İmzalar Atılıyor Son Gün 2 Eylül!
admin • 29 Ağustos 2013 11:31:51 
İmzalar Atılıyor Son Gün 2 Eylül!

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 2013 yılında %50 hibe destekli makine ekipman almak üzere başvuruda bulunan 556 çiftçiden 128 tanesinin makine ekipman almaya hak kazandığı belirtildi. Belirlenen 128 çiftçinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Bilecik’e tahsis edilen bütçe imkanlarıyla makine ekipman almaya hak kazandığı kaydedildi.

Konuyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Makine ekipman almaya hak kazanan bu çiftçilerimizle 22 Ağustos 2013 tarihi itibariyle hibe sözleşmesi imzalanmaya başlanmıştır. Hibe Sözleşmesi imzalamak için son gün 02 Eylül 2013 tarihidir. Bu tarihe kadar hibe sözleşmesi imzalamayan çiftçilerimiz bu destekten faydalanamayacaklardır.

Hibe Sözleşmesi imzalayan çiftçilerimiz aşağıdaki işlem sırasına göre makine ekipman alımlarını yapmaları ve satın alımını yaptıkları makine ekipmanı kullanmadan önce mutlaka İl Müdürlüğüne haber vermeleri gerekmektedir.

Satın alınan makine ekipman İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yerinde incelenecek, 2012 veya 2013 model, yeni, kullanılmamış, sağlam, eksiksiz, çalışır durumda ve teknik şartnamedeki özelliklere uygun olduğu tespit edilirse makine-ekipman kabul edilecektir. % 50 hibe desteği ödemesi çiftçimizin T.C. Kimlik Numarası ile T.C.Ziraat Bankasında açılmış/açılacak hesabına yatırılacaktır.

Satın alma işlemleri hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç 30 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 02 Eylül 2013 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalamayan veya hibe sözleşmesi imzaladığı halde süresi içerisinde mal alımını tamamlamayan çiftçilerimizin 2 yıl süre ile % 50 hibe destekli makine ekipman başvurusu kabul edilmeyecektir.”

Makine Ekipman Satın Alma İşlemlerini şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

“Makine Ekipman satın alma işlemleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün www.tarimreformu.gov.tr internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanan “KKYDP – MAKİNE EKİPMAN – 2013 SATIN ALMA KİTABI” na ve 2013/27 No’lu Tebliğ ile Uygulama Rehberi’ne uygun şekilde yapılacaktır.

Satın alma işlemleri aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.

 1-) Yatırımcı başvuru dosyasında marka, model ve teknik özelliklerini belirttiği satın alacağı makine ekipman için piyasa araştırması yapar. İl Müdürlüğünün Referans fiyatlarının üstündeki kısmı ayni katkı olarak karşılamak şartıyla fiyatta anlaştığı yüklenici ile 3 suret uygulama sözleşmesini imzalar, bir sureti yüklenicide kalır.

2-)Yatırımcı, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan dilekçeyi onaylanması amacıyla İl Müdürlüğüne verir.

– Uygulama Sözleşmesi'nin bir nüshasını,

– Teknik Şartname'nin bir nüshasını,

– Deney Raporu ve ilgili firma tarafından verilecek CE belgesi,

– Yüklenici Belgesi'nin bir nüshasını İl Müdürlüğüne teslim eder.

Yüklenici Belgesi olarak:

 Üretici veya ithalatçı firma yüklenici ise, San.ve Tic.Odasından alınmış oda sicil kaydı(2013 tarihli)

 Bayi olarak satış yapan yüklenicilerden bayilik belgesi (İmalatçı veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş 2013 tarihli)

  Küçük esnaf için, Esnaf ve sanatkarlar odasından alınmış 2013 yılına ait sicil kaydı

–  Yüklenici vasıflarına sahip kooperatiflerden sadece tüzel kişiliği gösterecek resmi belge

–  Pülverizatör yüklenicilerinin, Zirai mücadele alet ve makineleri  hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek ya da tüzel kişiler olması gerekir.

3-) İl Müdürlüğü uygulama sözleşmesini ve ekindeki belgeleri kontrol eder. Uygun bulması durumunda uygulama sözleşmesini onaylar. Onaylananların listesi her haftanın Cuma günü İl Müdürlüğümüzün www.bileciktarim.gov.tr  internet sitesinde ilanen duyurulur.Ayrıca yatırımcılara yazılı uygun görüş tebligatı yapılmaz. Sadece uygulama sözleşmesi uygun görülmeyen yatırımcılara yazılı olarak bilgi verilir.

4-) Uygulama sözleşmesi onaylanan yatırımcı, makine ve ekipman bedelinin ve KDV sinin tamamını ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak yüklenici tarafından yatırımcıya yönelik düzenlenmiş fatura karşılığı yükleniciye öder. Makine ekipmanını teslim alır. Satın alınan makine ve ekipmanla ilgili olarak yatırımcı ile yüklenici arasında üç nüsha teslim tutanağı düzenlenir. Yüklenici firmanın kaşeleyip imzaladığı aşağıdaki diğer belgeleri teslim alır.

  Garanti Belgesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi)

Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

5-) Yatırımcı, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan ödeme talebine ait dilekçeyi İl Müdürlüğüne verir.

 –İmzalı-kaşeli kapalı Fatura(Şase ve/veya Seri No yazılı olacak),

Yatırımcı Taahhütnamesi,

 Yatırımcı ile yüklenici arasında düzenlenmiş  makine ve ekipman teslim tutanağı,

 Yatırımcının T.C. No/Vergi no ve banka ödemesinin yapılacağı ilçe adını bildiren imzalı belge,

– Yatırımcı ile yüklenici firma arasında düzenlenmiş makine ekipman teslim tutanağı,

Yatırımcının vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

6-) İl Müdürlüğü, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra en geç 25 gün içerisinde makine-ekipman yerinde incelenir. 2012 veya 2013 model, yeni, kullanılmamış, sağlam, eksiksiz, çalışır durumda ve teknik şartnamedeki özelliklere uygun olduğu tespit edilirse makine-ekipman kabul edilir.

7-) Yatırımcı tarafından verilen ödeme talebi eklerinin ve makine ekipmanın uygun görülmesi halinde, ödeme icmal tablosu hazırlanır ve veri tabanına işlenir. Hibe ödemesi Yatırımcı gerçek kişi ise T.C kimlik, tüzel kişi ise Vergi numarasına açılacak/açılan T.C. Ziraat Bankası'nın İlçesindeki Şube  hesabına yapılır.       

 NOT:

1- Yatırımcılar, % 50 hibe destekli makine ekipman alım işlemi ile ilgili tüm doküman ve belgelerin aslını kendi oluşturacakları bir dosyada muhafaza edeceklerdir.

2- Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün www.tarimreformu.gov.tr adresindeki duyurular bölümünden ilgili TebliğeUygulama Rehberine ve Satın Alma El Kitabına ulaşılarak ayrıntılı bilgi ve örnek dokümanlar alınabilir.

3-Ayrıntılı bilgi için Tel: 0.228.212 10 11 (dahili 135, 136 ve 182), www.bileciktarim.gov.tr”  (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında 2013 yılında %50 hibe destekli makine ekipman almak üzere başvuruda bulunan 556 çiftçiden 128 tanesinin makine ekipman almaya hak kazandığı belirtildi. Belirlenen 128 çiftçinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Bilecik’e tahsis edilen bütçe imkanlarıyla makine ekipman almaya hak kazandığı kaydedildi.

Konuyla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde:

“Makine ekipman almaya hak kazanan bu çiftçilerimizle 22 Ağustos 2013 tarihi itibariyle hibe sözleşmesi imzalanmaya başlanmıştır. Hibe Sözleşmesi imzalamak için son gün 02 Eylül 2013 tarihidir. Bu tarihe kadar hibe sözleşmesi imzalamayan çiftçilerimiz bu destekten faydalanamayacaklardır.

Hibe Sözleşmesi imzalayan çiftçilerimiz aşağıdaki işlem sırasına göre makine ekipman alımlarını yapmaları ve satın alımını yaptıkları makine ekipmanı kullanmadan önce mutlaka İl Müdürlüğüne haber vermeleri gerekmektedir.

Satın alınan makine ekipman İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yerinde incelenecek, 2012 veya 2013 model, yeni, kullanılmamış, sağlam, eksiksiz, çalışır durumda ve teknik şartnamedeki özelliklere uygun olduğu tespit edilirse makine-ekipman kabul edilecektir. % 50 hibe desteği ödemesi çiftçimizin T.C. Kimlik Numarası ile T.C.Ziraat Bankasında açılmış/açılacak hesabına yatırılacaktır.

Satın alma işlemleri hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra en geç 30 gün içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 02 Eylül 2013 tarihine kadar hibe sözleşmesi imzalamayan veya hibe sözleşmesi imzaladığı halde süresi içerisinde mal alımını tamamlamayan çiftçilerimizin 2 yıl süre ile % 50 hibe destekli makine ekipman başvurusu kabul edilmeyecektir.”

Makine Ekipman Satın Alma İşlemlerini şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

“Makine Ekipman satın alma işlemleri Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün www.tarimreformu.gov.tr internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlanan “KKYDP – MAKİNE EKİPMAN – 2013 SATIN ALMA KİTABI” na ve 2013/27 No’lu Tebliğ ile Uygulama Rehberi’ne uygun şekilde yapılacaktır.

Satın alma işlemleri aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.

 1-) Yatırımcı başvuru dosyasında marka, model ve teknik özelliklerini belirttiği satın alacağı makine ekipman için piyasa araştırması yapar. İl Müdürlüğünün Referans fiyatlarının üstündeki kısmı ayni katkı olarak karşılamak şartıyla fiyatta anlaştığı yüklenici ile 3 suret uygulama sözleşmesini imzalar, bir sureti yüklenicide kalır.

2-)Yatırımcı, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan dilekçeyi onaylanması amacıyla İl Müdürlüğüne verir.

– Uygulama Sözleşmesi'nin bir nüshasını,

– Teknik Şartname'nin bir nüshasını,

– Deney Raporu ve ilgili firma tarafından verilecek CE belgesi,

– Yüklenici Belgesi'nin bir nüshasını İl Müdürlüğüne teslim eder.

Yüklenici Belgesi olarak:

 Üretici veya ithalatçı firma yüklenici ise, San.ve Tic.Odasından alınmış oda sicil kaydı(2013 tarihli)

 Bayi olarak satış yapan yüklenicilerden bayilik belgesi (İmalatçı veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiş 2013 tarihli)

  Küçük esnaf için, Esnaf ve sanatkarlar odasından alınmış 2013 yılına ait sicil kaydı

–  Yüklenici vasıflarına sahip kooperatiflerden sadece tüzel kişiliği gösterecek resmi belge

–  Pülverizatör yüklenicilerinin, Zirai mücadele alet ve makineleri  hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek ya da tüzel kişiler olması gerekir.

3-) İl Müdürlüğü uygulama sözleşmesini ve ekindeki belgeleri kontrol eder. Uygun bulması durumunda uygulama sözleşmesini onaylar. Onaylananların listesi her haftanın Cuma günü İl Müdürlüğümüzün www.bileciktarim.gov.tr  internet sitesinde ilanen duyurulur.Ayrıca yatırımcılara yazılı uygun görüş tebligatı yapılmaz. Sadece uygulama sözleşmesi uygun görülmeyen yatırımcılara yazılı olarak bilgi verilir.

4-) Uygulama sözleşmesi onaylanan yatırımcı, makine ve ekipman bedelinin ve KDV sinin tamamını ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak yüklenici tarafından yatırımcıya yönelik düzenlenmiş fatura karşılığı yükleniciye öder. Makine ekipmanını teslim alır. Satın alınan makine ve ekipmanla ilgili olarak yatırımcı ile yüklenici arasında üç nüsha teslim tutanağı düzenlenir. Yüklenici firmanın kaşeleyip imzaladığı aşağıdaki diğer belgeleri teslim alır.

  Garanti Belgesi

Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi (Yetkili Servis Belgesi)

Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu

5-) Yatırımcı, ekinde aşağıdaki belgeler bulunan ödeme talebine ait dilekçeyi İl Müdürlüğüne verir.

 –İmzalı-kaşeli kapalı Fatura(Şase ve/veya Seri No yazılı olacak),

Yatırımcı Taahhütnamesi,

 Yatırımcı ile yüklenici arasında düzenlenmiş  makine ve ekipman teslim tutanağı,

 Yatırımcının T.C. No/Vergi no ve banka ödemesinin yapılacağı ilçe adını bildiren imzalı belge,

– Yatırımcı ile yüklenici firma arasında düzenlenmiş makine ekipman teslim tutanağı,

Yatırımcının vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge.

6-) İl Müdürlüğü, yukarıda belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra en geç 25 gün içerisinde makine-ekipman yerinde incelenir. 2012 veya 2013 model, yeni, kullanılmamış, sağlam, eksiksiz, çalışır durumda ve teknik şartnamedeki özelliklere uygun olduğu tespit edilirse makine-ekipman kabul edilir.

7-) Yatırımcı tarafından verilen ödeme talebi eklerinin ve makine ekipmanın uygun görülmesi halinde, ödeme icmal tablosu hazırlanır ve veri tabanına işlenir. Hibe ödemesi Yatırımcı gerçek kişi ise T.C kimlik, tüzel kişi ise Vergi numarasına açılacak/açılan T.C. Ziraat Bankası'nın İlçesindeki Şube  hesabına yapılır.       

 NOT:

1- Yatırımcılar, % 50 hibe destekli makine ekipman alım işlemi ile ilgili tüm doküman ve belgelerin aslını kendi oluşturacakları bir dosyada muhafaza edeceklerdir.

2- Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzün www.tarimreformu.gov.tr adresindeki duyurular bölümünden ilgili TebliğeUygulama Rehberine ve Satın Alma El Kitabına ulaşılarak ayrıntılı bilgi ve örnek dokümanlar alınabilir.

3-Ayrıntılı bilgi için Tel: 0.228.212 10 11 (dahili 135, 136 ve 182), www.bileciktarim.gov.tr”  (İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü)

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x