• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

GÖLPAZARI

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

DOSYA NO:2013/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri        :Bilirkişi raropuna göre Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Şahinler köyü, Kayadibi mevkii 4.900,00 m2 yüzölçümlü 331 nolu parselin mesahalı tapu vasfında tarla olduğu, üzerinde hali hazırda tarımsal ürün olmadığı, arazinin toprak yapısı itibariyle tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisi olduğu belirtilmiştir.

Adresi            : Şahinler köyü, Kayadibi mevkii Gölpazarı / BİLECİK

Yüzölçümü        : 4.900,00 m2

Arsa payı         : Tamamı

İmar Durumu     : Gölpazarı Belediye Başkanlığının 25/06/2013 tarih ve 906 sayılı yazısı ile taşınmazın belediyenin imar planı ve mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti           : 7.000,00 TL’den az olmamak kaydıyla

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler        : Tapu kaydında olduğu gibi

1.Satış Günü     : 02/09/2013 günü 15:00 – 15:10 arası

2.Satış Günü     :30/09/2013 günü 15:00 – 15:10 arası

Satış Yeri        : GÖLPAZARI ADLİYE SALONU

 

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri        : Bilirkişi raropuna göre Bilecik ili, Gölpazarı ilçesi, Şahinler köyü, Kayadibi mevkii 4.600,00 m2 yüzölçümlü 335 nolu parselin mesahalı tapu vasfında tarla olduğu, üzerinde hali hazırda tarımsal ürün olmadığı, arazinin toprak yapısı itibariyle tınlı, su tutma kapasitesi yüksek, kuru tarım arazisi olduğu belirtilmiştir.

Adresi            : Şahinler köyü, Kayadibi mevkii Gölpazarı / BİLECİK

Yüzölçümü        : 4.600,00 m2

Arsa Payı         : Tamamı

İmar Durumu     : Gölpazarı Belediye Başkanlığının 25/06/2013 tarih ve 906 sayılı yazısı ile taşınmazın belediyenin imar planı ve mücavir alan sınırları dışında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti           : 6.500,00 T’den az olmamak kaydıyla

KDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerfler        : Tapu kaydında olduğu gibi

1.Satış Günü     : 02/09/2013 günü 15:15 – 15:25 arası

2.Satış Günü     :30/09/2013 günü 15:15 – 15:25 arası

Satış Yeri        : GÖLPAZARI ADLİYE SALONU

 

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada yukarıda belirtilen kıymetlerden az olmamak kaydıyla ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artıma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da yukarıda belirtilen kıymetlerden az olmamak kaydıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pek akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-Satışta en az üç kişi hazır bulunduğunda açık artırma suretiyle ile satış yapılacaktır.

4-Açık artırma sonucu en yüksek bedeli verene vesayet makamının onaylaması halinde ihale edilecektir.

5-Açık artırma sonucu isteklilerden en yüksek bedeli verene ihale edilecektir.

6-Alıcının satış bedelini ihalenin onaylanması koşulu ile ihale tarihinden itibaren on gün içerisinde ödemesi gerekecektir.

7-Satış bedeli tamamen ödendikten sonra taşınmaz mallar alıcısına vesayet makamının onayı ile alıcı adına tescil ve teslim yapılacaktır.

8-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

9-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

10-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

11-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ve elektronik ortamda yapılan ilan tebligat yerine geçerlidir ilan olunur. 01/07/2013

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam