MALİ TATİL BAŞLADI

MALİ TATİL BAŞLADI

 

Bu düzenlemeye göre bu yıl, 30 Haziran Cumartesi gününe geldiğinden 2012 yılında mali tatil 03-Temmuz/20-Temmuz 2012 tarihleri arasında uygulanacaktır.
Tüm meslektaşlarımızı ve mükellefleri, mali idare ile SGK 'nu yakından ilgilendiren bu tatilin uygulanabilirliği açısından ilgili kurumların  göstereceği  hassasiyete şimdiden teşekkür ederim. Hareketli ve ağır iş yükü altında yılın bu döneminde , nefes alınabilecek bu sürede tüm meslektaşlarımızın Mali Tatilini kutlarım.
Uygulama açısından Mali Tatil Kanununa göre;
Son günü mali tatile rastlayan, beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri, ikmalen, re'sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları  ve gecikme faizlerinin ödeme süresi, tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler ve devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacak.
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemeyecek, belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlayacak.
Mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemeyecek, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılamayacaktır.
Mali tatil uygulaması, mükelleflerin sadece vergi ödevlerini değil sosyal sigorta uygulamaları ile ilgili yükümlülüklerini de etkileyecek. Mali tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde Sendikalar Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu ve İş Kanunu'na göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan, bildirim ve ödemeler, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız  Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu (Bağ-Kur) ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu 'na  tabi sigortalıların, Sosyal Sigortalar Kanunu'na  tabi işverenlerin, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi sigortalıların yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında beyan, bildirim ve ödemelerle ilgili süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılacaktır. 
Hüseyin ŞENSOY
SMMMO Başkanı

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam