GÖLPAZARI İCRA DAİRESİ 2019/18 TLMT
Hande Nur Uysal • 28 Temmuz 2020 10:36:06 
GÖLPAZARI İCRA DAİRESİ 2019/18 TLMT

T.C.
GÖLPAZARI
İCRA DAİRESİ
2019/18 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İli Gölpazarı İlçe, 2653 Parsel, KURŞUNLU Mahalle/Köy, KÖYİÇİ
Mevkii, Taşınmaz Bahçeli Ahşap iki katlı ev ve besihane vasfındadır. Taşınmaz üzerinde taban alanı
95,00 m2 olan 2 katlı bina ve taban alanı 180m2 olan samanlık ve ahır maksatlı kullanılan müştemilat
bulunmaktadır. Üzerinde muhtelif yaşlarda 3 erik ağacı ve 5 kavak ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Gölpazarı/Kurşunlu Köyü
Yüzölçümü : 1.506 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 213.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1.Satış Günü : 30/09/2020 günü 10:00 – 10:20 arası
2. Satış Günü : 28/10/2020 günü 10:00 – 10:20 arası
Satış Yeri : BİLECİK DENETİM SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU
—————————————————————————————————————————
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esasis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Telalık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli
olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi , rehinli alacaklardan
sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yaptırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemize tahsil olunacak, bu fark , varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname , ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/18 Tlmt sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur. (BN-134)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x