TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

 

T.C.

BOZÜYÜK

1.İCRA DAİRESİ

2008/3171 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bilecik İl, Pazaryeri İlçe, 117 Ada No, 113 Parsel No, Sazak Mahalle/Mevkii, Dereköy Köyü, Tarla vasfında sulu tarım arazisidir. Taşınmazda halen şerbetçiotu tarımı yapılmaktadır. Taşınmazın vasfı, yola yakınlığı özellikleri ve toprak yapısı göz önüne alındığında ve mahalli bilirkişinin beyanı da değerlendirilerek yıllık gelir tespiti yapılmıştır. Şerbetçi otu üretim masraflarında mevcut tesisin yıllık %6,66 yıpranma payı hesaplanmıştır. Taşınmazda sulu şartlarda yetiştirilen şerbetçiotu tarımı yapıldığından söz konusu taşınmazın üzerinde şerbetçiotu tesisatı olduğu ve tesisatın eski olduğu tesisatın yaklaşık 12 yıllık olduğu, tesisat ömrünün 15 yıl olduğu kabul edilirse 3 yıllık ekonomik ömrünün kaldığı kanaatine varılmıştır.

Yüzölçümü:1.265,20 m2 İmar Durumu: İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti:3.111,90 TL Kaydındaki Şerhler: Tapu sicilinde olduğu gibidir.

1.Satış Günü: 04/04/2014 günü 10:00-10:10 arası 2.Satış Günü:30/04/2014 günü 10:00-10:10 arası

Satış Yeri: BOZÜYÜK ADLİYESİ SATIŞ SALONU

2 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Bilecik İli, Pazaryeri İlçe, 132 Ada No, 73 Parsel No, Pazarcıkyolu Mahalle/Mevkii, Dereköy Köyü, Tarla vasfında sulama imkanı olmayan, kuru tarım arazisidir. Uzun yıllardır üzerinde herhangi bir kültürel ürün bulunmadığı ve işlenmediği anlaşılmıştır. Tarla üzerinde gerekli kültürel işlemler yapıldıktan sonra, bölgenin iklim koşulları, taşınmazın vasfı, özellikleri ve toprak yapısı göz önüne alındığında buğday ve arpa tarımı yapılabileceği kanaatine varılmıştır.

Yüzölçümü:1.320,50 m2 İmar Durumu:İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti:1.248,72 TL Kaydındaki Şerhler:Tapu sicilinde olduğu gibidir.

1.Satış Günü:04/04/2014 günü 10:15-10:25 arası 2.Satış Günü:30/04/2014 günü 10:15-10:25 arası

Satış Yeri:BOZÜYÜK ADLİYESİ SATIŞ SALONU

3 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri:Bilecik İli, Pazaryeri İlçe, 144 Ada No, 36 Parsel No, Köy içi Mahalle/Mevkii, Dereköy Köyü, Taşınmazda yaklaşık 80 m2 taban alanlı, ön cephesi yaklaşık 10 m, derinliği yaklaşık 8 m, tek katlı, ahşap bina bulunmaktadır. Binada ikamet edilmektedir. Bina taş temeller üzerine inşa edilmiş, binanın taşıyıcı sistemi ahşap dikmeler ve ahşap kirişlerle sağlanmış, duvar dolgusu kerpiçtendir. Binanın çatı kısmı ahşap oturtma çatı, çatı kaplaması marsilya tipi kiremittir. Binanın dış cepheleri beton sıvalı ve plastik pencere doğramaları pvc malzeme camları ısıcamdır. Binanın kullanımı 3 oda, mutfak, wc, banyodan ibarettir. Binanın tabanı ahşap, tabanı beton, iç kapıları ahşap ve boylalıdır.Binanın duvarları sıvalı ve plastik boyalıdır. Binanın wc kısmı tabanı seramiktir. Binaya giriş 2 adet beton merdivenle sağlanmakta olup merdiven basamaklarında kaplama bulunmamakta, basamakların bahçe kısmında demir doğrama korkuluk bulunmaktadır. Binanın elektrik ve su tesisatları çekili ve kullanılır vaziyettedir. Binanın ısınma şekli sobadır. Binanın ısınma şekli sobadır. Binanın sol yan cephesi, sağ yan cephesi ve arka cephesinde yer yer sıvaları dökülmüş durumdadır. Binanın sağ yan cephesinde sıvalar dökülmekte olup tuğlalarla tamirat yapılmaya çalışıldığı görülmüştür. Binanın ön cephesinde herhangi bir sıva dökülmesi görülmemektedir. Binanın dış cephelerinde tamirat gerekmektedir.

Yüzölçümü:439,10 m2 İmar Durumu: İmar planı dışında kalmaktadır.

Kıymeti:27.500,00 TL Kaydındaki Şerhler:Tapu sicilinde olduğu gibidir.

1.Satış Günü:04/04/2014 günü 10:30-10:40 arası 2.Satış Günü:30/04/2014 10:30-10:40 arası

Satış Yeri: BOZÜYÜK ADLİYESİ SATIŞ SALONU

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinde, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-3065 sayılı kanunun 17/4 1 maddesi (Ek Bend:09/04/2003 tarih 4842 S.K/23 md) 30/01/2002 tarih ve 4743 sayılı kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali kurumlardan devraldığı, alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan, mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ile aynı kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşmaları hükümleri kapsamında, yeniden yapılandırılan borçların ödenmemesi nedeni ile bu borçların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi gereğince satılan mahcuzun KDV den istisna tutulduğu  ayrıca İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 2009/13 no.lu KDV sayılı uygulama tamimi ile söz konusu yasanın alacaklı varlık yönetim şirketini ve ihaleye katılacak üçüncü şahısları da kapsadığı anlaşıldığından, taşınmazın satışı KDV den muaftır.

6-Tapu siciline taraf olup adresi belli olup da, satış ilanı tebliğ edilemeyen veya adresi belli olmayanlar ile takip borçlularına gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu gazete ilanını tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. (İİK m.127)

7-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/3171 Esas sayılı dosya ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. B(69)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam