyat, kültür ve sanat adına söyleşiler gerçekleştireceğiz. Gündeme dair siyasi, ekonomi, sosyal ve uluslararasıgelişmelere dair seminer ve konferanslar düzenleyeceğiz. İlimizin Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri, Belediye Gençlik Meclisleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğünün Gençlik merkezleriyle iletişim halinde olacağız.

Üstad Necip Fazıl  "Üzülme, Davanın sahibi Hak'tır. Hak olan Davada zafer muhakkaktır." demektedir. Davamızın sahibinin Hak olduğu inancıyla, Hak yolunda kuruluş ve kurtuluşun beşiği Bilecik’imizde, Şeyh Edebali’nin düsturunu kendine şiar edinmiş gençliğimiz ile yürümeye devam edeceğiz. Bu uğurda bizlerle birlikte el ele, gönül gönüle yürümek isteyen tüm gençlerimizi Genç Memur Sen İl Başkanıolarak davet ediyorum.

 

Genç Memur-Sen Bilecik Teşkilatı

Başkan: Emrah Göztepe

Başkan Vekili: Emrah Gülük

Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yrd. : Feridun Horoz

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yard. : Mehmet Salih Yıldırım

Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yard. : Hasan Sevinç

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x