Bilecik Haberleri | Değişim Gazetesi Haber Sitesi
“Kadınların Bilgilendirilmesi, Topluma Işık Saçacaktır”
Sosyal Medyada Paylaş
4 Ocak 2014
admin

“Kadınların Bilgilendirilmesi, Topluma Işık Saçacaktır”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve Bilecik’te de Bilecik Valisi Halil İbrahim Akpınar’ın eşi Dr. Nihal Akpınar himayesinde yürütülen “Gönül Elçileri” projesinin ikinci ayağı olan “Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi” bilgilendirme toplantısı Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi.  Yoğun katılımın olduğu toplantıda katılımcılar salona sığmadı. Bu sebeple büyük salona geçildi ve toplantı orada yapıldı.

Toplantıda çeşitli nedenlerle okuyamamış kadınlara veya mesleki eğitimini yarıda bırakmış kadınlara, okumak isteyen ilkokul mezunu, ortaokul mezunu kadınların Mesleki Açık Öğretim Liselerine yönlendirilmesi konusunda bilgi verildi. Mesleki Açık Öğretim Liselerine kayıtların 3-14 Şubat 2014 tarihleri arasında olduğu bildirildi.

Toplantıda konuşan Dr. Akpınar, kadınların eğitim alması konusuyla ilgili toplumdaki yanlış algıların yıkılmasının ve kadınların motive edilmesinin gerektiğini söyledi.  Dr. Akpınar şöyle konuştu:

“Bu tarz faaliyetler zaten yapılmaktaydı. Amaç biraz daha farkındalığı artırmaktı. Özellikle Türkiye’de son yıllarda eğitim alanında kadınların eğitim alanında ciddi mesafeler kaydetti. Bayanların okudukça toplumda daha fazla yer alması daha kolay oldu. Bugün ülkemizde ekonomik, kültürel ve sosyal alanda gelişmeler kaydedilse de bu biraz kadınlarımızın sosyal hayata daha fazla adapte olması ve kendilerini daha iyi bir şekilde ifade edilmesine yani özünde kadın okuryazarlığının artmasına bağlıyız. Eskiden ‘Kızın yaşı 14 ver kapıyı ört’ şeklinde bir atasözümüz vardı. Bu şekilde yanlış davranışlar da toplumda kız çocuklarının okumasıyla kırılmaya başlandı. ‘Kız çocuğunu okutup da ne olacak?’ algısı da yine aynı şekilde kırılmaya başlandı.

 

‘Kadınların bilgilendirilmesi topluma ışık saçacaktır’

 

Hele ki bazı bölgelerimizde çocuk yaşta evlendirilen kızlarımız, yine eğitimini tamamlamadan okuldan alınan çocuklarımız mevcut. Ekonomik nedenle eğitimine ara vermek zorunda kalan çocuklarımız da olabilmektedir. Toplumun temelini oluşturan ayaklardan en önemlisi kadın olduğu için kadınların özellikle de çeşitli nedenlerle okuyamamış kadınların eğitimlerini tamamlayabilmesi kadınların kendilerini daha rahat ifade edebilmesini ve aynı zamanda ekonomiye de katkıda bulunabilmesini sağlayacak. Eğitimli olan, mesleki beceri alanında donanımlı olan kadın kendini daha güçlü hissedecek. Bunu da evine, eşine, topluma daha olumlu bir şekilde sağlayacak bir katkı sağlayacaktır. ‘Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner.’ diyor bir düşünürümüz. Kadınların bilgilendirilmesi de topluma ışık saçacaktır.

 

‘Amacımız farkındalık ortaya çıkarabilmek’

 

Çeşitli nedenlerle okuyamamış kadınlara veya mesleki eğitimini yarıda bırakmış kadınlara yardımcı olmak, okumak isteyen ilkokul mezunu, ortaokul mezunu kadınları mesleki açık liselere kayıtlarını yaptırmalarını sağlamak, mesleki açık öğretim lisesinden mezun kadınların da iş yaşamına katılımına aracı olmak, yerel düzeyde iş koşullarını ortaya çıkarmak projede hedefler arasındadır. Gönül Elçilerimiz ve basın aracılığıyla bu kişileri bilgilendirmek istiyoruz. Bir takım faaliyetler zaten yapılmaktadır. Amacımız bunları insanlara daha fazla aktarabilmek, farkındalık ortaya çıkarabilmektir. Hanımları motive etmemiz gerekmektedir. Bizim amacımız biraz da toplumun bu bakış açısını değiştirmesini sağlamaktır. Oysa okuyan okumak isteyen bir kişi kendisini geliştirmek istemektedir. Kendisini geliştirmek ise ömür boyu sürmesi gereken önemli bir faaliyettir. Okumak için hiçbir yaş geç değildir.

 

‘Kadınlarımızı topluma kazandırmaya çalışıyoruz’

 

Yine kadınların oluşturmasının yanında mesleki istihdamın da sağlanması bu bayanlar için oldukça önemlidir. Yine kadınların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamaya çalışmak, kadınları güçlendirme adına ekonomimiz adına canlandırıcı bir faaliyet olacaktır. Eğitimli bir kadının çalıştığı işyerine sağlayacağı katkı yine çocuk yetiştirmedeki faaliyetleri daha farklı olacaktır. Bizim amacımız biraz da bunları ortaya koyabilmek. Bu insanları biraz daha topluma kazandırabilmek.

 

‘Altın bilezik şart’

 

Genç kızlarımıza da söylüyoruz okumalarını. Evlendikten sonra çalışmak istemiyorlarsa çalışmasınlar ama ellerinde bir altın bilezik olsun. Çünkü bazen görüyoruz, kişiler eşlerinden belli süre sonra şiddet görebiliyor veya eşini kaybedebiliyor veya ciddi problemlerle karşılaşabiliyorlar. O zaman çalışmak istedikleri zaman yeterli eğitimleri de yoksa maalesef toplumda çok rahat iş bulamıyorlar. Onun için kişilerin her zaman eğitimli olması önemli diyoruz.”

Vali Yardımcısı Ekrem Ballı da, “Yaklaşık 1 yıl önce uygulanmasına başlanan “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi”nin birinci ayağı “Koruyucu Aile” projesinden sonra projenin ikinci ayağını oluşturacak olan “Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi” ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de uygulamaya başlanacaktır.

“Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi”nin genel amacı, toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla gönüllülük kavramına yönelik bilinci ve insan kaynağını güçlendirmektir.

Toplumsal kalkınma ve ekonomik gelişmenin temel dayanaklarından birisi, toplumun yarısını oluşturan kadınlarımızın, toplum hayatına ve istihdama katılımlarının güçlendirilmesinden geçmektedir.

2007 yılında ülkemiz genelinde 15 yaş üzerindeki nüfusun toplam istihdam oranı % 42 iken 2012’de bu rakam % 46’ya yükselmiştir. Erkeklerde bu oran %63’ten % 65’e yükselmiş iken kadınlarda ise bu oran % 21’den % 27’ye yükselmiştir. Yani 2007 yılında da 2012 yılında da kadın istihdamı erkek istihdamının yarısını bile teşkil etmemektedir. 2007 yılında toplam istihdam %42 iken erkek istihdamı %63 kadın istihdamı %21, 2012 yılında bu rakamlar toplamda %46 erkeklerde %65 kadınlarda ise %27’ye ulaşmıştır. Bu rakamları yükseltmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz.

Kadınların işgücüne katılımı ve istihdamı bağlamında iki kritik kurum meslek liseleri ve üniversitelerdir.

Eğitimli olmak ve mesleki beceri konusunda donanımlı olmak, kadınların kendilerini daha güçlü hissetmelerinde önemli bir rol oymakta ve onlara çalışma yaşamına girme ve girişimci olma cesaretini kazandırmaktadır. İşveren açısından da nitelikli meslek sahibi kadınları istihdam etmek, verimliliği arttıracağından daha çok tercih edilecektir.

Kadınların güçlendirilmesinde, meslek seçimleri ve meslek eğitimleri önemli faktörlerdir.

Meslek edinmenin ana amacı, her ne kadar iş sahibi olmak ve para kazanmak olarak görülse de, bir mesleğin icra edilmesi, aynı zamanda bireyin kendini ifade etme yoludur. Kadının kalkınmaya katılımının temel unsurlarından birisi kararlara katılımıdır. Birey olarak kadının ilk ve en önemli kararı ise kendini ifade ve gerçekleştirme yolu olan meslek seçimidir.

“Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi”nin ikinci ayağı olan “Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi” örgün eğitimini tamamlamış tamamlamamış fark etmiyor ihtiyaç hisseden talepte bulunan kadınlarımızın meslek liselerine yönlendirilmesi ve kayıtlarının yapılması suretiyle kadınlarımızın yeni beceriler ve yeni meslekler sahibi yapılması ve bu suretle yeni istihdama bu kadınlarımızın kazandırılması amaçlandırılmaktadır.” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgül ise şöyle konuştu:

“Toplumsal Cinsiyet eşitliğine ilişkin yapılan pek çok hukuksal düzenleme ve uygulamalara karşın; kadınların eğitim ve istihdama katılım oranları henüz erkeklerin düzeyine ulaşamamıştır. Bu bağlamda kadınlarla erkekler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması açısından eğitim en önemli dinamiklerden biridir. Özellikle eğitim düzeyi düşük ve ekonomik açıdan yetersiz koşullara sahip genç kız ve kadınların Mesleki Açık Öğretim Liselerine yönlendirilerek mesleki beceri kazanmaları ve istihdam edilmeleri kendi gelecekleri ve yetiştirecekleri nesiller açısından önemlidir.

Kadının çalışmasının ve üretmesinin kelebek etkisi nedeniyle, “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Projesi”nin ikinci alt bileşeni olan “Kadın ve Güçlenme” başlığı altında “Kadınlar için Mesleki Eğitim Projesi” Valimizin eşleri Dr. Nihal Akpınar hanımefendinin himayesinde ilimizdeki sayısı 976’yı bulan gönül elçilerimizin desteği ile hayata geçirilmiştir.

Toplumsal ve bireysel açıdan önemi büyük olan meslek edinme, özellikle toplumsal ve ekonomik gerekçelerle devlet politikalarında da ele alınan bir konudur. Değişen, gelişen ve küreselleşen dünya düzenine paralel çalışmalar, meslek edinme ve istihdam konuları gündemdeki yerini korumaktadır. Devlet politikası olarak bu geniş çerçeve içinde özellikle yerel kaynaklar ve yerel ihtiyaçlar kapsamında yürütülecek ve kadının meslek edinebilmesi için yapılacak her türlü proje ve aktivite anlamlı olacaktır.

Bu proje ile genç kız ve kadınların işgücüne katılım oranlarının artırılması, bireysel ve toplumsal anlamda güçlenmesi, mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi için fırsatların artırılması hedeflenmektedir.

Bireysel anlamda, eğitim imkanları artan kadınlar, meslek sahibi olarak iş yaşamına daha etkin katılabilmekte, kendini ifade edebilmekte, karar verme mekanizmalarına daha etkin katılabilmektedir.

Bu anlamda kadına yönelik projelerde çalışma isteğini bize ileten Gönül Elçilerimize, Mesleki Eğitim Öncesi dönemde, Mesleki Eğitim öğrencilik döneminde önemli roller düşmektedir.

Kadınların sosyal ve ekonomik olarak haklarını kazanmaları yönünde verilecek her türlü destek ülkenin geleceğine yatırımdır düşüncesi ile projenin hayata geçirilmesini sağlayan gönül elçilerimize teşekkür ediyorum.”

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu, Gönül Elçileri hakkında bilgi verdiği konuşmasında şunları aktardı:

“Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri projesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 2013 yılı başında tüm Türkiye genelinde başlatılan bir sosyal sorumluluk projesi. Projeyle toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak, toplumda gönüllü çalışmanın yaygınlaştırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede de 7’den 77’ye her yaştan her meslekten herkes gönül elçisi olabiliyor.

Paylaşmak zaten toplumumuzun çok önemli ve önde gelen özelliklerinden birisi. Kimi zaman ekmeğimizi kimi zaman bilgi ve becerimizi kimi zaman da sevgimizi yüreğimizi etrafımızdakilerle paylaşıyoruz. Aslında günlük yaşantımızda yaptığımız davranışlar yapmaya çalıştıklarımızla aslında hepimiz birer Gönül Elçisiyiz.

Gönül Elçileri projesinin ikinci adımı olan Kadınlar İçin Mesleki Eğitim projesiyle amaçlanan, çeşitli nedenlerle bugüne kadar okuyamamış ya da okulunu yarım bırakmak durumunda kalmış olan kadınlarımızın özellikle mesleki açık öğretim liselerinde yönlendirmeleri yapılarak buralara kayıt yaptırmalarının sağlanması ve yine bu okullarda edinecekleri yeni bilgi ve beceriler doğrultusunda istihdam yaşamında yer edinmelerini sağlamak.”

Toplantıda “Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi” ve proje kapsamında yapılacak müracaatlar hakkında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Girgin tarafından bir sunum yapıldı. Ayrıca “Kadınlar İçin Mesleki Eğitim Projesi” konulu video gösterimi gerçekleştirildi. ZEYNEP KILBAHRİ

 

 

 

 

 

Bir Yorum Bırak

*

code

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Bursa Web Tasarım