HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI BİRLEŞTİRİLDİ
admin • 23 Mayıs 2013 20:16:38 
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI BİRLEŞTİRİLDİ

 

Uzm. Dr. Balcı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilindiği üzere 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 02.11.2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu yapılandırılmıştır.

             Türkiye Halk Sağlığı Kurumu taşra teşkilatları Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta olan 109 Halk Sağlığı Laboratuvarı ve 7 Mülga Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü 10.05.2012 tarihli ve 6893 sayılı Başkanlık oluru ile yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırılma sonucunda, laboratuvarların birleştirilmesiyle, ulusal kaynakların tasarruflu kullanılması, nitelikli personelin etkinliğinin sağlanması, hizmet kalitesinin ve analiz sonuçlarının güvenirliğinin arttırılması hususlarında yarar sağlanacağı beklenmektedir.

     Bu bağlamda, Bilecik İlindeki Mülga Halk Sağlığı Laboratuvarlarının birleştirilmesi sonucu hizmetin dizaynına dair rapor tanzim edilmesi için komisyon üyeleri belirlenerek yerinde gözlem ve değerlendirme yapmak amacıyla 04.10.2012 tarihinde Bilecik İline gelinmiştir. Laboratuvarlar komisyon marifetiyle mahallinde incelenmiştir. İnceleme neticesinde değerlendirme toplantısı yapılarak 04/10/2012 tarih ve 25/09/2012-11225 sayılı Başkanlık oluru ile Bozüyük Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Bilecik Halk Sağlığı laboratuvarı'nın birleştirilmesine karar verilmiş ve komisyon raporu imza altına alınmıştır.

                Laboratuvarlarda yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;

                Mülga Bozüyük Halk Sağlığı Laboratuvarının cihaz, ekipman ve tüm donanımlarının Bilecik Halk Sağlığı laboratuvarına devredilerek birleşmesine,

                 Mülga Bozüyük Halk Sağlığı Laboratuvarı personelinin Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce ihtiyaç durumuna göre İl veya İlçe içindeki Sağlık Kurumlarınca değerlendirilmesine,

                Bozüyük İlçesinden talep edilen klinik ve klinik dışı numune analizlerinin Bilecik Halk Sağlığı Laboratuvarı'nda veya Bozüyük Devlet Hastanesi'nde yapılmak üzere Bilecik Halk Sağlığı Müdürlüğü'nce planlanarak  (Hizmet alım ihalesi sözleşme süresi ve hasta memnuniyeti göz önüne alınarak) hizmetin devamının sağlanmasına karar verilmiştir.

                Bilecik Halk Sağlığı Laboratuvarı, alanında deneyimli 12 personel ile özveri ile çalışmakta olup; 2012 yılı bakteriyolojik su analiz sayısı 2618, kimyasal su analiz sayısı 1315, çalışan sağlığına yönelik olarak yapılan portör tahlilleri 3297, hemoglobinopati merkezi olması nedeniyle evlilik öncesi tahlileri sayısı 1389, aile hekimlerine yönelik verilen laboratuvar hizmetlerinde ise biyokimya testleri sayısı 114876, hormon test sayısı 50676, kan grubu test sayısı 2350, hemogram test sayısı 15840, sedimantasyon test sayısı 505 testtir.

                Bilecik Halk Sağlığı Laboratuvarında artan iş yükü düşünülerek daha kaliteli ve güvenilir sonuçlar verilebilmesi için teknolojik açıdan daha donanımlı ve hızlı sonuç verebilen cihazlar temin edilmiştir.

                Bilecik Halk Sağlığı Laboratuvarı gerek artan iş yükü ve cihaz sayısı neticesinde hizmet verdiği mevcut alanın yetersiz olması gerekse Bakanlığımızın L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarları Prototip Proje İhtiyaç Listesi Rehberi konulu yazısında belirtilen ''Genel Laboratuvar Fiziki Koşulları ve Malzeme Özellikleri '' ne uygunluk açısından Müdürlüğümüze ait Açsap binasında hizmet verecektir. 

                Yer değişikliği neticesinde hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın, Aile Hekimlerinin ve çalışan personelimizin hiçbir olumsuzluktan etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.”

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x