İHALE İLANI

İHALE İLANI

İHALE İLANI

 

BİLECİK GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İl Müdürlüğümüze ait Edebali Stadı Büfesi, Atatürk Spor Salonu Büfesi ve Söğüt İlçe Spor Salonu Büfesi işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilmek suretiyle kiraya verilecektir. İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

1. İdarenin

a) Adresi                                 : Ertuğrul Gazi Mahallesi, Stadyum Sokak, No.33/A

b) Telefon ve faks numarası    : 228 2125763(65) – 228 2125764

 

2. İhale konusu taşınmaz malın

Edebali Stadı Büfesi:

a)Niteliği                                :   Büfe

b) Yeri                                     : Bilecik İli, Ertuğrul Gazi Mahallesi,  Stadyum Sokak No: 35/A   üzerindeki Edebali Stadı’nda bulunan Büfe . 

c) Miktarı                                :   Büfe 20 m2  (Metrekare)  

ç) Tahmini bedeli                    :   750,00 TL

d) Geçici teminatı                    :     75,00 TL

e) Kira Süresi                          :   1 (Bir) Yıl

 

Atatürk Spor Salonu Büfesi:

a)Niteliği                               :   Büfe

b) Yeri                                     : Bilecik İli, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Stadyum Sokak No: 33/A üzerindeki Atatürk Spor Salonu’nda bulunan Büfe . 

c) Miktarı                                :   Büfe 20 m2 (Metrekare)

ç) Tahmini bedeli                    :   800,00 TL

d) Geçici teminatı                    :     80,00 TL

e) Kira Süresi                          :   1 (Bir) Yıl

 

Söğüt İlçe Spor Salonu Büfesi:

a)Niteliği                               :   Büfe

b) Yeri                                     : Söğüt İlçesi, Kayhan Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki Söğüt İlçe Spor Salonu’nda bulunan Büfe. 

c) Miktarı                                :   Büfe 20 m(Metrekare)

ç) Tahmini bedeli                    :   500,00 TL

d) Geçici teminatı                    :     50,00 TL

e) Kira Süresi                          :   1 (Bir) Yıl

 

3. İhalenin

 a) Yapılacağı yer                     : Ertuğrul Gazi Mahallesi, Stadyum Sokak, No: 33/A – BİLECİK

 b) Tarihi ve saati                    : Edebali Stadı Büfesi                 01/10/2013  Salı günü –  Saat 10 : 00

             Atatürk spor Salonu Büfesi       01/10/2013  Salı günü –  Saat 11 : 00

             Söğüt İlçe Spor Salonu Büfesi  01/10/2013  Salı günü –  Saat 14 : 00

 

 

     4. İhale Şartnamesinin görülebileceği ve alınabileceği adres:                          

       İhale Şartnamesi,  mesai saatleri içinde Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Tesisler Servisinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak alınabilir.

     5.  İhaleye katılabilmek için gereken belgeler;

     İhaleye katılacak isteklilerin;

       a.  Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikametgah belgesi),

       b.  Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (Tebligat için adres beyanı),

       c.  Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge),

       ç.  Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                 

      d. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, bu fıkranın (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

B(396)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam