ŞUBAT AYI BİRLEŞİMLERİ BAŞLADI

ŞUBAT AYI BİRLEŞİMLERİ BAŞLADI

Yenipazar-Karahasanlar Köy yolu 1. Derece yol ağına alındı

20-2 K.K. No'lu Yenipazar-Karahasanlar Köy yolundaköyün gelecekte turizm açısından gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunulması ve ulaşım sorunlarının çözülmesi açısından 2. derecede bulunan köy yolunun 1. Derece Köy Yolu ağına alınmasıgünün önemli gündem maddelerindendi. Yol, oy birliğiyle kabul edilerek 1. derece köy yolu ağına alındı.

 

Toplantının ilk gündem maddesinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine İller bankası 2014 yılının değerlendirileceği olağan genel kurul toplantısına katılmak üzere İl Özel İdaresini temsilen İl Genel Meclisi üyeleri arasından seçilecek bir kişinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi vardı.

 

“Başkan Yıldırım, İller Bankasının genel kurulunda Özel İdareyi temsil edecek”

Gündem maddesi hakkında konuşan Ak Parti Grup Sözcüsü ve Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi Hasan Hüseyin Çelik “İller Bankasının genel kurulu bazen ilgili Belediye Başkanı temsil ediyor bazı yıllarda da İl Özel İdareyi temsilen İl Genel Meclisi Üyemiz gidiyor. Bizim daha önce meclisimizden Hayati Kaba bey gitmişti 1 yıl, 1 yıl da Hüseyin Öteyaka gitmişti daha önceki yıllardan. Bu yıl yine İl Genel Meclisi’ne sıra gelmiş demek ki Bilecik’in. Bu konuda ki Başkan’ın teklifi var. Yalnız 1 günlük bir toplantı Ankara’da yapılıyor. Onun toplantısına ilimizi temsilen 1 arkadaş gidip gelecek” diyerek meclis üyelerine bilgi verdi. Çelik, uygun görülürse İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Yıldırım’ın meclisimizi temsilen gitmesini teklif ediyoruz.” dedi.

Daha sonra oylanan teklif oy birliğiyle kabul edilerek Meclis Başkanı Serkan Yıldırım’ın İller Bankasının Ankara’da yapılacak genel kurulunda meclisi temsilen gitmesine karar verildi.

 

Plan ve Komisyonuna Havale Edildi

Toplantının ikinci gündem maddesinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün teklifi üzerine ilimiz, merkez ilçe, Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Cd. 17 nolu taşınmazın rektörlük irtibat bürosu ve sürekli eğitim merkezi olarak kullanılmak üzere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine tahsis edilmesi talebi görüşüldü.

 

Madde hakkındaki raporu Ak Parti Bozüyük İl Genel Meclisi Üyesi Oğuz Sertler okudu.

 

“Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ilgi yazı ile; İl Genel Meclisi'nin 04/03/2010 tarih ve 2010/030 sayılı kararı ile Rektörlük İrtibat Bürosu ve Sürekli Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere protokol yapılarak aylık 1.500,00-TL kira bedeli ile 5 (Beş) yıllığına tahsis edilen İlimiz, Merkez İlçe, Cumhuriyet Mh. Cumhuriyet Cd. No: 17 adresinde bulunan taşınmazın Rektörlük İrtibat Bürosu ve Sürekli Eğitim Merkezi olarak kullanım ihtiyacının devam ettiği bildirilerek aynı amaçla kullanılmak üzere 5 (Beş) yıllığına yeniden tahsisini talep etmektedir.

Taşınmaz Tahsis Protokolünün 3.2. Maddesi gereğince İl Encümeni'nin 14/04/2014 tarih ve 2014/063 sayılı kararı ile söz konusu taşınmazın aylık kira bedeli 1.997,00-TL olarak belirlenmiştir.

Yine Taşınmaz Tahsis Protokolünün 3.8 maddesinde "Taraflar İl Genel Meclisi Kararı ile Protokol süresini uzatmaya veya karşılıklı anlaşma ile iş bu protokolü feshe yetkilidir." hükmü bulunmaktadır.

Söz konusu taşınmazın Rektörlük İrtibat Bürosu ve Sürekli Eğitim Merkezi olarak kullanılmak üzere Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne tahsis edilmesi konusunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/f maddesi gereği görüşülüp karar verilmek yazımızın İl Genel Meclisine havalesini arz ederim.”

 

şeklindeki rapor okunduktan sonra söz alan Bilecik İl Genel Meclisi Üyesi, Ak Parti grup sözcüsü Hasan Hüseyin Çelik; “ bu bina şu anda tamamı üniversitemize tahsisli ve merkezde olan arkadaşlarım ara sıra oradaki toplantıları görürlerdir.” diyerek şunları aktardı:

 

Çelik: “Kirası, sözleşmesinin uzatılması isteniyor”

“ Her hafta Çarşamba günleri üniversiteden bir hoca, bir görevli, konferansçı belirli bir konuda konferans yapıyor, öğrencilerden, halktan genişte katılım oluyor. Ayrıca orada üniversitenin şehirle irtibatı sağlanıyor, çok güzel de bir hizmet veriyor. Onun tamir ve bakımını da tabi ki çok güzel oldu, şu anda tertemiz. Bunun kirası, sözleşmesinin uzatılması isteniyor. Bu konuda da parayla ilgili Plan Bütçe Komisyonumuzun bir raporu gerekir, komisyonumuza havale edersek önceki kararımızı, fiyatını ne olacağını bir rapor haline getirirler o şekilde tekrar meclisimize bilgi verilir ve teklifim Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesi.”

 

Çelik’ten sonra söz alan MHP grup sözcüsü ve Bozüyük meclis üyesi Zeki Uyanık da kiranın 1.997 olduğunu söyleyerek  “Plan ve Bütçe Komisyonunda bu kira düşürebilir mi? Çünkü biz buradan kira beklentisi noktasında değiliz. Her şeyden önce Bilecik’e hizmet veren bir yer” ifadelerini kullandı ve Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesini, ona göre sonuca varılmasını teklif ettiklerini sözlerine ekledi. Uyanık şunları aktardı:

 

Uyanık: “Biz buradan kira beklentisi noktasında değiliz”

  “İl encümende kira arttırılma ile ilgili bir karar alınmış. Hasan Hüseyin hocamın dediği gibi geçen dönemlerde buramızı üniversitemize tahsis ettik. Üniversitemiz buranın bakımını ve yapılanmasını yaptı. İl Özel İdaresinin kendine ait olan mülklerinde içeride insan olmadığı zaman bir yıkım söz konusu. Yıkılıyor, gidiyor veya bakımı yapılmıyor. Bu kira artışı. 1.997 İl Encümen kararı alındı ama Plan ve Bütçe Komisyonunda bu kira düşürebilir mi? Çünkü biz buradan kira beklentisi noktasında değiliz. Her şeyden önce Bilecik’e hizmet veren bir yer. Kirada rektörlük bazında baktığımızda yüksek geliyor onlara ama binanın ayakta kalması durumuna baktığımızda %10 artırım ile gelsek 150 liralık bir kira artırımı olması lazımdı, 1.600- 700’e geliyor. Burada Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmesini, ona göre sonuca varılmasını teklif ediyoruz.”

 

Torun: “Meclisten hangi karar alınırsa o geçerlidir”

MHP Meclis Üyesi Zeki Uyanık’tan sonra Ak Parti Söğüt İl Genel Meclis Üyesi Ertuğrul Torun söz aldı. Torun, İl Encümeninin almış olduğu her ne kadar karar olsa dahi Plan Bütçe Komisyonu’na geleceğini  ve bunun meclise sunulacağını, meclis kararının en son yani en üst makam olduğunu belirterek “Meclisten hangi karar alınırsa o geçerlidir” dedi. 

 

Öztürk: İndirilebilir mi o konuda önümüzde herhangi bir hüküm yok protokolümüzde”

Ak Parti meclis üyesinden sonra konuşan Emlak ve İstimlak Müdürü Ayhan Öztürk ise kira bedeliyle ilgili “İndirilebilir mi o konuda önümüzde herhangi bir hüküm yok protokolümüzde” diyerek şunları söyledi:

“1.997 lira 2014 yılında yapılmış artışın, kira bedellerini gösteriyor, encümende alınmış. Protokolde diyor ki verilen değerleme oranında artırılır, 5 yıllık tahsis süresi bittiğinde de İl Genel Meclisi mutabakatıyla sözleşme uzatılabilir diyor. Yani 1.997 lira 2014 yılının başında alınmış kira bedeli. Şu anda yeniden değerleme oranıyla belirlenip 2015 ve 5 yılda sürenin tekrar uzatılması gerekiyor. İndirilmesiyle ilgili önümüzde bir protokolümüz var, protokolde uzatılabilir diyor iki tarafın mutabakatıyla. Yeniden değerleme oranı da %10.10 bin.”

Daha sonra oylanan talep Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

 

Lojmanın Tahsis Süresi Uzatıldı

Gündemin bir diğer maddesinde Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nün “Tisva Mikro Kredi Bilecik Şubesi tarafından ofis olarak kullanılmak üzere İl Özel İdaresi kampüsü içinde kalan C blok daire: 1’de bulunan mülkiyeti idaremize ait lojmanın tahsisi” talebi görüşüldü.

 

 

Gündem maddesi hakkında Bozüyük İl Genel Meclisi Üyesi Oğuz Sertler:

“İdaremiz Kampüsü içinde kalan C Blok Daire: 1'de bulunan lojman İl Genel Meclisinin 09/01/2014 tarih ve 2014/08 nolu kararı ile TİSVA Mikro Kredi Bilecik Şubesi tarafından ofis olarak kullanılmak üzere 1 yıllığına ücretsiz olarak tahsis edilmiş olup, tahsis süresi sona ermiştir.

Türkiye Grameen Mikro Finans Projesi Bursa Bölge Müdürlüğü ilgi yazısı ile Valiliğimiz ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) arasında ortaklaşa imzalan protokolle faaliyet gösteren TİSVA Mikro Kredi Bilecik Şubesi tarafından ofis olarak kullanılmak üzere İdaremiz kampüsü içinde kalan C Blok Daire: 1'de bulunan mülkiyeti idaremize ait lojmanın tahsisini talep etmektedir.

Konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10/f maddesi gereği görüşülüp karar verilmek üzere yazımızın İl Genel Meclisine havalesini arz ederim.” şeklindeki raporu okudu.

 

Çelik: “Teklifimiz bu şekilde devam etmeleri”

Rapor okunduktan sonra konuşan Ak Parti grup sözcüsü Hasan Hüseyin Çelik ise İsrafı Önleme Vakfı’nın ilimizde hizmet gören,özellikle evlerde iş üretmek isteyen hanımlar için dünya genelinde bir uygulaması olan bir kurum.” olduğunu söyleyerek şu ifadelerini kullandı;

 “Türkiye’deki adı da bunun Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA). Bu vakıf daha önce Ayhan beyin, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü olan yerin kenarında bir binada, büroda hizmet veriyordu. Şu anda İş Güvenliği birimi oldu herhalde.  Şu anda da Özel İdare’nin Özel İdarenin girişinin sol tarafındaki bir lojman olan yerde hizmet veriyor, kira falan da alınmıyor benim bildiğim, kirası da yok. Bu şekilde vakıf olarak hizmet görüyor oradaki görevli kişiler. Arkadaşlarımız düşüncelerini söylesinler, ücreti falan da yok. Teklifimiz bu şekilde devam etmeleri.”

 

Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Akil Şahin ise “önümüzde bir hastane olması söz konusu.” diyerek verilecekse, süresi uzatılacaksa kendilerine karar da bu durumunda belirtilmesini istedi.  

 

TİSVA Mikro Kredi Bilecik Şubesi tarafından ofis olarak kullanılmak üzere İdarenin kampüsü içinde kalan, C Blok Daire: 1'de bulunan mülkiyeti idareye ait lojmanın tahsis talebi oylandı ve oy birliğiyle tahsis süresi uzatıldı.

 

20-2 K.K. No'lu Yenipazar-Karahasanlar Köy yolu 1. Derece yol ağına alındı

Gündemin son olarak görüşülen maddesinde Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’nün teklifi üzerine   “20-2 K.K. No'lu Yenipazar-Karahasanlar köy yolunun köydeş programına alınarak, 2. kat asfalt kaplamasının yapılabilmesi amacıyla, 2. derece yol ağından çıkarılarak, 1. derece yol ağına dahil edilebilmesi” görüşüldü.

 

 Konu hakkında “Yenipazar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 26.01.2015 tarih ve 164 sayılı ilgi yazısında; "Birliğimizce 2015 yılı KÖYDES programı kapsamında İlçemiz Yenipazar ile Karahasanlar Köyü arasındaki yolun 2. kat asfalt kaplamasının yapılması planlanmaktadır. Ancak Yüksek Planlama Kurulu'nun  “Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi Ödeneğinin İller Bazında Dağılımına, Kullandırılmasına, izlenmesine ve Denetimine İlişkin Esas ve Usullere Dair Karar’ın 39. maddesinin a bendinde “Temel hedef; yerleşik nüfus barındırmayan köyler hariç olmak üzere, köylerin birinci derece öncelikli yollarının asgari stabilize yol standardına çıkarılmasıdır, ¡kinci derece öncelikli yollar kapsam dışında olup (özellikli yollar hariç) bu yollara ait projelere KÖYDES ödeneği kullandırılmaz” hükmü gereğince planlamış olduğumuz Yenipazar- Karahasanlar köyü yolunun 2. Derece Köy Yolu olarak gözükmesi nedeniyle KÖYDES kapsamında ödenek ayrılamayacağı bilinmektedir. Gerek planlanan yolun İlçemiz ile Karahasanlar Köyü arasında ulaşımı sağlayan temel yol olması, gerekse Karahasanlar Köyümüzde bulunan Harmankaya Kanyonu nedeniyle bölgede yapılan turizm amaçlı yatırımların bulunması ve köyün gelecekte turizm açısından gelişiminin sağlanmasına katkıda bulunulması ve ulaşım sorunlarının çözülmesi açısından 2. derecede bulunan köy yolunun 1. Derece Köy Yolu ağına alınması büyük önem arz etmektedir.”diye ifade edilerek, söz konusu yolun 1. Derece Köy Yolu ağına alınması için İl Genel Meclisinde gündeme alınarak görüşülmesi ve sonucundan Birliğe haber verilmesi istenmektedir.

Yazı içeriğinde bahsi geçen ve 20-2 K.K.No'lu Yenipazar-Karahasanlar köy yolunun KÖYDES Programına alınarak, 2. Kat Asfalt Kaplamasının yapılabilmesi amacıyla. 2. Derece yol ağından çıkarılarak, 1. Derece yol ağına dahil edilebilmesine yönelik konuların görüşülmesinin makamınızca uygun görülmesi halinde yazımızın İl Genel Meclisine havale edilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.” şeklindeki raporu Ak Parti Bozüyük İl Genel Meclisi Üyesi Oğuz Sertler okudu.

 

Varolu: “kanyona giden bir yol olduğu için 1. derece yol ağına alınmasını teklif ediyoruz”

 

Daha sonra MHP Yenipazar İl Genel Meclisi Üyesi Osman Varolu söz alarak  “bu teklif ettiğimiz yol kanyon için önemli. Karahasanlar 1. yolu eskiden Gölpazarı’na bağlı olduğu için Gölpazarı yoluymuştu. Şu anda Yenipazar’a bağlandığı için bu yolun kanyona giden bir yol olduğu için 1. derece yol ağına alınmasını teklif ediyoruz.” dedi.

 

Keser: “Asfalt da zaten asfaltlığını yitirmiş durumdadır”

 

Varolu’dan sonra konuşan Ak Parti Yenipazar İl Genel Meclisi Üyesi Necati Keser şu anda asfalt da zaten asfaltlığını yitirmiş durumdadır. Bu vesileyle kanyon açısından gelecek vaat eden kanyonumuz asfaltın yeniden 1. dereceye alınması uygundur. “ dedi.

Gelen talep oylanarak 2. derece yol ağından çıkarılıp 1. Derece yol ağına dahil edilebilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

 Toplantı Şubat ayı ikinci birleşiminde görüşülmek üzere sona erdi.

CANER ALKAN

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam