T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2017/07
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve evsafı:
TAPU KAYDI: Bilecik İli, Bozüyük İlçesi Çarşı Mah. 273 ada 7 parsel 3.kat BOZÜYÜK / BİLECİK
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
Değerleme Konusu taşınmaz Bilecik İli, Bozüyük İlçesi, Kasımpaşa Mah. Çolak İbrahim bey caddesi no:7 d5 posta adresinde konumludur. Değerleme konusu taşınmaza erişim Bozüyük belediyesi önünden Eskişehir ili yönünde ismet İnönü Caddesi üzerinde yaklaşık 200 metre ilerledikten sonra sağ tarafa ayrılan saraycık caddesi üzerinde yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra sağ tarafa konumlu köteşliler caddesi üzerinde 1. Sokak olan kahrı ağa sokak ile çolak İbrahim bey caddesi kesişimin de köşe parsele konumludur. Değerleme konusu taşınmaza Bozüyük kaymakamlığı Bozüyük belediyesi ve Bozüyük garı bulunmaktadır. Söz konusu mesken 3. Kat bağımsız bölüm numarası 5 olup 1 / 4 oranında HİSSELİDİR.
MUHAMMEN BEDELİ: 22.500,00-TL ( Altmış Bin Türk Lirası)
SATIŞ ŞARTLARI:
1. açık arttırma: 16/11/2017 Perşembe günü saat: 13:30 – 13:40 arası Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda (Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi No:188 Bilecik) yapılacaktır.
2. açık arttırma: 23/11/2017 Perşembe günü saat: 13:30 – 13:40 arası Bilecik Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda (Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi No:188 Bilecik) yapılacaktır.
Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 ini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 23/11/2017 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır.
(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp %50’ın üzerinde teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)
Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’u nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.”) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tahliye masrafları, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir.
Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir.
Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.
6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.
Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır.
Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/07 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
Satışa iştirak edeceklerin, teminatlarını Banka şubelerinden SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat-Saymanlık Bilecik SGK İl Müdürlüğü (Gelir Muhasebe Birimi) seçtirilerek şahıs ise TC, şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıklarına dair dekontları Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir.
Nakit teminat kabul edilmeyecektir.
Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir.) adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur. (BN:456)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam