• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
GÖLPARK BELEDİYEYE Mİ VERİLECEK?

GÖLPARK BELEDİYEYE Mİ VERİLECEK?

Şimdiden Tartışmalara Neden Oldu!

İl Genel Meclisi Kasım ayı 17. birleşimi 2 gündem maddesinin görüşülmesiyle gerçekleşti.

Birleşime Pelitözü göletinde Belediyecilik faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi ve bu alanda yeni yatırımların yapılabilmesi amacı ile bu alanın kullanım, tasarruf, yatırım hakkının üzerindeki tesislerle birlikte Belediyelerine devri talebi damgasını vurdu.

 

Bilecik eski Valisi Halil İbrahim Akpınar tarafından İl Genel Meclisi kararıyla ücretlerinin büyük bir kısmının BEBKA’dan hibe alınarak yapılan Gölpark’a, daha iyi hizmet verilebilmesi düşüncesiyle Bilecik Belediyesine tahsisi ve Özel İdare tarafından buraya yapılacak masrafların Bilecik Merkez ve İlçe köylerine aktarılması düşünülen tahsis konusunda Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi üyelerinden tepkiler geldi. Tartışılan Gölpark’ın Belediyeye tahsisi konusu Ar-Ge, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe ve İmar Komisyonlarına havale edildi. 

 

Gündemin görüşülen ilk maddesinde Bilecik Belediyesinin Özel İdareye 20.11.2014 tarihli taşınmazın devri konulu yazısı okundu. Belediye Başkanı Selim Yağcı imzasıyla yazılan yazıda;

Bilecik Kent merkezinin kentsel gelişim anlamında çok hızlı bir şekilde gelişim göstermesi, ayrıca Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin hızlı ve sürekli bir büyüme içerisinde olması, ilimizi diğer illere bağlayan ulaşım ağlarının süratli bir şekilde gelişiyor olmasına bağlı olarak; nüfus ve göç hareketleri ve sanayileşme hareketleri ile birlikte halkımızın her geçen gün sosyal, sportif, aktivite alanlarına duyulan ihtiyacı arttırmaktadır.

Özellikle 1/100.000 ölçekli İl Bütünü Çevre Düzeni Planı incelendiğinde Bursa-Yenişehir aksı kentimizin gelişim alanı olarak belirlenmiş olduğu görülmektedir. İlimizin doğal güzelliği ile ön plana çıkan Pelitözü göletimiz de bu aks içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda hem belediyemiz mücavir sahasında kalması, hem de konumu itibari ile kentimiz ile bütünleşmiş bir noktada yer alan Pelitözü Göleti şehrimizin rekreatif anlamda en önemli alanlardan biridir. Gerek Belediyecilik hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi gerekse bu alanda yeni yatırımların yapılabilmesi açısından bu alanın kullanım, tassaruf, yatırım hakkının üzerindeki tesisler ile birlikte Belediyemize devri konusunda gereğini rica ederim.” ifadeleri yer aldı.

 

Genel Sekreter Yardımcısı Musa Ünaldı: “Özel İdareye yük getiriyor, bir de bizim işimiz değil. Belediyeye devretmeyi düşündük”

İlk olarak İl Genel Sekreter yardımcısı Musa Ünaldı söz alarak konu hakkında bilgiler verdi. Ünaldı; “Özel İdareye yük getiriyor, bir de bizim işimiz değil. Belediyeye devretmeyi düşündük” diyerek takdirin meclisin olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Pelitözü göletini Özel İdareye ait, bizim gölet yaparken kumalaştırma yaptığımız arsalar var. Şu anda üzerinde büyük bir bölümünde su havzası var Pelitözü göletinin. Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait ormanlık alanlar var, tapulama tescili harici alanlar var. Maliye’ye ait yerlerde olabilir. Biz burada bir çalışma yaptık. Bilecik’in mesire yeri olsun, Bilecik’te gidilebilir, oturulabilir bir yeri olsun diye biz başlattık bu çalışmayı. Ancak burası daha sonra Belediyenin mücavir alanına da girdi. Şu anda Pelitözü köyünün hatta imar planı da çizildi köyün. Bu da zaten mücavir alanda hemen bitişik İmar planıyla göletteki bir kısım yerler. Burada yapılaşmalarda, gölet içine yapılacak herhangi bir sosyal tesislerde yine izini Belediyeden alıyoruz biz. Buranın korunması, diğer çalışmaların yapılması, park ve bahçe düzenleme çalışmalarının yapılması Belediye’ye geçtiği takdirde daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Bu idaremize de yük getiriyor. Elektrik bedellerinin ödenmesi, oranın korunması için görevliler, bekçi, mal bakıcıları görevlendiriyoruz, güvenlik görevlilerimiz var. Bunlar Özel İdareye yük getiriyor, bir de bizim işimiz değil, İl Özel İdaresinin işi değil bu. Belediyeye devretmeyi düşündük. Uzun süredir konuşuluyordu, Belediyemizin böyle bir talebi var. Bunların değerlendirilmesi için, protokol yapılarak değerlendirilmesi için ben konuyu meclisin bilgilerine sunuyorum, Komisyona havale edilirse, komisyonda incelenir. Devir şartları hangi hallerde devredilir? Ben meclisimiz takdirlerine sunuyorum konuyu daha iyi hizmet verilebilmesi için.”

Ünaldı’dan sonra söz alan meclis üyelerinin muhalefet temsilcileri Gölpark’ın Belediyeye devrine sıcak bakmadıklarını, iktidar temsilcilerinin ise devire sıcak baktıkları görüldü. Meclis üyelerinin konu hakkında uzun süren diyalogları:

 

Hasan Hüseyin Çelik: “Belediyemizin burasını organize etmesinin, daha uygun olacağı kanaatindeyim”

 “Pelitözü göletimizle ilgili Musa beyi bu konuda dinledik. Bu konu aşağı yukarı Bilecik’te herkesi bildiğin hatta bizim İl Genel Meclisi üyelerimizin daha da fazla bildiği bir konu. Özel İdare muhalefetiyle aşağı yukarı 7-8 yıldır burada bir çalışmalar yapıldı, güzel de oldu. Şu anda hizmet veriyor. Tabi ki bunun devamında o işlerin biraz daha profesyonelce yapılması için Belediyemizin burasını organize etmesi, kendine göre planlaması daha uygun olur kanaatindeyim. Tabi ki meclisimizin takdirine havale ediyoruz. Aynı yerde şu anda bizim kalkınma ajansından kredi alınarak yapılan hemen girişte sağ tarafta bir misafirhane yapısı var. Orası şu anda bu devir içerisinde, olması da mümkün değil. Köy hizmetleri zamanında Pelitözülülere o tarlaların bedeli ödenerek alınan kısımda şu anda su alan kısım. Orada bir problem yok. Etrafındaki o müştemilatla, sonradan yapılan yapılarla ilgili de bir problem yok. Bu bölümün bizim meclisimizin uygun olduğu, gördüğü bir komisyonla incelenerek derinlemesine uygun bir şekilde incelenip meclisimize bilgi verilirse daha sağlıklı karar veririz.”

 

Zeki Uyanık: “Bilecik Belediyemiz o kadar güzel çalışıyordu, keşke hamamı da Belediyeye verseydik”

“Pelitözü daha önceki meclis çalışmalarımızda da Bilecik’e kazandırılması noktasında uzun süren bir çalışma süreciydi. Genel Sekreter yardımcım orda bizim yapmamamız gereken bir şeyi bizim üzerimize fazla düştü noktasında diye bakarsak seneler önce büyük bir şevkle, büyük bir özlemle biz Bilecik’e bir şeyler kazandırma noktasında Pelitözü göletini kazandırdık. Vatandaşlarımızın oradaki piknik alanlarının, Bilecik’e bir nefes alması, dışarıdan gelen misafirlerimizin orayı kullanması noktasında çok çok güzel bir şeydi. Şimdi insan aklına şöyle bir soru geliyor. Madem ki İl Özel İdaresinin işi değildi, biz oraya köylülerimize veya ilçelerimize çoğu yatırımların önünü keserekten para bazında baktığımızda hem mülkiyet noktasında hem de üzerine yapılan binalar ve oran yer altı, yer üstü çalışmaları olsun epey de para döktük. Bilecik’imizin gururu dedik, Bilecik  İl Özel İdaremizin gururu dedik buradaki çalışmaları gerçekleştirdik. Şimdi önümüze gelen yazıda daha önceki çalışmaları yapılmış, Bilecik Belediyemizin böyle bir talebi var. Pelitözü göletinin imar alanı, mücavir alanı içerisinde kalmasından dolayı daha iyi yatırım yapılır, biz bu hizmetleri yapamıyoruz, Belediye eliyle biz bu hizmeti daha güzel yaparız diye dilekçe var önümüzde, meclisimizde de şu anda bunu görüşüyoruz. Peki o zaman insanın aklına şöyle bir şey geliyor. Bizim bir dönem önceki meclis çalışmalarımızda hamamın satışı veya oraların satışı noktasında birtakım fikirler geldi ve hemen satışına karar verdiniz. Peki o zaman Bilecik Belediyemiz o kadar güzel çalışıyordu, keşke hamamı da Belediyeye verseydik, vatandaşa kazandırsaydık. Küçücük bir yerin imalatı ve yapımı daha kolaydı. Gölpark gibi senelerden beri para döktüğümüz bir yere vatandaşımıza hizmet olması noktasında kazanım olarak gördüğümüz bir yeri Bilecik Belediyesine vereceğiz, hangi şartlarda vereceğiz? Bunları da Komisyon marifetiyle görüşülecek. Şunu kesin olarak söyleyebilir misiniz? Pelitözü göletinde  bu zamana kadar yaptığımız yatırımların hepsini sıfırlıyoruz, biz bunu Bilecik Belediyesine hibe gibi devrediyoruz. Veya komisyon çalışmalarında bizim Pelitözü göletinden bir beklentimiz olacak mı? İlk başta baktığımızda biz burada trilyonlarca para harcamışız, hem vatandaşa ödeme noktasına hem de hizmet noktasında Bilecik Belediyesinden bizim beklentimiz, aylık gelir 10 bin lira gibi, 15 bin lira gibi, 20 bin lira gibi beklentimiz olacak mı? Bunların da meclisimizde tartışılması lazım. Bunu niye söylüyorum? Elimizdeki malzemelerimizin tamiratını zor durumda yapıyoruz diyoruz, yeni makineler aldık ama gücümüz yeter diyoruz. En azından oradan gelen bir akarla bu taraftaki makine parkımızı da zenginleştirebilir miyiz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.”

 

Musa Ünaldı: “Belediye müsaade etmese İmar planında olan yere biz çivi çakamıyoruz”

 “Ben biz yapıyoruz da fazla gelir demiyorum. Bu işler Belediyenin işleri. Orası mücavir alana geldi. Bir bölümü İmar Planında. İmar planında olan yere biz çivi çakamıyoruz Belediye müsaade etmese. Zaten oranın işletme işyeri açma ruhsatları da Belediyeden alındı. Bebka binası yeni yaptığımız bina halen devam ettiğimiz işlerin kullanım şeyi kime olacak, kim kullanacak onu genel meclisimiz belirleyecek. Böyle bir teklif geldi. Biz meclisimizin takdirlerine sunuyoruz bunu.”

 

Serkan Yıldırım: “Bizim amacımız burada daha kaliteli hizmet getirmek”

 “Geçmiş dönemde güzel hizmetlerimiz olmuş ama şimdi burada Belediyeden çöp hizmetini alıyoruz. Orada bir su arızası olsa Belediyeden hizmet alıyoruz, kanalizasyon sıkıntısı olsa Belediyeden. Burada çiminden çöpüne kadar her şeyde Belediye ilgileniyor. Burada biz bir çiçek dahi dikemiyoruz, peyzaj çalışmasına giremiyoruz. Bunu yapacak bir ekibimiz yok. Bu saatten sonra bizim amacımız burada daha kaliteli hizmet getirmek, biz emeğimizi, gücümüzü Pelitözü gölüne değil de başka yerlerde köylerimizde veya başka yerlerde kullanalım diye düşündük. Yine projelerimiz devam edecek. Biraz daha kaliteli hizmet verilebilmesi için.”

 

Tevfik Özütürk: “Belediyenin böyle bir alana ihtiyacı varsa niye burayı istiyor?”

 “Madem Belediyenin böyle bir alana ihtiyacı varsa niye burayı istiyor? Gitsin başka bir yere. Bilecik’in başka bir alanında karasu vadisinde İstasyon tarafından veya değişik yerlerden kendisine bir alan seçsin, bu hizmetleri buralarda görsün, ve insanlar bir yere de bağımlı olmasın, sırf Özel İdareye gitmesin, değişik yerlere de gitsin, iş çeşitlensin. İnsanlar tek bir yere bağımlı olmasın, tek bir yere geziye gitmesin.”

 

Hikmet Turan: “Yatırım yapacağım diyor, yapsın yatırım, elinden tutan mı var Belediyenin?”

Biz burayı bildiğim kadarıyla Belediye hizmet verecek, birliğe devretmedik biz burayı. Birlik yönüyle yapalım, bunun bir konuşması veya tartışması yaşandı. Ama yatırım yapacağım diyor, yapsın yatırım, elinden tutan mı var Belediyenin? Belediyeye biz engel mi olacağız Özel İdare olarak oraya yatırım, çalışma yapılacaksa. Niye devrini tamamen istiyor? Yapmasına engel bir şey mi var, yasal olarak mı engel bir şey var? İstiyorsa Belediye gelir Özel İdareyle birlikte parası da var, gücü de varsa yapar halkın hizmetine sunar, bunda bir sakınca yok ama öyle bir şey var ki tamamını bana devredin.”

 

Hasan Hüseyin Çelik: “Belediye İmar Planıyla bu işlere girerse bugün yapılan tesislerin 3-5 yıl sonra sökmek zorunda da kalınmayacak”

 “Tabi ki konu bizim ilimizin, merkez ilçemizin konusu. Bu konu da arkadaşlarımın görüşlerini dinledik hepsine teşekkür ediyorum da biz şuradaki meclisimizde görüşmek için biraz da yöntem yanlış yapıyoruz. Burada biz komisyonlarımıza bu işi havale ettikten sonra komisyon üyesi arkadaşlarımız orada yerinde görerek bize daha doğru, daha şu andaki son durumunu içeren bilgiler getirecekler, o bilgiler geldikten sonra şu tartışmaları yapsak bence daha iyi olur. Çünkü burada istenilen benim anladığım tahsis olacak. Özel idarenin alt kısmında buz pisti var, yanında bir bina var. Orası da bizim Özel İdare alanındaydı. O buz pisti yapmak için tahsis edildi. Oradaki bilmem kaç m2 yer. Amaç biraz daha kaliteli hizmet vermek insanlara, başka bir şey değil. Birçok konuda Belediyemiz orada bazı hizmetleri vermese orayı çalıştırmak mümkün değil. Her kurulun kendisinin profesyonelleştiği bir görev alanı var. Eskiden kalma Köy hizmetleri, Özel İdarenin köy hizmet alanı ilk akla gelen şey nedir? Bizim Belediye hudutları dışında kırsala hizmet vermek. Belediye İmar Planıyla bu işlere girerse bugün yapılan tesislerin 3-5 yıl sonra sökmek zorunda da kalınmayacak. Şu anda yapacağımız şey bizim hangi komisyonumuz gidecekse güzel bir yerinde görsün, olayı incelesin ondan sonra burada tekrar tartışalım diyorum, teşekkür ediyorum.”

 

Musa Ünaldı: “Belediyeden izin almadan altyapı hizmeti getiremiyoruz”

Bir kurumun bir yere yatırım yapabilmesi için gayrimenkullerin kendisine tahsis olması lazım. Belediye buraya bir yatırım yapacak, yapmak zorunda. Yerlerin bir bölümü bize ait, bir bölümü maliye arazisi, bir bölümü Ormana ait. Gerekirse bunlara tahsis kararı aldıktan sonra ancak yatırım yapılabilir. Biz orada BEBKA’ya bir proje sunarken Maliyeden tahsis aldık. Turizm Tanıtım Ofisini Maliyeden tahsis aldık, şu anda da satın almaya çalışıyoruz. Yoksa yaptığınız yatırıma mal sahibi sahip olur. ‘Bu benim yatırımım, yer bana ait’ der. İkincisi, imar hizmetleri yönünden, mücavir alana girdiği zaman imar hizmetlerini de belediye yürütüyor. Belediyeden izin almadan herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Üçüncüsü, orası Özel İdareye külfet oluyor. Oradan bizim yıllık 100-200 bin lira masrafımız var. Mücavir alana da girdi. Hemen bitişiği imar alanı. Göletin kenarına kadar imar planı çizilmiş. Biz bir işlem yapamıyoruz. Belediyeden izin almadan altyapı hizmeti getiremiyoruz Takdir meclise ait.

4 KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

Konuşmalardan sonra Gölpark’ın Belediyeye tahsisi konusu meclisin oylarına sunularak oy birliğiyle Ar-Ge, Çevre ve Sağlık, Plan ve Bütçe ve İmar Komisyonlarına havale edildi.

 

Oylamadan hemen sonra söz alan CHP Gölpazarı İl Genel Meclisi Üyesi Turgay Yılmaz serzenişlerde bulunarak 5 yıllık süreç içerisinde Gölpark için Özel İdare bütçesinden kaç lira harcandığını sordu. Yılmaz’ın bu sorusundan sonra meclis üyeleri arasındaki gerginlik devam etti. Yılmaz şunları söyledi:

 

Turgay Yılmaz: “Başkana soruyorum, bu 5 yıllık süreç içerisinde Gölpark için bütçemizden kaç lira harcandı?”

Şu an bu konuşmalarınızla, İl Özel İdaresini temsilen İl Genel Sekreter Yardımcısı’nın konuşması ve Meclis Başkanı’nın tasdikiyle şunu anladık; İl özel İdaresi ufacık bütçesiyle Bilecik Belediyesinin hizmetlerinin altında kaldı. Görevi olmayan işlerde elini taşın altına soktuğu görüldü. Bizim Genel Sekreter Yardımcısının deyişiyle “Özel İdarenin işi değil” sözüyle, biz olmayan şeyleri yapmaya kalkmışız. Ben şimdi buradan başkana soruyorum, bu 5 yıllık süreç içerisinde Gölpark için bütçemizden kaç lira harcandı? Yenipazar’ın, Gölpazarı’nın, İnhisar’ın, Söğüt’ün köylerinin çoğunu gezdim, hepsinin köylerinin yolları delik deşik. Bütün köy yollarımız asfalttan stabilizeye dönüştü. Bu köylerin hakkını biz burada Bilecik halkının refahı, ilçelerimizin de buraya gelerek Gölpark’taki hizmet alanına aktardık bu paralarımızı. Hangi hakkaniyet ölçüsünde, elinizi vicdanınıza koyarak bu yeri belediyeye devretme düşüncesi aklınıza geliyor? Elinizdeki boş bir yağ tenekesini ileride bir işe lazım olur diye atamayan bir insan grubu olarak, vatandaşın parasını siz bir başka yere hangi hakla, ne vicdanla verebiliyorsunuz? Bunu biraz düşünelim. Burada siyasi baskı var. Genel Sekreter bile konuşuyor, ‘bizim Özel İdarenin hizmeti değildir’ diyor. Hizmeti değildi de niye yaptık? Köylerin hakkı olan parayı biz niye verdik buraya?Şimdi gelip diyoruz ki ‘daha iyi hizmet alabilmemiz için belediyeye verelim’. Belediye şimdiye kadar neredeydi? Hastane yapımında yer takası için pazarlık yapıyorsunuz, ‘oradaki yerin tamamını bize verirse’, ‘şu tesisleri bize verirse’ diye.  Ama burada hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Hani nerede kaldı özel idarenin hakkı? Kapatılmasını mı düşünüyorsunuz? Algı olarak bize bunu mu vermeye çalışıyorsunuz. Elinizi vicdanınıza koyun bazı şeylerde.

“Biz madem burayı Belediyeye vereceksek, neden şimdiye kadar yollarımızı köstebek deliğine çevirdik, niye oraların paralarını kıstık?”

 Hasbelkader bu Bilecik Belediyesi MHP’den olsaydı, Cumhuriyet Halk Partisinden olsaydı aynı duyguları yaşayabilir miydiniz arkadaşlar? Verebilir miydiniz belediyeye? Gölpazarı Belediyesi’ne bir araç tahsisi istedik de ‘veremeyiz’ dediniz. Her şey Bilecik Belediyesine verilsin. Bilecik Belediyesi ense yapıp yatıyor. Hastane yapımında yok, hamamın değerlendirilmesinde yok. Ama yapılmış şeyleri almayı çok iyi biliyor. Ne hakla veriyorsunuz? Tüyü bitmemiş yetimin hakkı var burada. Çok kolay siyasi bir baskıyla meclisi baskı altına almaya kalkıyorsunuz. Komisyonlara gitsin. Komisyonlardan da aynı şekilde gelecek. Aynı zihniyeti orada da uygulayacaksınız. Biraz vicdanlı, hakkaniyetli düşünelim. Biz madem burayı Belediyeye vereceksek, neden şimdiye kadar yollarımızı köstebek deliğine çevirdik. Niye oraların paralarını kıstık?

 

Serkan Yıldırım: “İşte bundan sonra kısılmasın diye yapıyoruz.”

Genel Sekreter yardımcısının hatasına siz de düşüyorsunuz. Daha fazla hizmet diyorsunuz. Biz de belediye kadar hizmet verdik. Yapılan hizmetleri Özel İdarenin hizmetleri.

Serkan Yıldırım: O zaman bütçeye 1 milyonluk peyzaj bütçesi koyalım.

CHP’liler: Koyun, koyun… Koydunuz da biz ‘hayır’ mı dedik?

Serkan Yıldırım: O zaman Gölpazarı’nın, İnhisar’ın hakkı gene gidecek.

Turgay Yılmaz: O zaman hakkaniyet ölçüsünde bunları değerlendirin. Öyle paldır küldür bir belediyeye vermeyin. Acziyetinizi anlatıyorsunuz. Genel sekreter anlattı, siz de tasdik ediyorsunuz. Özel idare bir şey yapamaz, belediye daha iyi yapar diyorsunuz.

Serkan Yıldırım: Cumartesi Pazar sular kesiliyor, hadi ekip gönder gönderebiliyorsan hocam.

Turgay Yılmaz: Şimdiye kadar her şeyini biz yaptık. Koruması bizden, her şeyi bizden gidiyor.

Ak Partili Meclis Başkanı Serkan Yıldırım ile CHPli Meclis Üyesi Turgay Yılmaz arasındaki bu karşılıklı konuşmalardan sonra gündemin diğer maddesine geçildi.

 

Gündemin diğer maddesinde Köylere Hizmet Götürme Birliğinin “2015 Mali Yılı Bütçesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçesi içerisinde ayrılacak ödeneklerin belirlenmesi talebi” görüşüldü.

Konu hakkında meclise bilgi veren Ak Parti İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Hüseyin Çelik;  Köylere hizmet götürme birliklerinde büyük ilçeye de küçük ilçeye de, ilçelerde kaymakam, başkan, 2 il genel meclis üyesi, 2 muhtarın yönetim kurulu üyesi olacağı ifade etti.

 

Çelik “Köylere hizmet götürme birliklerimizde arkadaşlarımızın tamamına yakını görevli. Burada ilçelerin, büyük ilçeye de 20 bin küçük ilçeye de 20 bin şeklinde akla gelebilir. Bu yatırım amaçlı olan bir para değil. Biliyorsunuz Köylere hizmet götürme birliklerimizde büyük ilçeye de küçük ilçeye de, ilçelerde kaymakam başkan, 2 il genel meclis üyesi, 2 muhtarımız yönetim kurulu üyesi. Bu birliklerin kendi cari giderlerini karşılayacak net rakamları karşılamak amacıyla konmuş bir para. Ve her ilçeye de aşağı yukarı eşit miktarda masraf oluyor. Ayrıca gene yatırım amaçlı özel idare bütçemizden ilçelerimizin iş yoğunluğuna, nüfusuna veya durumuna göre bir paylaştırma ve daha yüksek bir rakam meclisimizin gündemine gelecek.” dedi.

Buna göre Köylere Hizmet Götürme Birliklerine Merkez dahil 20’şer bin lira bütçe ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Toplantı 18. birleşimde görüşülmek üzere sona erdi.

CANER ALKAN

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam