Bilecik Haberleri | Değişim Gazetesi Haber Sitesi
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Sosyal Medyada Paylaş
27 Kasım 2013
admin

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

BİLECİK

İCRA DAIRESI

2013/15 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Bilecik İl, Merkez İlçe, – Ada No, 49 Parsel No, 1/49 cilt/sayfa noda kayıtlı, KÖYİÇİ Mahalle/Mevkii, SELBÜKÜ Köyü. Tapuda avlulu ev ve ahır vasfında taşınmazın üç katlı mesken yapısı bulunmaktadır. Ahşap taşıyıcı içerisine kerpiç tuğlalar ile dolgu yapılarak inşa edilen yapının kullanılabilir durumu kalmamıştır. Taşınmaz üzerinde muhtelif cins ve yaşlarda ağaçlar tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde tespit edilen 4 adet incir ağacının verim çağında oldukları, ev bahçesinde ev halkının ihtiyacı için dikilmiş ağaçlardan olduğu, parsel içerisinde halk arasında –kokar ağaç-  olarak bilinen 5 adet cennet ağacı bulunmaktadır. Bu ağaçların toplam değeri 1.250,00 TL olarak takdir edilmiştir.

Adresi: Bilecik-merkez-Selbükü köyü-Köyiçi mevkii,49 parsel.

Yüzölçümü: 392 m2

Arsa Payı:1/2

İmar Durumu: Bilecik ili, Merkez ilçesi,Selbükü köyü, Belediye mücavir alan sınırı dışında kalmaktadır.

Kıymeti:28.170,00 TL

KDV Oranı: %18

Kaydındaki Şerhler:

1.Satış Günü: 20/12/2013 günü 14:00-14:10 arası

2.Satış Günü: 16/01/2014 günü 14:00-14:10 arası

Satış Yeri: Denetimli serb.şube müd.toplantı salonu Gazipaşa mah. plevne sok. arz birlik iş merk. No:31 Merkez/BİLECİK

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/15 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)

B(476)

Bir Yorum Bırak

*

code

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 Bursa Web Tasarım