• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2017/414 TLMT.

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ 2017/414 TLMT.

T.C.
BİLECİK
İCRA DAİRESİ
2017/414 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 163 Ada, 148 Parsel, BEYCE Mahalle/Köy, Mezarlık Civarı Mevkii, ( Eski
kayıt 0 ada 188 parsel) Söz konusu taşınmaz siltli-tınlı yapıda organik maddece iyi su tutma kapasiteleri iyi alkalik
ve tuzluluk sorunu olmayan taşsız tarım arazileridir.Parsel %1-2 lik eğimde olup hali hazırda üzerinde buğday tarımı
yapılan kıraç tarım arazisidir.Taşınmazda yetiştirilen ürünler her türlü ulaşım ve pazarlama imkanına sahiptir.Değer
hesabı yapılırken keşif tarihi esas alınmıştır.Üretim sisteminde ki bitkisel ürün verimleri, arazinin verimliliğine göre
, ürün fiyatları TMO, Tarım İl Müdürlüğü istatistik verileri ile serbest piyasa koşulları, masraflar resmi ve yörenin
girdi fiyatları dikkate alınarak hesaplanmıştır.Taşınmazın değeri; taşınmazı olduğu gibi kullanılması durumunda elde
edilen yıllık orantılı net gelirin kapitalizasyon faizine bölünmesi ile bulunur. Kapitalizasyon Faizi ; Arazinin özellikle
küçük çiftçiler için iş ve geçim kaynağı olması, ülkemizde gayrimenkullerin özellikle tarım arazilerinin verdiği güvence,
taşınmazın yerleşim yerlerine yakınlığı/uzaklığı, bölgenin gelişmişlik durumu, toprak sevgisi, faiz hadleri, toprağın
sahibine sosyal mevki kazandırması gibi bütün unsurların değerlendirilmesi sonucu Kapitalizasyon Faizi tespit
edilmiştir. Bu nedenle taşınmazın olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir hesaplanırken kıraç araziler
için yörede ve bölgede en fazla üreticiliği yapılan ürünlerden Buğday ve Ayçiçeği Münavebesi esas alınmıştır.2017
Yılı Üretim Maliyet Çizelgesi kullanılmıştır.Üretim masraflarından tarla kirası ve genel idari giderler çıkartılarak
hesaplamalar yapılmıştır.Tarım arazileri için Kapitalizasyon değeri; Kapitalizasyon Faizi, arazinin özellikle küçük
çiftçiler için iş ve geçim kaynağı olması, ülkemizde gayrimenkullerin özellikle tarım arazilerinin verdiği güvence,
bölgenin gelişmişlik durumu, toprak sevgisi, faiz sevgisi, faiz hadleri, toprağın sahibine sosya mevki kazandırması
gibi bütün unsurların değerlendirilmesi sonucu Kapitalizasyon faizinin %5 olacağı kanaatine varılmıştır.1.Yıl: Ürün:
Buğday/Balya Ad., Verim: 300/8 Kg/Da, Fiyat: 0,80/7,00 TL/Kg, Brüt Gelir : 296,00 TL/Da, Ürt.Masrf.154,00 TL/Da,
Net Gelir :142,00 TL/Da, Münavebe Oranı: 1/2, Orantılı Net Gelir 71,00 TL/Da,2.Yıl:Ayçiçeği (çerezlik), Verim: 150
Kg/Da, Fiyat: 4,50 TL/Kg, Brüt Gelir : 675,00 TL/Da, Ürt.Masrf.295,00 TL/Da, Net Gelir : 380,00 TL/Da, Münavebe
Oranı: 1/2, Orantılı Net Gelir :190,00 TL/Da,1 Yıllık orantılı gelir: 261,00 TL/Da.Arazinin Çıplak Değeri: Net Gelir/
Kapitalizasyon Faizi X 1000 = 261,00 / 0,05 X 1000 = 5,22 TL/m²Söz konusu parselin köy yerleşim alanında olması,
ulaşım kolaylığı gibi unsurlar değerlendirildiğinde tespit edilen 5,22 TL değerin %50 si oranında değer artışı ile birlikte
7,83 TL/m² olacağı kanaatine varılmıştır.
Taşınmazın Değeri : 12.750,00 m² X 7,83 TL/m² =99.832,50 TL
Piyasada sahte para olayının artması ve iik.nun 9.maddesi uyarınca teminat miktarı ihale anında veya
öncesinde nakit olarak alınmayacak olup, dosya no ve t.c. numarası belirtilmek şartıyla vakıfbank bilecik
şubesi 620001500158007290519699 nolu ibana yatırılması gerekmektedir.(aynıdoğrultuda bilecik icra hukuk
mahkemesinin 2017/11-19 e-k sayılı ihalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit
teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)iik 114/2.maddesi ve aynı kanunun 124/1. madde hükümleri
ve artırma tarzı satış esnasında resen değerlendirilecek ve duruma göre uygulanacaktır.kıymet takdiribilirkişi raporu/fiili haciz tarihi ile ihale arasındaki geçen zaman dikkate alındığında,satılan malda değişiklik
varsaihaleye katılanların bu değişikliği bilerek ve kabul ederek ihaleye girdiklerini peşinen kabul ederler
ve ihaleye pey sürebilirler.herhangi bir değişiklikte müdürlüğümüzün hiçbir sorumluluğu yoktur. bakiye
ihale bedelini ödemek için taşınırlarda 7 gün taşınmazlarda 10 güne kadar süre verilebilir. kdv ve damga
vergisi ihale bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.taşınmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu
kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.
Adresi : Beyce Köyü Mezarlık Civarı Mevkii Merkez / BİLECİK
Yüzölçümü : 12.750 m2 İmar Durumu: Kayıtlarda Olduğu Gibidir.
Kıymeti : 99.832,50 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 02/04/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 02/05/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Bilecik Adliyesi; Zemin kat, Çayocağı önü(Cumhuriyet Mah. Zafer sk.) BİLECİK
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2017/414 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.14/02/2019
(BN:48)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam