• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
MEMURLAR ” İŞ GÜVENCEMİZ TEHLİKEDE”

MEMURLAR ” İŞ GÜVENCEMİZ TEHLİKEDE”

 

Memurların güvence hakkı olarak görülen 657 sayılı kanunda yapılan bazı değişiklikler Bilecik’ten de Birleşik Kamu iş ve Memur Sen sendikaları tarafından tepkiyle karşılandı.

Birleşik Kamu İş Bilecik İl Temsilcisi Mustafa Aksu ve Memur Sen İl Temsilcisi Ahmet Selöz  yaptıkları basın açıklamalarıyla bu değişikliklerle memurun iş güvencesinin kaldırılacağını savundu.

Aksu’nun ve Selöz’ün açıklamaları özetle şu şekilde oldu:

 Mustafa Aksu:

“Memurun iş güvencesine göz dikmek, ulusumuzdan alınan yetkiyi kötüye kullanmaktır. Ulusumuz, AKP’ye yönetme yetkisini ülkemizin temel sorunlarını çözmesi  için vermiştir. Memurlara iş güvencesi getiren 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası ve bu yasanın dayandığı Anayasa’nın 128. Maddesi sorun değil, aksine sosyal devlet olmanın şartlarından bir tanesidir.

        Siyasi iktidarın yapması gereken, memurların iş güvencesini ortadan kaldırmaya yeltenmek yerine  tüm çalışanlara (işçi-memur) iş güvencesine getirmek; kölelik sistemi olan taşeronluğu ortadan kaldırmaktır.

        657 Sayılı Devlet  Memurları  Kanunu’nun değiştirilmesi, memurların iş güvencesinin ortadan kaldırmasının yanında kamu hizmetlerinin özelleştirilmesine  veya yerel yönetimler eliyle yürütülmesine, ulus devletin zayıflamasına, uluslaşma sürecinin kesintiye uğramasına, etnik kimliklerin ön plana çıkmasına, yerel  güç odaklarının  etkin olmasına yol açacaktır”

Ahmet Selöz:

“Güçlü memurun olmazsa olmazı ise iş güvencesidir. İş güvencesi, Memur-Sen’in ve bütün kamu görevlilerinin kırmızı çizgisidir. Kamu görevlilerinin bu kırmızı çizgisinin erozyona uğratılmasına, aşılmasına, etrafından dolanılmasına asla müsaade etmeyiz, izin vermeyiz. Bu kapsamda, henüz hükûmet dahi kurulmamışken, iktidar partisinin bazı milletvekillerince yapılan iş güvencesinin kaldırılacağına yönelik sorumsuz açıklamaları esefle karşılıyoruz.

İktidarın hedefi, iş güvencesini kaldırmak olmamalı, güçlendirmek olmalıdır. Kamu personel sistemi, iş güvencesi temelinde kadrolu istihdam odaklı, kamu görevlilerine güveni esas alan anlayışla kariyer ve liyakat odaklı olarak güçlendirilmelidir. Kamu hizmetleri alanında asli ve süreklilik niteliğinin asıl, geçici faaliyet kurgusunun istisna olduğu anlayışıyla geçici personel ve sözleşmeli personel istihdamına kısmen yer verilmeli, kamu hizmetleri alanında taşeron çalıştırma uygulamalarına bütünüyle son verilmelidir.

YENİ KURULACAK HÜKÜMETE ÖNERİLERİMİZ

1-OLMAZSA OLMAZIMIZ İŞ GÜVENCESİ

Kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı yoğun kamu merkezli çalışma hayatı kesitinde 3. Dönem Toplu sözleşmesiyle üretilen, elde edilen çalışma barışı ve toplumsal barış yeni kazanımlarla mutlaka devam ettirilmelidir.Kamu görevlilerinin iş güvencesinin tartışıldığı, tartışılacağı ya da sona erdirileceği algısı uyandıracak kavram, içerik ve hedeflerin kesinlikle Hükümet Programı'nda yer almaması gerekmektedir

2-ÖZGÜRLÜKLER GENİŞLETİLMELİ

Hükümet programının temel başlıkları arasında yer alması gereken konular arasında Kamunun istihdama öncülük yapması, Yeni Anayasanın yapım ve yazımı, kamu görevlilerine grev ve siyaset hakkı bulunmalıdır. Kılık-Kıyafet konusunda sınırlama üreten yönetsel düzenlemeler ile fiili uygulamalara son verileceği ve bu kapsamda üniformalı kamu görevlilerine yönelik başörtüsü yasağı ile erkeklere yönelik kılık-kıyafet yasaklarının kaldırılması ivedilikle gerçekleştirilecek işler kapsamında olmalıdır.

Toplu sözleşmenin konu bakımından kapsamının genişletilmesi, kadrolu istihdam ve taşeron uygulamasının bir an önce sonlandırılması gerekmektedir.

 

3-TERÖR VE PARALEL YAPIYLA MÜCADELE

Toplumsal sözleşme niteliğinde bir anayasa yapma hedefinin vazgeçilmez unsurlarından ikisi "kalıcı ve etkin kamu düzeni" ve "bütün kesimlerin katkı sunduğu toplumsal huzur ve barış" olduğu gerçeğinden hareketle vesayet zeminleriyle, devlet içinde kendilerine mahsus egemenlik alanı oluşturma çabasına girişen paralel yapılarla, terörle, terör örgütleriyle, terörü destekleyen yapılarla mücadelenin devamı ile birlikte ötekileştirici devlet suçlamasına malzeme yapılan bütün zeminlerin temizlenmesi doğrultusunda geçmiş dönemlerde hayata geçirilen "Çözüm Süreci" başta olmak üzere Alevi ve Roman vatandaşların beklentilerinin karşılanması, mağduriyetlerinin giderilmesi hedefli, ortak akıl ve ortak sorumluluk temelli süreçlerin olabilecek en kısa sürede istenilen sonucu üretmesinin sağlanacağı Hükümet Programı'nda yer almalıdır.

 

4-NASIL BİR EĞİTİM SİSTEMİ?

Vesayet dönemi izlerinden arınmak için kapsamlı çalışmaların yapılması gereklidir. Ahlak eğitiminin hem ilk hem de orta öğretimde temel bir referans ve hedef alanı olarak belirleneceği, eğitim sisteminin "insan ve güzel ahlak" arasındaki vazgeçilmez ilişki üzerinden yeniden tesis edileceği vurgusu Hükümet Programı'nda kesin bir şekilde dile getirilmelidir.

5-KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN ÖNEMLİ TALEPLER

Kamu görevlilerinin iş güvencesinin tartışıldığı, tartışılacağı ya da sona erdirileceği algısı uyandıracak kavram, içerik ve hedefler kesinlikle Hükümet Programı'nda yer almamalıdır. Kamuda iş güvenceli istihdam, gelir vergisi mağduriyetinin giderilmesi, 4/C ve 4/B'lilerin kadroya geçirilmesi, fiili hizmet zammı, ek göstergeler, ek ödemelerin emekli maaşına yansıtılması ve disiplin cezalarının affı gibi taleplerimize acil karşılık verilmeli ve hükümet programında yer almalıdır.

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam