• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
GÜNDEMDE OLMAMASINA RAĞMEN HASTANE YERİ TARTIŞILDI

GÜNDEMDE OLMAMASINA RAĞMEN HASTANE YERİ TARTIŞILDI

Gündemin ilk maddesinde “İl Özel İdaresi 2015 mali yılı taslak bütçesinde teklif edilen plan proje yatırım ve inşaat müdürlüğü bütçesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen rapor görüşüldü.

Komisyon’dan gelen rapor şu şekilde: “İl Genel Meclisinin 03 Kasım 2014 tarihinde yapılan 1’inci birleşiminde alınan 2014/175 sayılı kararı ile  “Bilecik İl Özel İdaresi 2015 Mali Yılı Bütçe Tasarısının” incelenerek İl Genel Meclisine rapor sunmak üzere, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 16’ıncı maddesi ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20’inci maddesi gereği komisyonumuza havale edilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonumuz 04 Kasım 2014 tarihinde saat 13.30’da çalışmalarına başlamış olup;

Gelir bütçesinde yapılan artış karşılık gösterilerek;

1 – Hizmet binası bakım onarım tertibinde 750.000.00 TL ilave ödenek verilerek 780.000.00 TL olmasına,

2- İl Encümenince kabul edilmiş diğer ödeneklerin aynen kabulüne,

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyi olarak, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün 2015 Yılı Bütçe Ödeneğinin 3.338.000.00 TL olarak kabulü komisyonumuzca uygun görülmüştür.”

Buna göre plan proje yatırım ve inşaat müdürlüğü bütçesi 3.338.000.00 TL olarak belirlenmiş oldu.

 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ak Parti Söğüt İl Genel Meclisi Üyesi Ertuğrul Torun hazırlanan rapor hakkında bilgi vererek hazırlanan raporun 3 başlık halinde olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

“Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Bütçesi 3.338.000.00 TL”

 “İl Özel İdare taşınacağı yere bakım onarım vs. giderleri için gelir kaydının bulunması kaydıyla zaten gelir kaydına hangi kalemlerden bulacağımızı da gelir kalemleri listesinde çıkacak 750 bin lira artışla toplamda 3.338 bin lira olmuştur. Bunlar 3 başlık halindedir. Bunlardan bir tanesi genel kamu hizmetleri 851 bin, genel kamu hizmetlerinin açılımı ise şöyle: Hizmet alımları 30 bin, gayrimenkul mal, bakım ve giderleri 40 bin bununla birlikte gayrimenkul sermaye giderleri bin lira, 750 bin lira da hizmet binasının onarımı ile ilgili. Dinlenme Kültür Din Hizmetlerin ki ise 30 bin lira olup bunlar gayrimenkul mal, bakım ve onarım giderleri kısmında. Eğitim hizmetleri ise 2 milyon 457 bin lira, bu 2 milyon 457 bin de bir önceki yılın bütçesine göre Milli Eğitime kanunen %20 lik bir dilim ayrılması gerekiyor. Onun karşılığı da 2 milyon 457 bin lira olup toplamda 3.338.000.00 lira Plan Proje Yatırım ve İnşaat İşleri Müdürlüğünün bütçesini komisyonumuz bu şekilde hazırlamıştır.” dedi.

Torun’dan sonra söz alan Meclis Başkanı Serkan Yıldırım; “Sağlık bakanlığına devredilmese de biz burayı tamamen boşaltmış olacağız. Atölyeler gidiyor Mart ayında. Mart, Nisan ayı gibi burası biter biz de burayı tamamen boşaltmış oluruz” diyerek  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür V. Musa Ünaldı’dan bilgi vermesini istedi.

Ünaldı da; “En geç önümüzdeki asfalt döneminde, asfalt plan tesisimizi, asfalt yapacak hale getirerek önümüzdeki dönem teslim edeceğiz, önümüzdeki yaz döneminde her şeyi biter. İhalelerini arkadaşlar yapıyorlar fizibilite çalışmaları bitmek üzere” ifadelerini kullandı.

UYANIK: “Boşu boşuna yerimizi boşaltmanın bir anlamı var mı?”

Ünaldı’dan sonra MHP Bozüyük İl Genel Meclisi Üyesi Zeki Uyanık, Yıldırım’a  “Biz şuanda rektörlüğün kullandığı binalara burada Devlet Hastanesiyle takas noktasında yerimizi bırakıp oraya geçecektik, burasını boşaltma noktasında. Takas gerçekleşirse oradaki masrafları yani burada herhangi bir takas gerçekleşmez ise boşu boşuna yerimizi boşaltmanın bir anlamı var mı?” diye sordu.

YILDIRIM: “Burası çok uygun bir bina değil”

Yıldırım Uyanık’a cevaben “Burası çok uygun bir bina değil. Yeni hizmet binası zaten gündemde vardı. Biz 8-10 trilyonları boşu boşuna verip İl Özel İdareye hizmet binası yapmak yerine şu anki fakültenin olduğu yere taşınmak istiyoruz” dedi.

Uyanık, Meclis Başkanının bu açıklamasının üzerine, “Geçen dönem çalışan arkadaşlarımızda var, olaya vakıfız veya bir şeyleri atlamıyoruz. Meclis çalışmaları içerisinde, daha önceki çalışmalarda eski sanayinin olduğu yerde sağ tarafta itfaiyenin alt tarafındaki yeri Telekom’dan ihale vasfıyla 1 trilyonun üzerinde parayla yeni İl Özel İdare binası yapmak için satın aldık. Orası konut açılmıyordu, bize de çok hesaplı geldi. Bu daha önceki çalışmaların getirdiği bir gereksinimdi ama 2014 yılındaki meclis çalışmalarımızda Devlet Hastanesinin oluşması noktasında o tarafta sıkıntılar çıkınca bizim daha önce kamulaştırdığımız Şeyh Edebali Üniversitesinin altındaki kamulaştırmalarda bitti. Ama bakanlıkta burasının daha uygun olacağı söylendi.

UYANIK: “1 trilyona yakın masrafa girmenin bir anlamı var mı?”

Meclis çalışmalarının içerisinde buradaki mevcut yerimizin Sağlık Bakanlığıyla tahsisi şu anda mevcut bulunan Devlet Hastanesinin olduğu arsa takasıyla burasının bölünmesi söz konusu oldu. Bunu da hep beraber geçirdik burada yine. Sağlık Bakanlığı çalışmalarımız devam ediyor. Bu yazışmalarımız devam ederken sizin ve Genel Sekreterimizin Milletvekilleriyle beraber yapılan çalışmalarda burasının Devlet Hastanesi olarak yapılması, Sağlık Bakanlığı yazışmalarının devam ettiği şeklinde bir çalışma sürdürülüyordu. Bu çalışma sürdürülürken İktisat Fakültesi olarak kullanılan yer kendi rektörlük binalarının, fakültelerinin rektörlük içerisinde inşaatlarının bittiği ve oraya taşınacağı söylendiğinden dolayı burasını devrettiğimizde nereye gideceğiz diye düşündüğümüzde İl Özel İdaresi olarak meclisimize gelen düşünce buradaki binalara taşınmamızdı, çalışmalar bu şekilde devam ediyordu. Ama orada bir parantez açmak istiyorum. Tabi ki Devlet Hastanemizin biran önce buraya yapılması elzem, ihtiyaç ama o ihtiyacı karşılarken buradaki takas noktasındaki sorunlar devam ediyorsa İl Özel İdaresinin şu andaki mevcut alanı içerisine Devlet Hastanesi yapıp Sağlık Bakanlığıyla bir uzlaşma sağlanamazsa biz 5 sene burada görev yaptık. Daha önce arkadaşlarımızda görev yaptılar, herhangi bir sıkıntımız olmadı. Böyle bir masrafı öbür tarafta 1 trilyona yakın masrafa girmenin bir anlamı var mı?” diyerek sözlerini yineledi. Uyanık ile Yıldırım arasında diyalog şu şekilde devam etti:

Yıldırım: “Biz bu işleri hastane olacak gibi düşünüyoruz ama ki olmadı %90 bu iş olacak gibi görünüyor. Biz biran önce bu işleri hızlandırmanın yolundayız. Baktık ki sıkıntı var, son olumsuz bir şey var. Zaten yeni bir Özel İdare binası planlanıyordu, yeni yapılacak bir bina değil. Küçük bir tadilat ile b biz burayı boşaltırsak, oraya da geçersek burası da kullanılabilecek, bir proje yapılabilir, biz boş vaziyete getirdiğimizde atölyeler gidiyor. Biz buraya hizmet binalarını taşıdığımızda burayı farklı bir şekilde değerlendirebiliriz, geçmiş dönemde zaten projeler var. Biz burayı boşaltmakla bir şey kaybetmeyiz, yeni hizmet binasını da kazandırmış oluruz.”

Uyanık: “Kaybederiz, biz Ertuğrul arkadaşımızın söylediği gibi köylerimizin yollarını daha iyi yapalım diye bir yerde İl Özel İdaresine gelir kaleminde bir şeyler kaydetmek için hamamı satıyorsak buradaki mevcut yerimizde bizi idare ediyorsa ve Bakanlık noktasında buraya herhangi bir şey yapılmıyorsa bir masrafa girmenin anlamı yok. Dediğiniz yer seneler öncesinde yapılan bir bina. İçeride tamirat gerektiriyor, ufak bir tadilat dediğiniz olay 750 milyona, 1 trilyona yakın bir olay. Bu 1 trilyonu öbür taraftan gelecek olan kalemlerle beraber biz tekrar köylerimize hizmet ediyoruz, ilçelerimizdeki Milli Eğitim ve Sağlık yerlerimizde var bizim, bunları yapabiliriz ama elzem olan Devlet Hastanesinin buraya yapılmasında hemfikiriz, mevcut binamızı da bırakıp öbür taraftaki 1 trilyon lira masraf yapmanın bir anlamı yok.”

YILDIRIM: “Süreci takip edelim”

 “Süreci takip edelim, önümüzde birkaç aylık bir süre var. O aşamada zaten biz belli bir aşamaya geleceğiz. Sağlık Bakanlığıyla, Maliye Bakanlığıyla protokol aşamasına geldiğimiz zaman bunları konuşuruz.”

TURAN: “Nasıl olsa Özel İdare kapatılacak, çok fazla bir şey yapmayalım diye bir düşünce mi var?”

Bu uzun süren diyalogun ardından CHP Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Hikmet Turan,  “Acaba bu yeni yerden burayla idare edelimde nasıl olsa Özel İdare kapatılacak, çok fazla bir şey yapmayalım diye bir düşünce mi var?” sorusunu sordu.

YILDIRIM: “Aynen öyle bir düşünce var”

Meclis Başkanı Serkan Yıldırım ise Turan’ın bu sorusunu onaylayarak “Aynen öyle bir düşünce var. Biz 8-10 trilyon lira bir parayı yeni hizmet binasına bağlamayalım diye düşündük. 750 bin lira Sağlık Bakanlığına olduktan farz edelim misal verdik burayı biz böyle 750 bin liralık küçük bir tadilatla yeni hizmet binamıza kavuşacağız, öbüründen vazgeçeceğiz.” İfadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra günün görüşülen ilk maddesi İl Genel Meclisi üyelerince oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.   

Birleşimin 2. ve son maddesinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklifi üzerine “ilimiz için elzem olan söz konusu kamu hizmetinin gerçekleştirilebilmesi daha sağlıklı ve temiz yerleşim yerlerinin tesisi için görev alanımızdaki tüm köylerimizde muhtarlıklarımız ve ilçe kaymakamlıklarımız iş birliği ile çöp toplama hizmeti vermek için her ilçede bir araç olmak üzere toplam 8 (sekiz) adet çöp toplama kamyonu alınması” talebi görüşüldü.

NALBANT: “Biz Çevre bakanlığından 8 tane hibe araç istedik”

 İl Genel Sekreteri Halis Nalbant meclise bilgi vererek “Bunu bir komisyon marifetiyle tartışmaya başlamalıyız ve en azından bir yerde, kendi bütçemizden de olsa bir araç alarak başlamalıyız” dedi. Nalbant; “İl Özel İdaresi olarak çevre ve katı atık toplama görevi yapabiliyoruz.  Tek şartı belediye mücavir alanının dışında olması. Böyle talepler var. Benim bildiğim bu uygulamayı yapan Uşak özel idaresi var. Belediyeden köy durumuna geçen köylerimiz yoğun bir biçimde bu hizmetin devamından yana talepleri var. Bizim de il özel idaresi olarak bu işe girmemiz gerek diye düşünüyoruz. Teklifimizin birinci konusu, il özel idaresinin görevleri arasında olan bu konunun tartışmaya açılması. İkinci konusu da belediyeden köy olan birkaç yerin bu hizmeti talep ediyor olması. Biz Çevre bakanlığından 8 tane hibe araç istedik. Ama gelip gelmeme şansını bilemiyorum. Ya 1 gelir ya 2 gelir. Çok yoğun talep varmış. Bizim bir şekilde bir yerden buna başlamamız gerekiyordu. Örnek olarak da olsa birkaç ilçeden başlamamız gerekiyor. Bunun bize yükü nedir, bir komisyon marifetiyle araştırmasının yapılması gerekir. Birlikler eliyle mi yapılmalı, personel alımıyla mı yapılmalı? Bunun yöntemlerini tartışmalıyız. Zaten 2015-2019 stratejik planına da koyduk. Bunu bir komisyon marifetiyle tartışmaya başlamalıyız ve en azından bir yerde, kendi bütçemizden de olsa bir araç alarak başlamalıyız. İnşallah hibe taleplerimiz de karşılanır. Ben 8 hibe diyorum ama belki 3 hibe gelir. Belki 2 hibe gelir bilemiyorum. Bu konuyu meclisimizin gündemine getirmek istedik. Meclisimizin takdirine arz ederim.” ifadelerini kullandı.  

“Plan Bütçe, Çevre ve Sağlık, Ar-Ge ve İmar komisyonlarına havale edildi”

Uzun süre tartışılan bu madde de Plan Bütçe, Çevre ve Sağlık, Ar-Ge ve İmar komisyonlarına oy birliğiyle havale edildi.

Toplantı 15. birleşimde görüşülmek üzere sona erdi.

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

1 Yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam