Bilecik Haberleri | Değişim Gazetesi Haber Sitesi
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Sosyal Medyada Paylaş
1 Nisan 2014
admin

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

Bilecik

İcra Dairesi

2011/518 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik İl, Merkez İlçe, – Ada No, 213 Parsel No, KENDİRLİ KÖYÜ Mahalle/Mevkii, Kendirli Köyü, Taşınmaz, Bilecik ili, Kendirli Köyü, Kayacık Mevkiinde, blok tuğladan yığma bina, ahır, müştemilat ve tuğlaları örülmüş ancak çatısı yapılmamış bir yapıda bulunur. Bir katlı ev 8×12 ölçülerinde olup mesken olarak kullanılır. Çatısı ve dış cephesi yapılmıştır. Toplam inşaat alanı 102m’2dir. Sadece duvarları yapılan inşaat halindeki yapının çatısı ve diğer ince işçilik gerektiren sıva, şap, dış cephe, pencere kapı imalatları yapılmamıştır. Sadece temelleri ve taşıyıcı duvarları yapılmıştır. İnşaat seviyesi %30’dur. Eksik imalatların yapılması durumunda kullanılabilir. İnşaat alanı 100m’2dir. Taşınmaz üzerinde muhtelif yaşlarda 7 adet kavak, 2 adet salkım söğüt, 5 adet erik, 2 adet vişne, 2 adet elma, 2 adet erik ve 1 adet armut ağacı vardır. Ağaçlar normal gelişim düzeyinde ve bakımlı ağaçlar olup ekonomik çağındadırlar.

Adresi:

Yüzölçümü: 1.040 m2

Arsa Payı:

İmar Durumu:

Kıymeti: 97.910,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler:

1.Satış Günü: 30/05/2014 günü 13:45-13:55 arası

2.Satış Günü:25/06/2014 günü 13:45-13:55 arası

Satış Yeri: Bilecik denetimli serbestlik şube müdürlüğü toplantı salonu, gazipaşa mah. plevne sok. arz birlik işhanı no :31 BİLECİK/MERKEZ

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/518 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.B(86)  

Bir Yorum Bırak

*

code

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Bursa Web Tasarım