Bilecik Haberleri | Değişim Gazetesi Haber Sitesi
Kurban Kesim Yerleri ve Uyulması Gereken Kurallar Belli Oldu
Sosyal Medyada Paylaş
7 Ekim 2013
admin

Kurban Kesim Yerleri ve Uyulması Gereken Kurallar Belli Oldu

“1- Kurban kesmek isteyenlerin, kurbanlarını sağlık şartlarına uygun, mülkiyeti kendilerine ait mekanlarda çevre temizliğine ve hijyene dikkat ederek usulüne uygun olarak kesebileceklerine,

Bilecik İl merkezinde; toplu kurban satışının Ertuğrulgazi Mahallesinde Pazar Pazarı diye anılan yerde, kurban kesiminin de; İstasyon Mahallesinde Belediye Başkanlığına ait Belediye Mezbahanesinde,

Bayırköy Beldesinde toplu kurban satışının Gazi Mahallesi Semt sahasında, kurban kesiminin de Belediye Mezbahanesinde ve eski mezbahanenin yanında yeni yapılacak mezbahanede

Vezirhan Beldesinde toplu kurban satışının Cumhuriyet Meydanında, kurban kesimininde Turhan Ocak ve Ertaç Çakmak besihanesinde yapılmasına;

Bu toplu kesim yerlerinde kesilecek hayvanların sağlık yönünden incelenebilmeleri ve kontrollerinin yapılabilmesi için ilgili belediyeler tarafından Veteriner Hekim ve usulüne uygun olarak kesim işlemlerini gerçekleştirecek yeterli sayıda kasabın görevlendirilmesine, Vezirhan ve Bayırköy Belediyelerinin veteriner hekim hizmetlerinden ne şekilde faydalanacaklarına ve kesim işlerinde görevlendirilecek kasapların geçerli yeterlik belgelerinin olup olmadığına dair komisyona bilgi verilmesine

Eksikliklerin ikmali için yukarıda belirtilen mahallerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili Belediye Zabıta Müdürlüklerinden oluşacak bir komisyon marifetiyle Kurban Bayramı öncesinde mahallinde incelenmesine; Vezirhan ve Bayırköy’de yapılacak kontrollerde mahalli Belediyenin zabıta görevlendirmesine

2- Bu kesimhaneler dışında yapılacak toplu kesim mahallerinin sahiplerinin veteriner hekim bulundurmalarına izin talebinde bulunan özel kesim yerlerinin hangi veterinerlerle anlaştıklarını dilekçelerinde belirtmelerine ve bunların ücretinin kendilerince karşılanmasına, bu yerlerin denetim ve kontrollerinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve ilgili Belediye Zabıta Müdürlüklerince Kurban Bayramı öncesinde yapılmasına,

3- Yukarıdaki mahallerin dışında yol, meydan ve cadde gibi umuma mahsus yerlerde kesinlikle kurbanların kesilmemesine, kesenlerin ilgili tebliğde ve 5199 sayılı kanunda belirlenen güncel cezalarla tecziye edilmelerine

4- Kurbanlarını Mezbahanede kestirecek olan vatandaşlardan kesim ücreti olarak büyükbaş hayvan için 130-150 TL, küçükbaş hayvan için 40-50 TL alınmasına,

5- Kurban kesimi esnasında sağlıkla ilgili yaralanma ve benzeri acil durumlarda,  112 Acil Servisten,  Hayvan sağlığı ile ilgili acil durumlarda 2121011 nolu telefon ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden, 153 Alo Zabıta ve 177 Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden yardım istenmesine,

6- Kurban kesiminde çevrenin kirletilmemesi, hijyenik şartlarda, dini usul ve esaslara uygun kurbanlarını kesmeleri konusunda hutbe, vaaz ve benzeri yöntemlerle halkın bilinçlendirilmesine, toplu kurban kesim yerlerine İl Müftülüğü tarafından din görevlisi, ilgili Belediye Başkanlıklarınca Veteriner görevlendirilmesine,

7- Kurban satış ve kesim yerlerinin temizliği, bakımı, intizamı ve kullanımı için gerekli miktarda su, wc ve çöp konteynırları bulundurulmasına, toplanan atık ve çöpler bertaraf alanına ulaştırılmasına ve gerekli donanımların teçhiz edilmesi keyfiyetinin ilgili Belediyelerce karşılanmasına,

8- Belediye Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün koordinesinde; kurban kesimi konusunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu” açılmasına,

9- Yönetmelik, tebliğ, kurul ve komisyon kararlarına aykırı hareket edenler hakkında cezai işlemlerin İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ile ilgili Belediye Başkanlığı ekiplerince uygulanmasına,

10-Hayvan pazarlarına küpesiz hayvan giriş-çıkış kontrolünün ilgili Belediye ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nce yapılmasına,

11-Kurban Bayramının 1.2.3. günlerinde Kurban kesim yerlerinde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı tarafından görev alanına giren mahallerde denetim ve benzeri hizmetler için gereken güvenlik önlemlerinin alınmasına,

12- 04 Ekim 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne yazılı olarak başvurmak üzere; özel işletmelerinde kurban satış ve kesim işlemi yapacak işletmelerin gerekli izin ve yetkiyi almaları için belediyece ve basın aracılığı ile komisyonca hazırlanan duyuru metninin ilgililere duyurulmasına karar verilmiştir.”

 

İLGİLİLERE DUYURU

Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyon Başkanlığı tarafından da ilgililere yönelik yapılan duyuru da şu ifadeler yer alıyor:

“2013 yılı Kurban Hizmetlerinin yürütülmesine dair Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ve Bilecik Valiliği Kurban Hizmetleri Komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda belediye başkanlığınca belirlenen kurban kesim yerleri dışında toplu olarak kurban kesimi yapacak mezbahane ve benzeri toplu kesim yerleri sahiplerinin, kesim yapabilmeleri için belirlenen yasal mevzuat gereği kurban hizmetleri komisyonundan izin ve yetki alması gerekmektedir.

Bu sebeple kendi özel kesimhanesinde toplu kurban kesimi yapacak kişilerin 9 Ekim 2013 Salı günü mesai bitimine kadar komisyon sekreteryası olan İl Müftülüğü’ne yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İlgililere önemle duyurulur.”

Bir Yorum Bırak

*

code

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Bursa Web Tasarım