KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRMA İLANI

 

T.C. SÖĞÜT ASLİYE HUKUK MAHKAMESİ’NDEN

DOSYA NO.:2014/137 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

DAVA KONUSU KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ İLE İLGİLİ BİLGİLER:

Bulunduğu Yer:Bilecik İli Söğüt İlçesi Kayhan Mahallesi

Ada No:42

Parsel No:37

Vasfı:Tarla

Yüzölçümü:2.500,00.-m2(tapu miktarı)

Kamulaştırılan Miktarı:940,00.-m2

Maliki/Malikleri:Öztürk Otomotiv İpekçilik San. ve Tic. Ltd.

Kamulaştırmayı Yapan İdare:Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare:Karayolları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü

Bedelin Yatırılacağı Banka:T.C. ZİRAAT Bankası Söğüt Şubesi Müdürlüğü

Yukarıda tüm gerekli bilgileri yazılı taşınmaz hakkında davacı idare tarafından mülkiyetinin kamulaştırması işlemi yapılmış olması nedeniyle, kamulaştırmayı yapan idare tarafından 25/02/2014 tarihinde mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında kayda alınmış olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili davası açılmıştır.

Buna göre;

a)Tapu kayıt maliklerine gönderilen davetiyenin tebliğinden ve işbu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri,

b)Tebligatın yapılmasından sonra 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkeme tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma konu taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tapuya tescil edileceği,

c)Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Söğüt Şubesi Müdürlüğüne yatırılacağı,

d)İşbu davanın duruşmasının Söğüt Adliyesi Duruşma Salonunda 27/03/2014 tarihinde saat 10:30’da yapılacağı,

4650 sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4. maddesi gereğince ilan olunur. B (77)

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam
Mobil Sürüme Geç