SAĞLIK TEŞKİLATI YENİDEN YAPILANDIRILDI

SAĞLIK TEŞKİLATI YENİDEN YAPILANDIRILDI

 

“02/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü şeklinde yeniden yapılandırılmış ve Kanun Hükmünde Kararnamede taşra teşkilatı da Bakanlık ve bağlı Kuruluşlarına göre yeniden yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmada İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile Sağlık Grup Başkanlıkları Sağlık Bakanlığının, Kamu Hastane Birlikleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun, Halk Sağlığı Müdürlükleri ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun taşra teşkilatı olarak belirlenmiş ve ilimizde; Halk Sağlığı Laboratuarları, E-II ve E-III grubu Devlet Hastaneleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Verem Savaş Dispanseri, Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi, Sağlık Evleri, Sağlık Merkezleri, Aile Sağlığı Merkezleri, Aile Hekimliği Birimleri İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne devredilmiş olup,  personel devri yapılarak İl Halk Sağlığı Müdürlüğü faaliyetine başlamıştır.

Yeni yapıda Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Birimi, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimi ile Bulaşıcı Hastalıklar, Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimi; Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluğunda görevlerine devam edecektir. Halk Sağlığı Müdürlüğü hizmetleri kapsamında; Aile hekimliği, Toplum Sağlığı Hizmetleri, Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Hizmetleri, Bulaşıcı olmayan hastalıklar, Kanser, obezite, diyabet ve metabolik hastalıklarla mücadele, İl Tütün Kontrol Kurulu Sekreterlik Hizmetleri, İl Hıfzıssıhha Kurulu Sekreterlik Hizmetleri, Adli Tabiplik Hizmetleri, Tütün ve diğer bağımlılık yapan maddelerle mücadele, Ruh sağlığı programları ve kronik hastalıklarla mücadele hizmetleri, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri, Çocuk ve Ergen Sağlığı Hizmetleri, Çalışan ve Çevre Sağlığı Hizmetleri, 65 yaş üstü yaşlı sağlığı hizmetleri verilecektir.

112 Acil Sağlık Hizmetleri, Umke, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri, Eczacılık Hizmetleri, Kamu ve Özel Yataklı Sağlık Hizmetleri, Tıp Meslekleri-Özel Tanı ve Tedavi Merkezleri, Araştırma ve Sağlığın Geliştirilmesi-Sağlık Bilgi Sistemleri, Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet vermeye devam edecektir.

Devlet Hastaneleri ve Ağız ve Diş Hastaneleri Kamu Hastaneler Birliğine bağlanmış olup Kamu Hastaneler Birliği kurulma çalışmaları devam etmektedir.”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam