ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BAŞARIYA DOYMUYOR

ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ BAŞARIYA DOYMUYOR

YÜZDE 95 DOLULUK ORANI VE 32 ÜLKEDEN MİSAFİR ÖĞRENCİ

REKTÖR BEYDEMİR: “TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDUK”

 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, yüzde 95 doluluk oranı, 32 ülkeden misafir öğrencisi, Tıp Fakültesi projesi ve bunu gibi kısa zamanda çok büyük başarılara imza atarak ülke gündeminde yer edindi.

Pandemi sürecinde olunmasına rağmen hız kesmeyen üniversite yönetimi, gece gündüz gerçekleştirdikleri toplantılarla hedeflerini belirledi. Yapmak istedikleri ve hayallerini kurdukları projeleri bir bir gerçekleştiren üniversite, YÖK nezdinde de büyük itibar kazandı.

Değişim Gazetesi ile Pelitözü Limon Kafede kahvaltıda buluşan Rektör Şükrü Beydemir, son 1 yılda üniversitede değişen vizyondan bahsetti.

Bilecik’in Osmanlı kenti olması dolayısıyla bir anlamda dünyanın merkezinde olduğunu kaydeden Beydemir, ”18 Mart 2020 tarihinde bir karar daha açıklayan YÖK, üniversitelerden 23 Mart 2020 tarihi itibarıyla uzaktan eğitime geçmelerini istedi. Bu kısa sürede son derece gayretli çalışmalar yürüten Üniversitemiz, 23 Mart 2020 tarihinde uzaktan eğitime geçen ilk üniversitelerden biri oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir Mazbatasını Aldı - Bilecik Haber

Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde toplam ders sayısı 3915 iken uzaktan eğitim kapsamında açılan ders sayısı toplam 3016 olmuştur. Bahar Dönemindeki derslerin %77’si uzaktan öğretim olarak verdi. 9 fakültemizde eğitim verilen bölüm sayısı 34’e yükseldi.” dedi.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitede 6601 ön lisans, 9619 lisans, 963 yüksek lisans ve 113 doktora öğrencisi olmak üzere, 17296 öğrencinin eğitim gördüğünü aktaran Beydemir, bu rakamın bir önceki yıla göre %6’lık artış gösterdiğini anlattı.

Üniversiteye 2010-2020 yılları arasında geçen 10 yıllık süreçte toplam 622 yabancı uyruklu öğrenci yerleşmiş iken, 2020-2021 Eğitim döneminde 521 yabancı uyruklu öğrenci yerleştiğini aktaran Beydemir, eğitim kalitesi ve marka değeri her geçen gün artan üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki bu artış geçen yıla oranla %21.7 olduğunu bildirdi.

Rektör Beydemir, şöyle devam etti

”Üniversitemize geçtiğimiz yıl itibarı ile 26 ülkeden yabancı öğrenci yerleşmiş iken 2020-2021 Eğitim Yılı için bu sayı 32’ye yükselmiştir

Bu artışa bağlı olarak Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÖMER) 2019-2020 Eğitim döneminde eğitim gören toplam yabancı öğrenci sayısı 86 iken bu sayı 2020-2021 Eğitim döneminde 145 olmuştur. TÖMER kayıtları halen devam etmektedir.

Üniversitemiz, YÖK tarafından açıklanan Engelsiz Üniversite Ödülleri’nde 8 Turuncu Bayrak ödülü kazanmış ve bu başarısı ile 116 üniversite arasında 2. olmuştur.

Üniversitemiz Gülümbe Kampüsü’nün daha yaşanabilir bir haline gelmesi için kurulan ‘Kampüs Güzelleştirme Komisyonumuz’ belirlenen eksiklerin giderilmesi konusunda çalışmalarına başlamış, personel ve öğrencilerimizin görüşleri de dikkate alınarak çeşitli çalışmalara imza atılmıştır.

Komisyonumuzun tespit ve talepleri doğrultusunda; Yerleşkemizdeki peyzaj alanına bayrak direği dikilmesi,  Hiçbir ağaç kesilmeden tamamlanan Kampüspark Projesi,  Engelli-Engelsiz yürüyüş yolları, Kampüs ışıklandırma ve ağaçlandırma projeleri yapılmıştır. İlgili çalışmalar devam etmektedir.

Yapımına Şubat 2018’de başlanan H Blok Derslik Binası inşaat işleri Mart 2020’de %76 seviyesinde iken Mart 2021 itibariyle %98 seviyesine getirilmiştir. Yapımı devam eden H blokta 32 adet sınıf, 7 adet amfi, 10 adet öğrenci laboratuvarı, 60 adet araştırma laboratuvarı ve 230 adet ofis bulunmaktadır.

Üniversitemizin yeni giriş kapısının inşaat işleri Mart 2020 tarihinde %43 seviyesinde iken Mart 2021 tarihi itibarıyla %99 seviyesine getirilmiştir. Önümüzdeki süreçte yapımı tamamlanarak kullanıma açılacaktır.

84.594 m2 ’yi kapsayan ve 14 parselden oluşan kamulaştırma alanının, 12.452 m2 ’lik 3 Parseli kamulaştırma işlemleri tamamlanarak, üniversitemize kazandırılmıştır.

ÜNİVERSİTEYİ MANEVİ YÜKTEN KURTARDIK

Mart 2020 tarihinde 1.885 olan masaüstü bilgisayar sayımız ihtiyaç duyulan alanlara yapılan takviyelerle Ocak 2021 itibarıyla 2.030’a; 348 olan dizüstü bilgisayar sayımız ise 388’e çıkarılmıştır.  Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Atanma Yönergesi’nde Doçentlik kadrosuna atanma şartları arasında bulunan ‘Doçentlik Sözlü Sınavı’ Üniversitemizin teklifi ile YÖK tarafından kaldırılmıştır. Bu sayede Üniversitemiz maddi, öğretim üyelerimiz ise manevi bir yükten kurtarılmıştır.

Akademik Personel Atamaları Üniversitemizde görev yapan akademik personelin yükselme kriterlerini sağlamış ve bir üst kadroya atanmayı bekleyen 62 akademisyenimiz üst kadrolara atanmıştır.

Kadro Derece Değişikliği Kadro derecelerinin tıkanması sebebi ile özlük hakkı kaybına uğrayan 176 akademisyenimizin kadro dereceleri: 104’ü iptal ihdas yöntemi ile 72’si karşılıklı derece değişikliği ile değiştirilerek yaşanan hak kaybı ortadan kaldırılmıştır.

 Verilen Kadro 80 Arş. Gör 20 Profesör 21 Dr. Öğr. Üyesi 39 Öğr. Gör Alınan Kadro İptal İhdas İşlemi Üniversitemiz kadro ihtiyacı gözetilerek iptal ihdas yöntemi ile 4 sayılı cetvel kullanılarak 80 adet boş akademik kadroda unvan değişikliği yapılmıştır.

Profesör 16 Dr. Öğr. Üyesi 30 Arş. Gör. 50 Öğr. Gör. 19 Doçent 15 Saklı Kadroların Serbest Bırakılması İşlemi Saklı kadrolarımız içerisinden Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile görüşülerek 130 adet saklı kadromuzun serbest bırakılma işlemini gerçekleştirdik. Bu değişiklik sayesinde üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda yeni kadroların tahsisi sağlanmıştır.

Öncelikli ve Özellikli Alan Kadroları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca “YÖK Gelecek Projesi” kapsamında öncelikli ve özellikli alan Öğretim Üyesi kadrolarından; Modelleme ve Simülasyon Teknolojileri, Motor Teknolojileri ve Psikoloji bölümüne toplamda 9 adet kadronun kullanma izinlerinin alınması sağlanmıştır.”

TIP FAKÜLTESİ GURURU 

Genç ve gelecek vaat eden bir akademisyen kadro ile çalıştığını belirten Beydemir, zaferler ordularla kazanılır diyerek, şunları dile getirdi:

”Tıp Fakültesi Kurulması Üniversitemizin marka değerinin ve eğitim kalitesinin artmasına büyük katkı sağlayacak olan Tıp Fakültesi kurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlandı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapımı 2020 yılı içinde tamamlanan yeni Bilecik Devlet Hastanesi, Üniversitemiz ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle ‘Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ adını aldı.

Tıp Fakültemiz, bölgemizin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sunulmasında ve Bilecik’in bir “eğitim ve sağlık şehri” olması yolunda önemli görevler üstlenecek. H Blok  Üniversitemizin Tıp Fakültesine ev sahipliği yapacak H Blok binasının inşaat işleri bitirilecek ve ödemeleri tamamlanacaktır.  H Blok içerisindeki öğretim elemanı odaları, üniversitemizin marangozhanesi tarafından yapılacaktır. H Blok içerisindeki 7 sınıf ve 70 kişilik konferans salonu üniversite bütçesine ek olarak sağlanacak sponsor bağışlarıyla hazır hale getirilecektir. Tıp Fakültemizin laboratuvar ihtiyaçları için Üniversitemiz bütçesinden ayrılan 3 milyon TL’lik bütçeye ek olarak, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına (BEBKA) iki ayrı proje sunumu yapılmış olup, projelerin onay alması halinde finansman desteği noktasında artı bir kaynak kazanılmış olacaktır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Üniversitemizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında akademisyenlerimize sağladığı destek ve imkânlar 2021 yılı içerisinde de devam edecektir. Akademisyenlerimiz tarafından yapılacak araştırma projelerinin nitelik ve nicelik yönünden artması; yayınlarımızın ise kalitesinin iyileşmesi yönünde etkin bir çalışma yapılacaktır

HEDEFİMİZ İLK 50 İÇİNDE YER ALMAK 

URAP Sıralaması Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan URAP Araştırma Laboratuvarı Değerlendirmesinde Üniversitemizi 2021 yılı için ilk 100 üniversite arasına çıkarmak için çalışmalar yapmaktayız. İlerleyen yıllar için amaçladığımız ve çalışmalarını yürüttüğümüz sıralama ise Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’ni ilk 50 üniversite arasında yer almasıdır.

Üniversite İşbirlikleri Bölgemizdeki ve tüm Türkiye’deki üniversitelerle yapılacak olan işbirliklerini önemsemekteyiz. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde çeşitli üniversitelerle sürdürülebilir işbirlikleri yaptık. 2021 yılı için de etkin bir işbirliği takvimi planlamaktayız. Bu sayede üniversitemizin diğer üniversitelerle olan akademik, sosyal ve kültürel alışverişini güçlü ve sürekli kılmayı hedeflemekteyiz.

Uzaktan Eğitim Covid19 pandemisi sürecinde önemi bir kez daha ortaya çıkan uzaktan eğitim konusunda Üniversitemizin imkânlarını geliştirmek için sunucu alımı yapılacaktır. Öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintisiz devam edebilmesi için teknik altyapımızı daha da güçlendireceğiz.

Engelsiz Üniversite Üniversitemiz, eğitimde fırsat eşitliği ve mekânda erişilebilirlik alanlarında yaptığı yatırımların devamı olarak;  Kütüphane bünyesinde sesli kaynakların dinlenebileceği iki adet sessiz oda yapımı,  Kütüphane girişindeki kapılar fotoselli hale getirilmesi, Tekerlekli sandalyeyle rahat kullanılabilecek özel masalar yerleştirilmesi, Yazılı metinleri sesli metne çevirecek teknik altyapı kurulması, Üniversitemiz web sayfasına sesli komut özelliği eklenmesi. Gibi işlemlerin 2021 yılı içerisinde gerçekleşmesi planlanmaktadır.

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirlikleri Kamu- Üniversite- Sanayi İşbirliği (KÜSİ) kapsamında ilimiz başta olmak üzere bölgemizdeki sanayi kuruluşları ve kamu kurumları ile çeşitli işbirlikleri yapılmaktadır. Bu bağlamda Üniversite-Sanayi Grubu oluşturuldu ve düzenli olarak bölgemiz sanayi kuruluşları ile istişare toplantıları yapılmaktadır. Bölgemizdeki tüm sanayi kuruluşları ile müşterek çalışmalar yapmayı hedeflemekteyiz.”

SOSYAL ALAN OLMAZSA OLMAZ 

Şehre ilk geldiğinde birinci olarak gördüğü eksiğin üniversitede sosyal alan eksikliği olduğunu kaydeden Beydemir, ”Çarşı Projesi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Üniversite kampüsümüz arasında kalan alanda; içerisinde eczane, medikal, kafeterya gibi işletmelerin yer alacağı bir çarşı yapılması için hazırlanan projemizin yatırım onayı alınmış olup 2021 yılı içerisinde yapımına başlanacaktır.

Spor Salonu Üniversitemizin sportif altyapı ihtiyacına cevap verecek bir spor salonu için çalışmalar başlamış olup, proje yapım onayı alınma sürecindedir. 17.000m2 inşaat alanına sahip olan 3730 kişi kapasiteli spor salonunda; güreş, judo, karate, okçuluk ve squash gibi bireysel sporların yapılabileceği alanlar, 5 kulvarlı bir bowling salonu, uluslararası standartlarda basketbol, voleybol ve hentbol salonları, antrenman alanları, soyunma odaları ve sosyal alanlar yer alacak.

Kongre Kültür Merkezi Üniversitemizin sosyal ve kültürel faaliyetlerine ev sahipliği yapacak bir merkeze ihtiyaç duyulması üzerine, Üniversitemiz merkez kampüsüne bir kültür ve kongre merkezi inşa edilmesi için proje çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda; hem öğrencilerimizin sosyal yaşantılarına katkı sunacak etkinliklerin yapılacağı hem de akademik faaliyetlerde etkin olarak kullanılacak bir tesis Üniversitemize kazandırılacaktır. Bu kapsamda inşa edilecek tesiste; 900 kişilik konferans salonu, 5 adet çok amaçlı çalışma odası ve sosyal alanlar yer alacaktır.

Bilecik Şeyh Edabli Üniversitesi olarak; Akademik ve idari yapılanmamızla, fiziki ve teknik altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle yarınlarımızın temellerini atıyoruz. Bilecik ilinin bir “Eğitim ve Sağlık” şehri olması için, tüm paydaşlarımızla ortak çalışmalar yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam