• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
“Meslek Kursları Üretime Yönelik Olmalı”

“Meslek Kursları Üretime Yönelik Olmalı”

MESLEKİ eğitim kurslarının düzenlenirken günü geçiştirecek kurslar yerine sonuç odaklı kurslar olması gerektiğini belirten Tozan, "Mesleki eğitim kurslarımızın sene sonunda çıktılarına bakıyoruz. Verilen kurslar sonuç odaklı kurslar olmuyor maalesef. Bu şekilde baktığımız zaman son birkaç seneden beri hep aynı kurslar."dedi. Özellikle bayanların üretime yönelik olan kurs-lara ilgi göstermesi gerektiğini belirten Tozan, üretilen malzemelerin satış noktalarının oluşturulabileceği kuruluşların da olması gerektiğini kaydetti. Tozan, "Ülkemizin kalkınması üre-timden geçer. Üretim olmayan bir yerde mutlaka geriye döneriz. Bugün Avrupa bile  üretimlerini başka yerlere kaydırdı. Şu anda kendi ülkelerine almaya çalışıyorlar nüfus yaşlandı diye. Ama biz üretim diyoruz. Ne pahasına olursa olsun üretim değil, insanımızın refahı ve mutluluğu için sağlıklı üretim diyoruz" dedi.

“İşe alım konusunda hedefimizi aştık”

Tozan, aynı zamanda İŞKUR Genel Müdür-lüğü'nden illerin sosyo-ekonomik durumu, gelişmişlik düzeyi ve personel sayısına göre verilen hedefleri yerine getirmekle beraber üstüne çıktıklarını da belirtti. 2014 yılının ilk 9 ayını değerlendiren Tozan, "bu 9 ay süresince İŞKUR'a 6 bin 121 kişinin müracaat etti. Ocak ayıyla birlikte kayıtlı işgücümüz 14 bin 180 kişi, kayıtlı işsizimiz 7 bin 13 kişi, talep edilen iş gücü 4 bin 928 kişi , işe yerleştirmemiz ise  bin 856 kişi oldu" dedi.

“Kapıdan kim girerse girsin iş var diyoruz”

Bilecik'te şu anda 22 meslekte 230 kişilik 38 ayrı meslekte talep olduğunu belirten Tozan, . Şuanda bize başvurabilecek 230 kişilik açık pozisyonumuz var, kapıdan kim girerse girsin hepsine şurada iş var diyoruz. İş teklif ediliyor, gitmek isterse gönderme yapıyoruz, gitmek istemezse ta-lebi reddetti diyoruz."
2014 yılı içerisindeki faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Tozan, şu ifadelerde bulundu.
“Bilecik il müdürlüğümüzde ilk 9 aylık dönemde 4 bin 912 kişilik açık iş almışız. Bize verilen hedef 4 bin 366. Biz hedefimizi ilk 9 aylık dönemde yüzde 113 aşmışız. Özel sektörde yine iş yerleştirme, 1856 kişiyi işe yerleştirmişiz. Bize verilen hedef 2328, hedefimizin yüzde 79'unu ger-çekleştirdik. İstanbul'da güçlük çekilen gruplar var özel sektörde. Kadınlar, engelliler, dezavantajlı gruplara yönelik 1095 kişi yerleş-tirmişiz, burada da yüzde 78 hedefimizi gerçekleştirme oranımız. Hedefimiz 1397, bunu da sonraki 3 ayda inşallah yakalayacağız. İşsizlik öde-neği alanları 1 yıl içinde işe yerleştirmesinde bize yüzde 15 hedef verilmiş, biz de yüzde 20 yapmışız,yüzde 131'lik bir hedef yakalamışız 9 aylık dönemde. Kurslarımızdan başarılı olanların 1 yıl içerisinde işe yerleştirilmesi bize 555 vermişler, biz yüzde 56 yapmışız, yüzde 101'lik bir artışımız var ilk 9 ayda. İşbaşı eğitim programı katılımcılarından bize verilen iş yerleştirilmesi yüzde 60 hedef verilmiş biz yüzde 98'lik bir hedef yakalamışız, yüzde 163'lük bir hedef yakalamış durumdayız. Bize verilen hedef iş başı eğitim programı katılımcısı 2014 yılı için 291 kişilik hedef verilmiş, biz 291 kişiyi 9 ayda tamamlamışız yüzde 100'lük hedefi gerçekleştirdik sonraki 3 ayda bu oranın üstüne çıkacağız. İşbaşı eğitim programına katılan yüksek eğitim mezunları bize burada yüzde 87'lik bir hedef verilmiş biz %46'lık bir hedef gerçekleştirmişiz, yüzde 53'lük hedefimizin neredeyse yarısındayız. Bu hedefimizin yakalanması biraz zor çünkü Bilecik'teki üniversitemizde okuyan öğrencilerin çoğu dışarıdan geliyor. Bi-lecik'teki öğrencilerimizden de buraya bir rağbet yok.

“En fazla açık çıkan pozisyon vasıfsız iş gücü”

Kurslarımızı en fazla işbirliği yöntemiyle açı-yoruz zaten bize verilen hedef yüzde 75, bizyüzde 116 yani bugüne kadar açtığımız bütün kursları ihaleye çıkarıyoruz. İşbirliği yöntemiyle direk işyerinde kursumuzu yapıyoruz. Geçen yıl işgücü piyasası araştırması yapmıştık. O araştırmaya göre de istem artışı beklenen mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kursların oranı bize yüzde 80'lik hedef vermişler ama yüzde 24'ünü gerçekleştirmişiz. Bunun kaynağı da işyerlerinde araştırma yapıyoruz, diyoruz ki senin açık iş pozisyonun hangi mesleklerde? En fazla açık çıkan pozisyon vasıfsız iş gücü. Vasıfsız işgücüne mesleki eğitim yapamayacağımıza göre bu hedef düşük kalıyor. Özel politika gerektiren kurs ve prog-ramlardan yararlanmak bize yüzde 44 vermişler bizde yüzde 90 yapmışız, yüzde 435'lik bir artış var. Buradaki programlarımız tarım il müdürlüğüyle, ziraat odalarıyla protokol imzaladık 635 kişiye yönelik bu kurslarımız. Yakında yapmış olduğumuz 100 kişilik el sanatları eğitim merkezi birde üniversitemizde yapmıştık bir proje bahçecilik ve bahçıvanlık kursu. Özel politika ge-rektiren kurslar ve istem garantisiz oluyor. Burada biz hedefimizi kat kat aşmışız.

“Girişimcilik kursu hedemizi yüzde 79 gerçekleştirebildik”

Girişimcilik kursumuzda bize 87 kişi ver-mişler 69 kişi eğitmişiz, hedefimizi yüzde 79 gerçekleştirmişiz. Bunun da yakında Osmaneli'de başlayacak 25 kişilik kursumuz tamamlanmış olacak hedefimiz. İş ve meslek danışmanlığı yapılan görüşme var, danışmanlarımızdan bizde şuanda 5 kişi kaldı bu hedefler bize 11 kişi üzerinde verildi ancak tayin nedeniyle bizde şuanda 5 kişi kaldı. Buradaki hedefimizin neredeyse yarısı gerçek-leşti, bu da gayet makul. 11 kişilik hedef var ama 5 kişilik hedef var elimizde. Danışmanlık kapsamında yapılan görüşme bize 8 bin 731 kişinin görüşmesini vermişler. Bizim görüşme sayımız 4 bin 535 kişi. Danışmanlık hizmeti verilen da-nışman sayısı bize 4 bin 366 hedef vermişler, 3 bin 566 kişiye danışman hizmeti verilmiş yüzde 82'ye ulaşmışız. İstanbul'da güçlük çekilen gruplara verilen danışmanlık hizmeti bize 2 bin 838 kişi hedef 2 bin 753 yani yüzde 7'lik hedefimizi ger-çekleştirmişiz. İşsizlik ödeneğine başvuranlara yüzde 100'üne danışmanlık vereceksiniz diyorlar,  biz yüzde 35'ine verebilmişiz. O da şundan kaynaklanıyor, kurum internet ortamında çalıştığı için işsizlik ödeneğine başvuran vatandaş internet ortamında yapabiliyor. Sebeplerden birisi bu, ikincisi burada tren yolu ve otoyol şantiyelerinde vatandaşlar il dışından gelip çalışmışlar ancak buradan çıkış yapıyor ve memleketine gidiyor. Memleketinden İŞKUR'a başvuruyor, başvurduğu zaman kişi burada çalışıyor ve bizim üzerimizden görülüyor. Ancak bunların danışmanlık hizmetlerini biz veremiyoruz burada. Oradaki ilde veriliyor ama işsizlik ödeneği burada olduğu için danışmanlık hizmeti bize yazılmıyor. Bu yüzden oran yüzde 35. Özel sektör işyeri ziyaretinde bize 1455 işyeri ziyareti verilmiş, biz 765 işyeri ziyareti gerçekleştirmişiz. Yine işyeri olarak da 946 işyeri gezeceksiniz demişler, biz 519 işyeri gezebilmişiz. Burada bir işyerine bir kez gittiğin zaman ancak buraya yazılıyor, ikinci kez yada üçüncü kez de gidebiliyorsun bu sayılmıyor.

“Kariyer günlerimizi fuara dönüştürmeyi amaçlıyoruz”

Eğitim kurumu ziyaretlerimiz var. Burada 58 eğitim kurumu ziyareti verilmiş biz 45'ini yapmışız, yüzde 77 gerçekleştirmişiz. Burada da sayımızı yakalarız. Grup görüşmesi, iş arama becerileri eğitimi veriyoruz kuruma kayıtlı kişilere ya da işsizlik ödeneği alanlara. Burada da bize 44 verilmiş biz 70 grupla iş arama becerileri yapmışız, yüzde 160 hedefimizi gerçekleştirmişiz. Kariyer günü bize bir kariyer günü verilmiş, 2 kariyer günü yapmışız. Birisini Bilecik'te diğerini Bozüyük'te yaptık. Geçmiş yıllarda diğer ilçelerde de yapıyorduk, bu sene böyle yaptık. Önümüzde ki yıl bunu inşallah fuara dönüştürmeyi düşünüyoruz. Fuara dönüştüremezsek fuar gibi kariyer günü olacak inşallah. Müzmin nedenlerden dolayı iş kaybı tazminatı, işsizlik ödeneği ve kısa çalışma dönemi için işsizlik ödeneğine başvuranlara yüzde 97 hedef verilmiş,  biz yüzde 99 gerçekleştirmişiz. İşsizlik ödeneği ve iş kaybı taz-minatının kesilmesinde bize 15 gün içinde kişi işe yerleştiyse herhangi bir nedenle kesilmesi gereken durumlarda bize 15 günlük hedef verilmiş, biz 11 günde bunları yakalayıp kesiyoruz. Burada yüzde 132 hedefimizi gerçekleştirmişiz. "

“İşçilerin ilk 160 gün maaşlarını karşılıyoruz”

Bilecik'te en çok vasıfsız işçi talebi olduğunu dile getiren Tozan, işletmelerin kişileri ken-dilerinin yetiştirme tarafında olduğunu dile ge-tirdi. İstihdamı arttırmak için de fabrikalara önerilerde bulunduklarını belirten Tozan, " Biz işyerlerine diyoruz ki 160 güne kadar deneyimlerini sizin işyerlerinizde sağlayalım. Bu kişilerin gün-lük 25 lira ücretlerini biz verelim, genel sağlık sigortası, iş kazası, meslek hastalığı sigortasını biz yapalım. Bunların arasında üniversite mezunları işbaşı eğitim programları 48'de kaldı. Bunlarda bize başvurursa biz işletmelerde bunu sağlarız. Tabi gelecek burada iş ve meslek danışmanıyla görüşmesini yapacak. İşletmeye gittiği zamanda işletmenin o deneme sürecindeki bütün masraflarını zaten biz karşılamış oluyoruz, ücretsiz iş gücü. Maliyetleri indirelim diyorlar ya al sana buradan maliyet indirimi. Hem o kişide en azından bu iş-başı eğitim programında sistem garantisi yüzde 20, diğer meslek eğitim kurslarında en az  yüzde 50, orada da işletmeye diyoruz ki 10 çalışanın varsa 1 kişi verelim. Yani yüzde 10 çalışan iş gücü ve-riyoruz kendilerine diyoruz ki al sana bir kişi şuradaki esnafta olabilir, sanayicimiz de olabilir ya da her türlü işçi çalıştıran işletmeler bize müracaat ettiği zaman onlarla işbirliği yapıyoruz. Bir de çalışacak kişiyi de kendisi bulacak. Ben bu-nunla çalışabilirim de diyebilir. Bize sizdeki ka-yıtları gönderin ben bunların arasından se-çeceğim de diyebilir. Biz burada bu kişi bundan faydalanamaz deme şansımız yok ancak işte birinci derecede akrabaları ile daha önce aynı meslekte çalışmamış olma koşulunu arıyoruz. Onun dışındaki kişiler bize gelip müracaat etsin biz işletmeyle iletişime geçip deneyim kazanmalarını sağlarız."

“Meslek hastalığından şikayeti olanlar mutlaka bir uzmana başvurmalı”

Fabrikada çalışan işçilerde görülen ve son dönemlerde sıkça söz edilen silikozis hastalığıyla ve genel meslek hastalıklarıyla ilgili olarak da bir değerlendirme yapan Tozan, şikayeti olan işçilerin mutlaka gerekli uzmanlara başvurması gerektiğinin altını çizdi. Tozan şu ifadelerde bulundu:
"Silikozis hastalığı ile ilgili doktorlarımız, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarımız var. Silikozis hastalığını belirlememiz için bir defa doktor raporu gerekli. Hastalıklarla ilgili böyle bir şey olduğu zaman oradaki hekimlerin zaten meslek hastalığı diye gerekli yerlere bildirim zo-runluluğu var. İşletmelerde her tedbiri almak zorunda bununla ilgili vatandaşlarımızın bize bir şikayeti olursa müfettişlerimizi görevlendiriyoruz, vatandaşlarımız hiç bize gelmeden Alo 170'den de ilgili şikayetlerini yapabiliyorlar. Bazı dilekçelerimiz var mesela biz orada görmüyoruz ama Alo 170'de var. İsim yok diye müfettiş gön-dermezlik yapmıyoruz. Vatandaşımız ben orda çalışıyorum benim haklarıma bir zarar gelmesin diye ismini gizli tutmuş. Onu bizde görmüyoruz ama biz onun dilekçesini gönderiyoruz, müfettişler gerekli araştırmayı yapıyorlar. Kanunen diyebilir ki burada iş sağlığı yönünden gerekli ted-birler alınmamış, ben burada çalışmıyorum deme hakkı var, örneğin inşaatlarımızda. Gerekli güvenlik önlemleri alınmadıysa iskelede kişiye kask verilmiyorsa, ayakkabı verilmiyorsa, emniyet kemeri verilmiyorsa bu işçimiz ben çalışmıyorum diyebilir. Burada gerekli iş sağlığı tedbirleri alınmadığından dolayı. Bazıları var verildiği halde işçilerimizde takmıyor. Bu durumda ne yapması lazım, işverene yasa çalıştırma bunu diyor. Burada can güvenliği var, takmıyorsa bu adamı çalıştırma diyor. İşçiye de diyor ki bunlar verilmiyorsa, can güvenliği sağlanmıyorsa seninde çalışmama hakkın var. Kişilerimizin duyarlılığı ve zihniyetleriyle ilgili. Mesela duyuyoruz Almanya'da motosikletli biri kasksız gidiyorsa halk onu hemen ihbar ediyor. Hemen gerekli önlem alınıyor. Onlarda böyle bir duyarlılık var. Ama bizim insanımız ihbarcılık, şikayetçilik iyi değildir diyor. Kendi başımıza gelmediği sürece biz bilinçlenmiyoruz. Örneğin inşaatlar veya öbür taraflar böyle bir önlem alınmamış, ihbar et. Her yere, herkese gözcü dikemeziniz. Böyle bir şey görülüyorsa ihbar et iş-lemler yapılır. Müfettişlerimiz belirli periyodik zamanlarda denetimini yapıyor.”
BETÜL SÖNMEZER

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam