TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

 

BİLECİK İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

 

 

S.NO TAŞINMAZ MAL NO MAH./KÖY CİNSİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ m² YILLIK TAH.KİRA BEDELİ (TL.) GEÇİCİ TEMİNAT (TL.) KİRALAMA AMACI KİRA SÜRESİ İHALE TARİH VE SAATİ

1 4697/11515ERTUĞRULGAZİ BİLECİK ADSM 283 223 74,29 9.534,00TL 953,40TL KANTİN           ÇAY OCAĞI 3 YIL 20.12.2013   SAAT  11:00

1)Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 adet taşınmaz malın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile belirtilen gün ve saatte Genel SekreterlikToplantı salonunda toplanacak komisyon huzurunda taşınmaz malın kiralama ihalesi yapılacaktır.

a) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun (2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz,limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)

b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği, tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2013 yılı içerisinde alınmış sicil belgesi, ihaleye vekaleten iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihele gün ve saatine kadar Komisyon başkanlığına müraacat etmeleri gerekmektedir.

3) İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Satın alma biriminde bedelsiz olarak görülebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

4) Kiralaması yapılacak taşınmaz malın kira bedeli üzerinden KDV alınmayacak, kira bedelleri defaten ödenebileceği gibi 3'er aylık dönemler halinde 4 eşit taksitte ödenebilecektir.

6)Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

İlan olunur

B(526)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam