T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ

T.C. BİLECİK İCRA DAİRESİ

T.C.
BİLECİK
İCRA DAİRESİ
2017/163 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 111 Ada, 72 Parsel, İSTİKLAL Mahalle/Köy, Çalış Sokak Mevkii, 1.Kat 18 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu taşınmazın girişi 1.kattan sağlanan yaklaşık 45,00 m2 alana sahiptir.Taşınmazın oda kısımlarında döşeme kaplaması laminant parke, ıslak mekanlarda seramiktir.Oda kısımlarında duvar kaplaması alçısıva üstü boya, ıslak mekanlarda fayans kaplıdır.Taşınmazın pencere doğramaları pvc, oda kapıları amerikan kapı, giriş kapısı çelik kapılıdır.Bilecik İli, Merkez İlçesi, İstiklal M. 111 Ada 72 Parselde (Tevfik Bey Cad.) bulunan taşınmazlar için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2014 yılı arsa m2 bedeli 700,00 TL/m2’dir.Söz konusu bedel yeniden değerleme oranları 2015 yılına taşındığında arsa m2 bedeli 844,95 TL/m2 olmaktadır.Ancak dava konusu taşınmazların konumu, alt yapı hizmetleri, imar durumu ve diğer değer artırıcı faktörler göz önüne alındığında arsa m2 bedelinin 2.000,00 TL/m2 olması gerektiği kanaatine varılmıştır.Bağımsız bölümün arsa bedeli : 6/612 X 1.224.000,00 TL = 12.000,00 TLdir.Söz konusu bağımsız bölümün Yapı Bedeli : Cinsi: Konut, Bina Yaşı :4-5 Yıl arası, Yapı Sınıfı: A-IV, Bina Alanı: 45,00 m2, 2017 Yılı yapı yaklaşık birim maliyeti : 882 TL/m2, 2017 Yılı yapı yaklaşık maliyeti : 45,00 m2 x 882,00 TL/m2 =39.690,00 TL
Bina yıpranma oranı= Kural olarak binların yıpranma oranını tespit ederlerken, öncelikle binanın sınıfını ve yaşını tespit ettikten sonra bu bilgilerin ışığında, 2.12.1982 gün ve 17886 Sayılı R.G.yayınlanarak yürürlüğe giren yıpranma paylarına ilişkin oranları gösteren cetveldeki yıpranma oranları alınmak suretiyle yıpranma payı tespit edilmiştir ve bu oran =%6 olmalıdır. (Çelik karkas-Betonarme Binalar 4-5 Yıl arası-Binanın Fiziki durumu göz önüne alınmıştır)
Yıpranma payı yaklaşık = 39.690,00 X 0,06 = 2.381,40 TL, Yapı Yaklaşık Maliyeti = 39.690,00 – 2.381,40 = 37.308,60 TL, Söz konusu bağımsız bölümün toplam bedeli : Arsa Bedeli + Yapı Bedeli+Şerefiye Bedeli= 12.000,00 TL +37.308,60 TL+11.000,00 TL= 60.308,60 TL
PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynıdoğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.KIYMET TAKDİRİ-BİLİRKİŞİ RAPORU/FİİLİ HACİZ TARİHİ İLE İHALE ARASINDAKİ GEÇEN ZAMAN DİKKATE ALINDIĞINDA,SATILAN MALDA DEĞİŞİKLİK VARSAİHALEYE KATILANLARIN BU DEĞİŞİKLİĞİ BİLEREK VE KABUL EDEREK İHALEYE GİRDİKLERİNİ PEŞİNEN KABUL EDERLER VE İHALEYE PEY SÜREBİLİRLER.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR.BAKİYE İHALE BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN TAŞINIRLARDA 7 GÜN TAŞINMAZLARDA 10 GÜNE KADAR SÜRE VERİLEBİLİR. KDV VE DAMGA VERGİSİ İHALE BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEKTİR. YATIRILMADIĞI TAKDİRDE İHALE KARARI KALDIRILIR
Taşınmaz için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.
Adresi : Emniyet Yanı, Öykü Giyimin Bulunduğu Bina Merkez / BİLECİK
Yüzölçümü : 612 m2 Arsa Payı : 6/612
İmar Durumu : Kayıtlarda Olduğu Gibidir.
Kıymeti : 60.308,60 TL KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 10:50 – 10:55 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 10:50 – 10:55 arası
Satış Yeri: Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 988 Parsel, SELBÜKÜ Mahalle/Köy, Bataklık Mevkii, Söz konusu taşınmazın olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir;
Ürün Cinsi; Buğday, Verimi;250 Kg/Da, Fiyatı; 0,75 TL/Kg, Brüt Gelir ; 187,50 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,63 TL/Da, Net Gelir; 29,52 TL/Da
Ürün Cinsi; Karpuz, Verimi;6500 Kg/Da, Fiyatı; 0,45 TL/Kg, Brüt Gelir ; 2.925,00 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,32 TL/Da, Net Gelir; 828,00 TL/Da Toplam: 857,52 TL/Da Taşınmazın 1 (BİR) yıllık orantılı net geliri 857.52 TL/DA dır. Bu oran Bilecik ili 2016 Yılı Maliyet verilerine göre buğdaykuru tarım olarak,karpuz sulu tarım olarakhesaplanmıştır. İlgili parsel genelde eğimsiz,kuru ?sulu ve makinalı tarıma elverişlidir.Bölgenin iklimi ,toprak yapısı ,pazara yakınlığı ,ulaşım kolaylığı gibi etmenler gözönünde bulundurularak ilgili taşınmazlarda sebze,meyve ve hububat yetiştiriciliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.
ARAZİNİN DEĞERİ AŞAĞIDAKİ FORMÜL İLE HESAPLANMAKTADIR.
Arazinin koşulları ve üretim yapılan ürünler göz önünde bulundurularak Kapitilizasyon faiz oranının %10 olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre arazinin değeri hesaplama tablosu aşağıdadır.Net Gelir/Kapitalizasyon Faizi X 1000 = 857,52/0,10 X 1000 = 8.57 TL/M2
925,00 X 8,57 = 7.927,25 TLdir.PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynıdoğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.KIYMET TAKDİRİ-BİLİRKİŞİ RAPORU/FİİLİ HACİZ TARİHİ İLE İHALE ARASINDAKİ GEÇEN ZAMAN DİKKATE ALINDIĞINDA,SATILAN MALDA DEĞİŞİKLİK VARSAİHALEYE KATILANLARIN BU DEĞİŞİKLİĞİ BİLEREK VE KABUL EDEREK İHALEYE GİRDİKLERİNİ PEŞİNEN KABUL EDERLER VE İHALEYE PEY SÜREBİLİRLER.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. BAKİYE İHALE BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN TAŞINIRLARDA 7 GÜN TAŞINMAZLARDA 10 GÜNE KADAR SÜRE VERİLEBİLİR. KDV VE DAMGA VERGİSİ İHALE BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEKTİR. YATIRILMADIĞI TAKDİRDE İHALE KARARI KALDIRILIR
Adresi : Selbükü Köyü Merkez / BİLECİK
Yüzölçümü : 925 m2 İmar Durumu: Kayıtlarda Olduğu Gibidir.
Kıymeti : 7.927,25 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri: Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 1932 Parsel, SELBÜKÜ Mahalle/Köy, Ebe Tepesi Mevkii, Söz konusu taşınmazın olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir;
Ürün Cinsi; Buğday, Verimi;250 Kg/Da, Fiyatı; 0,75 TL/Kg, Brüt Gelir ; 187,50 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,63 TL/Da, Net Gelir; 29,52 TL/Da
Ürün Cinsi; Karpuz, Verimi;6500 Kg/Da, Fiyatı; 0,45 TL/Kg, Brüt Gelir ; 2.925,00 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,32 TL/Da, Net Gelir; 828,00 TL/Da Toplam: 857,52 TL/Da Taşınmazın 1 (BİR) yıllık orantılı net geliri 857.52 TL/DA dır. Bu oran Bilecik ili 2016 Yılı Maliyet
verilerine göre buğdaykuru tarım olarak,karpuz sulu tarım olarakhesaplanmıştır. İlgili parsel genelde eğimsiz,kuru ?sulu ve makinalı tarıma elverişlidir.Bölgenin iklimi ,toprak yapısı ,pazara yakınlığı ,ulaşım kolaylığı gibi etmenler gözönünde bulundurularak ilgili taşınmazlarda sebze,meyve ve hububat yetiştiriciliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.
ARAZİNİN DEĞERİ AŞAĞIDAKİ FORMÜL İLE HESAPLANMAKTADIR.
Arazinin koşulları ve üretim yapılan ürünler göz önünde bulundurularak Kapitilizasyon faiz oranının %10 olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre arazinin değeri hesaplama tablosu aşağıdadır.Net Gelir/Kapitalizasyon Faizi X 1000 = 857,52/0,10 X 1000 = 8.57 TL/M2
1.035,00 X 8,57 = 8.869,95 TLdir.PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynıdoğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.KIYMET TAKDİRİ-BİLİRKİŞİ RAPORU/FİİLİ HACİZ TARİHİ İLE İHALE ARASINDAKİ GEÇEN ZAMAN DİKKATE ALINDIĞINDA,SATILAN MALDA DEĞİŞİKLİK VARSAİHALEYE KATILANLARIN BU DEĞİŞİKLİĞİ BİLEREK VE KABUL EDEREK İHALEYE GİRDİKLERİNİ PEŞİNEN KABUL EDERLER VE İHALEYE PEY SÜREBİLİRLER.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. BAKİYE İHALE BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN TAŞINIRLARDA 7 GÜN TAŞINMAZLARDA 10 GÜNE KADAR SÜRE VERİLEBİLİR. KDV VE DAMGA VERGİSİ İHALE BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEKTİR. YATIRILMADIĞI TAKDİRDE İHALE KARARI KALDIRILIR
Adresi : Selbükü Köyü Merkez / BİLECİK
Yüzölçümü : 1.035 m2 İmar Durumu: Kayıtlarda Olduğu Gibidir.
Kıymeti : 8.869,95 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 11:10 – 11:15 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 11:10 – 11:15 arası
Satış Yeri: Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 548 Parsel, SELBÜKÜ Mahalle/Köy, Köyüstü Mevkii, Söz konusu taşınmazın dağda tarıma elverişsiz çalılık orman arazisi olduğu tespit edilmiştir. Buna göre kapitalizasyon faiz oranının %5 olacağına ve orantılı net gelirin100 TL olacağına kanaat getirilmiştir.Net Gelir/Kapitalizasyon Faizi X 1000 = 100,00/0,05 X 1000 =2,00 TL/m2Arazinin değeri : 5.750,00 x 2,00 = 11.500,00 TLPİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynıdoğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.KIYMET TAKDİRİ-BİLİRKİŞİ RAPORU/FİİLİ HACİZ TARİHİ İLE İHALE ARASINDAKİ GEÇEN ZAMAN DİKKATE ALINDIĞINDA,SATILAN MALDA DEĞİŞİKLİK VARSAİHALEYE KATILANLARIN BU DEĞİŞİKLİĞİ BİLEREK VE KABUL EDEREK İHALEYE GİRDİKLERİNİ PEŞİNEN KABUL EDERLER VE İHALEYE PEY SÜREBİLİRLER.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. BAKİYE İHALE BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN TAŞINIRLARDA 7 GÜN TAŞINMAZLARDA 10 GÜNE KADAR SÜRE VERİLEBİLİR. KDV VE DAMGA VERGİSİ İHALE BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEKTİR. YATIRILMADIĞI TAKDİRDE İHALE KARARI KALDIRILIR
Adresi : Selbükü Köyü Merkez / BİLECİK
Yüzölçümü : 5.750 m2 İmar Durumu: Kayıtlarda Olduğu Gibidir.
Kıymeti : 11.500,00TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri : Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)
———————————————————————————————————————–
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 2089 Parsel, SELBÜKÜ Mahalle/Köy, Söz konusu taşınmazın olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir;
Ürün Cinsi; Buğday, Verimi;250 Kg/Da, Fiyatı; 0,75 TL/Kg, Brüt Gelir ; 187,50 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,63 TL/Da, Net Gelir; 29,52 TL/Da Ürün Cinsi; Karpuz, Verimi;6500 Kg/Da, Fiyatı; 0,45 TL/Kg, Brüt Gelir ; 2.925,00 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,32 TL/Da, Net Gelir; 828,00 TL/Da Toplam: 857,52 TL/Da Taşınmazın 1 (BİR) yıllık orantılı net geliri 857.52 TL/DA dır. Bu oran Bilecik ili 2016 Yılı Maliyet verilerine göre buğdaykuru tarım olarak,karpuz sulu tarım olarakhesaplanmıştır. İlgili parsel genelde eğimsiz,kuru ?sulu ve makinalı tarıma elverişlidir.Bölgenin iklimi ,toprak yapısı ,pazara yakınlığı ,ulaşım kolaylığı gibi etmenler gözönünde bulundurularak ilgili taşınmazlarda sebze,meyve ve hububat yetiştiriciliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.
ARAZİNİN DEĞERİ AŞAĞIDAKİ FORMÜL İLE HESAPLANMAKTADIR.
Arazinin koşulları ve üretim yapılan ürünler göz önünde bulundurularak Kapitilizasyon faiz oranının %10 olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre arazinin değeri hesaplama tablosu aşağıdadır.Net Gelir/Kapitalizasyon Faizi X 1000 = 857,52/0,10 X 1000 = 8.57 TL/M2
736,27 X 8,57 = 6.309,83 TLdir.PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynıdoğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.KIYMET TAKDİRİ-BİLİRKİŞİ RAPORU/FİİLİ HACİZ TARİHİ İLE İHALE ARASINDAKİ GEÇEN ZAMAN DİKKATE ALINDIĞINDA,SATILAN MALDA DEĞİŞİKLİK VARSAİHALEYE KATILANLARIN BU DEĞİŞİKLİĞİ BİLEREK VE KABUL EDEREK İHALEYE GİRDİKLERİNİ PEŞİNEN KABUL EDERLER VE İHALEYE PEY SÜREBİLİRLER.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. BAKİYE İHALE BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN TAŞINIRLARDA 7 GÜN TAŞINMAZLARDA 10 GÜNE KADAR SÜRE VERİLEBİLİR. KDV VE DAMGA VERGİSİ İHALE BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEKTİR. YATIRILMADIĞI TAKDİRDE İHALE KARARI KALDIRILIR
Adresi : Selbükü Köyü Merkez / BİLECİK
Yüzölçümü : 736,27 m2 İmar Durumu : Kayıtlarda Olduğu Gibidir.
Kıymeti : 6.309,83 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 11:30 – 11:35 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 11:30 – 11:35 arası
Satış Yeri : Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)
———————————————————————————————————————–
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 675 Parsel, SELBÜKÜ Mahalle/Köy, Kayaardı Mevkii, Söz konusu taşınmazın olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir;
Ürün Cinsi; Buğday, Verimi;250 Kg/Da, Fiyatı; 0,75 TL/Kg, Brüt Gelir ; 187,50 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,63 TL/Da, Net Gelir; 29,52 TL/Da
Ürün Cinsi; Karpuz, Verimi;6500 Kg/Da, Fiyatı; 0,45 TL/Kg, Brüt Gelir ; 2.925,00 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,32 TL/Da, Net Gelir; 828,00 TL/Da Toplam: 857,52 TL/Da Taşınmazın 1 (BİR) yıllık orantılı net geliri 857.52 TL/DA dır. Bu oran Bilecik ili 2016 Yılı Maliyet
verilerine göre buğdaykuru tarım olarak,karpuz sulu tarım olarakhesaplanmıştır. İlgili parsel genelde eğimsiz,kuru ?sulu ve makinalı tarıma elverişlidir.Bölgenin iklimi ,toprak yapısı ,pazara yakınlığı ,ulaşım kolaylığı gibi etmenler gözönünde bulundurularak ilgili taşınmazlarda sebze,meyve ve hububat yetiştiriciliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.
ARAZİNİN DEĞERİ AŞAĞIDAKİ FORMÜL İLE HESAPLANMAKTADIR.
Arazinin koşulları ve üretim yapılan ürünler göz önünde bulundurularak Kapitilizasyon faiz oranının %10 olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre arazinin değeri hesaplama tablosu aşağıdadır.Net Gelir/Kapitalizasyon Faizi X 1000 = 857,52/0,10 X 1000 = 8.57 TL/M2
766,00 X 8,57 = 6.564,62 TLdir.PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynıdoğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.KIYMET TAKDİRİ-BİLİRKİŞİ RAPORU/FİİLİ HACİZ TARİHİ İLE İHALE ARASINDAKİ GEÇEN ZAMAN DİKKATE ALINDIĞINDA,SATILAN MALDA DEĞİŞİKLİK VARSAİHALEYE KATILANLARIN BU DEĞİŞİKLİĞİ BİLEREK VE KABUL EDEREK İHALEYE GİRDİKLERİNİ PEŞİNEN KABUL EDERLER VE İHALEYE PEY SÜREBİLİRLER.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. BAKİYE İHALE BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN TAŞINIRLARDA 7 GÜN TAŞINMAZLARDA 10 GÜNE KADAR SÜRE VERİLEBİLİR. KDV VE DAMGA VERGİSİ İHALE BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEKTİR. YATIRILMADIĞI TAKDİRDE İHALE KARARI KALDIRILIR
Adresi : Selbükü Köyü Merkez / BİLECİK
Yüzölçümü : 766 m2 İmar Durumu: Kayıtlarda Olduğu Gibidir.
Kıymeti : 6.564,62 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 11:40 – 11:45 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 11:40 – 11:45 arası
Satış Yeri: Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)
———————————————————————————————————————–
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 0 Ada, 847 Parsel, SELBÜKÜ Mahalle/Köy, Erenler Mevkii, Söz konusu taşınmazın olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir;
Ürün Cinsi; Buğday, Verimi;250 Kg/Da, Fiyatı; 0,75 TL/Kg, Brüt Gelir ; 187,50 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,63 TL/Da, Net Gelir; 29,52 TL/Da
Ürün Cinsi; Karpuz, Verimi;6500 Kg/Da, Fiyatı; 0,45 TL/Kg, Brüt Gelir ; 2.925,00 TL/Da, Üretim Masrafları; 0,32 TL/Da, Net Gelir; 828,00 TL/Da Toplam: 857,52 TL/Da Taşınmazın 1 (BİR) yıllık orantılı net geliri 857.52 TL/DA dır. Bu oran Bilecik ili 2016 Yılı Maliyet verilerine göre buğdaykuru tarım olarak,karpuz sulu tarım olarakhesaplanmıştır. İlgili parsel genelde eğimsiz,kuru ?sulu ve makinalı tarıma elverişlidir.Bölgenin iklimi ,toprak yapısı ,pazara yakınlığı ,ulaşım kolaylığı gibi etmenler gözönünde bulundurularak ilgili taşınmazlarda sebze,meyve ve hububat yetiştiriciliği yapılabileceği kanaatine varılmıştır.ARAZİNİN DEĞERİ AŞAĞIDAKİ FORMÜL İLE HESAPLANMAKTADIR.Arazinin koşulları ve üretim yapılan ürünler göz önünde bulundurularak Kapitilizasyon faiz oranının %10 olacağı kanaatine varılmıştır. Buna göre arazinin değeri hesaplama tablosu aşağıdadır.Net Gelir/Kapitalizasyon Faizi X 1000 = 857,52/0,10 X 1000 = 8.57 TL/M2427,00 X 8,57 = 3.659,39 TLdir.PİYASADA SAHTE PARA OLAYININ ARTMASI VE İİK.NUN 9.MADDESİ UYARINCA TEMİNAT MİKTARI İHALE ANINDA VEYA ÖNCESİNDE NAKİT OLARAK ALINMAYACAK OLUP, DOSYA NO VE T.C. NUMARASI BELİRTİLMEK ŞARTIYLA 620001500158007290519699 NOLU İBANA YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR.(Aynıdoğrultuda Bilecik İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/11-19 E-K sayılı İhalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat alınmamasıda uygun bulunmuştur.)İİK 114/2.MADDESİ VE AYNI KANUNUN 124/1. MADDE HÜKÜMLERİ VE ARTIRMA TARZI SATIŞ ESNASINDA RESEN DEĞERLENDİRİLECEK VE DURUMA GÖRE UYGULANACAKTIR.KIYMET TAKDİRİ-BİLİRKİŞİ RAPORU/FİİLİ HACİZ TARİHİ İLE İHALE ARASINDAKİ GEÇEN ZAMAN DİKKATE ALINDIĞINDA,SATILAN MALDA DEĞİŞİKLİK VARSAİHALEYE KATILANLARIN BU DEĞİŞİKLİĞİ BİLEREK VE KABUL EDEREK İHALEYE GİRDİKLERİNİ PEŞİNEN KABUL EDERLER VE İHALEYE PEY SÜREBİLİRLER.HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİKTE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR. BAKİYE İHALE BEDELİNİ ÖDEMEK İÇİN TAŞINIRLARDA 7 GÜN TAŞINMAZLARDA 10 GÜNE KADAR SÜRE VERİLEBİLİR. KDV VE DAMGA VERGİSİ İHALE BEDELİ İLE BİRLİKTE TAHSİL EDİLECEKTİR. YATIRILMADIĞI TAKDİRDE İHALE KARARI KALDIRILIR
Adresi : Selbükü Köyü Merkez / BİLECİK
Yüzölçümü : 427 m2 İmar Durumu: Kayıtlarda Olduğu Gibidir.
Kıymeti : 3.659,39 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Güncel tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 29/05/2018 günü 11:50 – 11:55 arası
2. Satış Günü : 26/06/2018 günü 11:50 – 11:55 arası
Satış Yeri : Bilecik Adliyesi, Zemin Kat, Çay Ocağı Önü-Bilecik(Cumhuriyet Mah.Zafer Sok.)
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/163 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/04/2018 (BN:156)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam