• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
SÖĞÜT İCRA DAİRESİ 2019/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

SÖĞÜT İCRA DAİRESİ 2019/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
SÖĞÜT
İCRA DAİRESİ
2019/15 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 931 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, KARABAYIR Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında tarla vasfında
olup, Çaltı Köyüne kuş uçuşu 3,0 km mesafesindedir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yürütülmemektedir. Toprak
yapısı kumlu tınlı yapıdadır. Toprak derinliği 40-50 cm civarındadır. Taşlılık sorunu bulunmamakta ve her türlü makineli tarım
yapmaya uygundur. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarımsal faaliyet yapmaya elverişlidir. Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 3.125 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 78.125,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 09/07/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 06/08/2019 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No:12 SÖĞÜT
————————————————————————————————————————————————————————-
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 869 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, KARABAYIR Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında
tarla vasfında olup, Çaltı Köyüne kuş uçuşu 3,5 km mesafesindedir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet
yürütülmemektedir. Toprak yapısı kumlu tınlı yapıdadır. Toprak derinliği 40-50 cm civarındadır. Taşlılık sorunu bulunmamakta ve
her türlü makineli tarım yapmaya uygundur. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarımsal faaliyet yapmaya elverişlidir. Sulu tarım
arazisidir.
Yüzölçümü : 2.375 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 59.375,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 09/07/2019 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü : 06/08/2019 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No:12 SÖĞÜT
————————————————————————————————————————————————————————-
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 1016 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, KARAAĞAÇ Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında
bahçe vasfında olup, Çaltı Köyüne kuş uçuşu 2,4 km mesafesindedir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet
yürütülmemektedir. Taşınmazın üzerinden 1.000,00m²’lik kısmında tünel tipi plastik sera mevcuttur. Toprak yapısı kumlu tınlı
yapıdadır. Toprak derinliği40-50 cm civarındadır. Taşlılık sorunu bulunmamakta ve her türlü makineli tarım yapmaya uygundur.
Bahçe tarımı yapmaya elverişlidir. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarımsal faaliyet yapmaya elverişlidir. Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 1.575 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 59.375,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 09/07/2019 günü 10:20 – 10:25 arası
2. Satış Günü : 06/08/2019 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No:12 SÖĞÜT
————————————————————————————————————————————————————————-
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 1017 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, KARAAĞAÇ Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında
bahçe vasfında olup, Çaltı Köyüne kuş uçuşu 2,4 km mesafesindedir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet
yürütülmemektedir.Taşınmazin içinde elektrik ile çalışan su kuyusu mevcuttur. Toprak yapısı kumlu tınlı yapıdadır. Toprak
derinliği40-50 cm civarındadır. Taşlılık sorunu bulunmamakta ve her türlü makineli tarım yapmaya uygundur. Bahçe tarımı yapmaya
elverişlidir. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarımsal faaliyet yapmaya elverişlidir. Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 359 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 19.680,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 09/07/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 06/08/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No:12 SÖĞÜT
————————————————————————————————————————————————————————-
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Söğüt İlçe, 1039 Parsel, ÇALTI Mahalle/Köy, KARAAĞAÇ Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında
bahçe vasfında olup, Çaltı Köyüne kuş uçuşu 2,4 km mesafesindedir. Taşınmazın üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet
yürütülmemektedir. Toprak yapısı kumlu tınlı yapıdadır. Toprak derinliği10-12 cm civarındadır. Taşlılık sorunu bulunmamakta ve her
türlü makineli tarım yapmaya uygundur. Bahçe tarımı yapmaya elverişlidir. İklim koşullarına bağlı olarak her türlü tarımsal faaliyet
yapmaya elverişlidir. Sulu tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 550 m2
İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Söğüt Belediyesi imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 5.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 09/07/2019 günü 10:35 – 10:40 arası
2. Satış Günü : 06/08/2019 günü 10:35 – 10:40 arası
Satış Yeri : Söğüt Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Belediye Sk. No:12 SÖĞÜT
————————————————————————————————————————————————————————-
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve
satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2019/15 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/05/2019 (BN:117)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam