T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/13 SATIŞ

T.C. BOZÜYÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/13 SATIŞ

T.C.
BOZÜYÜK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/13 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 111 Ada, 3 Parsel, BULDUK Köy, KAVAKLAR İÇİ Mevkii, Taşınmaz tarla vasfındadır. Az eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit, duvar vb. olmadığı gibi üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Yüzölçümü: 16.009,30 m2, Kıymeti: 22.284,95 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü : 14/02/2019 günü 10:00 – 10:05 arası, 2. Satış Günü: 14/03/2019 günü 10:00 – 10:05 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adliyesi Satış Salonu, Zemin kat
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 122 Ada, 21 Parsel, BULDUK Köy, Kömürlük Burnu Mevkii, Taşınmaz tarla vasfındadır. Eğimli zemin üzerinde kare benzeri şekle sahiptir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit, duvar vb. olmadığı gibi üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Yüzölçümü : 3.250,00 m2, Kıymeti: 4.524,00 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü : 14/02/2019 günü 10:10 – 10:15 arası, 2. Satış Günü: 14/03/2019 günü 10:10 – 10:15 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adliyesi Satış Salonu, Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 113 Ada, 46 Parsel, BULDUK Köy, Sarmaşık Mevkii, Taşınmaz tarla vasfındadır. Az eğimli zemin üzerinde dikdörtgen benzeri şeklesahiptir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit, duvar vb. olmadığı gibi üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir.Yüzölçümü: 6.753,60 m2, Kıymeti: 9.401,01 TL, KDV Oranı: %18,
1. Satış Günü : 14/02/2019 günü 10:20 – 10:25 arası, 2. Satış Günü: 14/03/2019 günü 10:20 – 10:25 arası, Satış Yeri : Bozüyük Adliyesi Satış Salonu, Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 105 Ada, 19 Parsel, BULDUK Köy, Köyiçi Mevkii, Taşınmaz Bahçeli ahşap ev, ahır ve samanlık vasfındadır. Az eğimli zemin üzerinde dikdörtgen benzeri şekle sahiptir. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 44 m² oturum alanına sahip iki katlı kerpiç ev, yaklaşık 13 m² oturum alanına sahip tek katlı kuruluk, yaklaşık 40 m² oturum alanına sahip tek katlı yığma ev, yaklaşık 46 m² oturum alanına sahip tek katlı kerpiç samanlık ve yaklaşık 17 m² oturum alanına sahip tek katlı kuruluk bulunmaktadır. Taşınmazın İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir.Yüzölçümü:1.599,50 m2, Kıymeti: 44.149,90 TL, KDV Oranı : %18, 1. Satış Günü: 14/02/2019 günü 10:30 – 10:35 arası, 2. Satış Günü: 14/03/2019 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri-: Bozüyük Adliyesi Satış Salonu, Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 113 Ada, 32 Parsel, BULDUK Mahalle/Köy, sarmaşık Mevkii, Taşınmaz tarla vasfındadır. Az eğimli zemin üzerinde dikdörtgen benzeri şekle sahiptir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit, duvar vb. olmadığı gibi üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir.Yüzölçümü : 3.254,20 m2, Kıymeti : 4.529,85 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 14/02/2019 günü 10:40 – 10:45 arası, 2. Satış Günü: 14/03/2019 günü 10:40 – 10:45 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adliyesi Satış Salonu, Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 113 Ada, 106 Parsel, BULDUK Köy, Sarmaşık Mevkii, Taşınmaz tarla vasfındadır. Az eğimli zemin üzerinde dikdörtgen benzeri şekle sahiptir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit, duvar vb. olmadığı gibi üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir.Yüzölçümü: 1.504,50 m2 , Kıymeti: 2.512,52 TL, KDV Oranı: %18,
1. Satış Günü: 14/02/2019 günü 10:50 – 10:55 arası, 2. Satış Günü: 14/03/2019 günü 10:50 – 10:55 arası, Satış Yeri : Bozüyük Adliyesi Satış Salonu, Zemin Kat
———————————————————————————————————————–

7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 119 Ada, 30 Parsel, BULDUK Köy, Bulduk Mevkii, Toplam 4591,70 m² olan taşınmaz tarla vasfındadır. Eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit, duvar vb. olmadığı gibi üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir. Yüzölçümü: 4.591,70 m2, Kıymeti: 6.391,65 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 14/02/2019 günü 11:00 – 11:05 arası, 2. Satış Günü : 14/03/2019 günü 11:00 – 11:05 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adliyesi Satış Salonu, Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 109 Ada, 29 Parsel, BULDUK Köy, KAVAKLAR İÇİ Mevkii, Toplam 5625 m² olan taşınmaz tarla vasfındadır. Eğimli zemin üzerinde amorf forma sahiptir. Parsel sınırlarını belirleyen herhangi bir çit, duvar vb. olmadığı gibi üzerinde herhangi bir yapı da bulunmamaktadır. İmar planı dışında kaldığı tespit edilmiştir.Yüzölçümü: 5.625,00 m2, Kıymeti : 7.830,00 TL, KDV Oranı: %18, 1. Satış Günü: 14/02/2019 günü 11:10 – 11:15 arası 2. Satış Günü : 14/03/2019 günü 11:10 – 11:15 arası, Satış Yeri: Bozüyük Adliyesi Satış Salonu, Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK’nın 127. Maddesi gereğince TapuSicili kaydında taşınmaza taraf olup adresi belli olupta, satış ilanı tebliğ edilemeyen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde UYAP satış portalından yayınlanan satış ilanı ve gazeteilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İİK m.127)
7-Sahte para kontrolü ve ihale anında yaşanan aksaklıklar nedeniyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı”6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması” konulu yazısı doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen “İhale Teminat Bedeli” dahil her türlü ödemenin; icra ve iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince ihale teminatı olarak yatırılması gereken %20 nakit teminatın Satış Memurluğumuzun Türkiye Vakıflar BankasıBozüyük ŞubesindekiTR84 0001 5001 5800 7300 6227 26 İBAN nolu Emanet kasa hesabına katımcının T.C.Kimlik numarası ile birlikte ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu ibraz etmeleri zorunlu olup, NAKİT TEMİNAT KABUL EDİLMEYECEKTİR.
8-İİK 127 MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan hissedarlara gönderilen tebligatların imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/11/2018 (BN:417)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam