• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
HERKES NE YAPILACAĞINI MERAK EDİYORDU, BELEDİYE AÇIKLADI

HERKES NE YAPILACAĞINI MERAK EDİYORDU, BELEDİYE AÇIKLADI

Bilecik Belediyesi 140 Ada 1 Parselde bulunan ve daha önce Elmas Büfe ve Çay Bahçesi olarak işletilen İş Merkezi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 Bilecik Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada konu hakkında şu bilgilere yer verildi:

‘’İstiklal Mahallesi Tevfik Bey Caddesi üzerinde bulunan ve daha önceleri Elmas Büfe ve Çay Bahçesi olarak bilinen iş merkezi yapım işi için 8 Şubat 2019 Cuma günü saat: 14:30’da ihale gerçekleştirilecek.

Üst katında 400 metre kapalı alana sahip restoranın yer alacağı proje kapsamında; alt katta Mescit, WC, sığınak ve depolar, bir üst katında 2 adet dükkan, bir üst katında 7 adet küçük dükkan, bir diğer katında 2 adet 200’er metrekarelik Cafe, yer alacaktır.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

– İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;

-Yüklenici yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin ruhsatı alacaktır.

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

– Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

– İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

–  Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

-İhale katılım şartları ve belgeler ile ilgili olarak; Bilecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulabilir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam