TC. BOZÜYÜK İCRA DAİRESİ 2008/3288 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

TC. BOZÜYÜK İCRA DAİRESİ 2008/3288 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

TC.
BOZÜYÜK İCRA DAİRESİ
2008/3288 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 No’lu Taşınmazın Özellikleri : Taşınmaz, Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Alınca Köyü, Köy içinde bulunan üzerinde ev ve müştemilatları olan taşınmazdır. Taşınmaz tapuda 1/2 hisseli, Bilecik İli, Pazaryeri İlçesi, Alınca Köyü, 101 ada, 79 parsel noda kayıtlı 1456 m2 yüzölçümüne sahip, 2 katlı kerpiç ev, samanlık, ahır ve arsası vasfındadır. Taşınmazın bulunduğu parsel sınırları itibari ile bilirkişilerce ölçülerek,beraberinde getirmiş oldukları kadastro paftası karşılaştırılmış uyumlu olduğu tespit edilmiştir.parsel üzerinde kadastro paftasında görülen yapıların değişikliğe uğradığı tespit edilmiştir.Değişiklik ile ilgili tapu dairesinde cins tahsisi işlemi yapılmamıştır. Taşınmaz köy içinde üzerinde 2 katlı ahşap kerpiç ev,samanlık, depo, çardak gibi yapılar mevcuttur. Parselin yol cephesi yaklaşık 70 cm yüksekliğinde beton perde duvardır. Taşınmaz parsel arası köy içi yoluna cepheli, geometrik olarak karesel şekli bozuk, topoğrafik olarak doğudan batıya doğru yaklaşık %10 eğimli arazi yapısına sahiptir. 2 katı ahşap kerpiç ev : Parselin yol cephesinin iç tarafında yaklaşık 80 m2 zeminde kurulu 2 katlı ahşap kerpiç ev yapısıdır. Toplam inşaat alanı 160 m2 dir. Yapının duvarları kerpiç sıvalı, badanalı, çıtası ahşap çatı örtüsü alaturka kiremit olup zemin kata giriş binanın bahçe içine bakan cephesinden, üst kata giriş binanın yan cephesinden çıkılan beton merdivenle sağlanmıştır. Yapının kuzey cephesine bitişik tek katlı ev yapısı ile birlikte kullanılmaktadır. Yapının zemin katında giriş ve salon, odalar, mutfak köşesi, banyo, wc gibi bölümler, Üst katında giriş ve hol , odalar, mutfak köşesi, banyo, wc gibi bölümler, bulunmaktadır. Dış kapıları demir, pencereleri ve iç kapıları ahşap doğramadır.Bölümlerde duvarlar sıvalı badanalı, tabanlar ahşap, tavanlar ahşap, kontraplar kaplıdır. Halen köy sosyal yaşamına uygun en olarak kullanılmaktadır. Soba ile ısıtılmaktadır. 2 katlı ev yapısı ve tek katlı ev yapısı birlikte iki ayrı bağımsız bölüm olarak ayrılan katlardan zemin kat kullanımı olan konutun toplam bürüt inşaat alanı 80 m2 + 36 m2 =116 m2, toplam net kullanım alanı 68 m2 + 30 m2 =98 m2 dir.2 katlı ev yapısının üst katı bağımsız ayrı konut kullanım olup, bürüt inşaat alanı 80 m2 olup net kullanım alanı 68 m2 dir. Tek katlı ev: 2 katlı ahşap ev yapısının kuzey cephesine dayalı 36 m2 inşaat alanına sahip tek katlı tuğla yağma yapıdır. 2 katlı ev yapısı ile birlikte kullanılmakta olup ayrıca bahçe içinden veya yoldan giriş mevcut değildir. Çatısı beton tabliye üzeri ahşap çatı olup çatı örtüsü Marsilya kiremittir.İç kapıları ahşap, pencereleri PVC doğramadır.Samanlık: Taşınmaz parselin güney-batısında yaklaşık 46 m2inşaat alanı sahip,yaklaşık 3,20m yüksekliğinde tek katlı yığma yapıdır. Çatısı ahşap makas, çatı örtüsü Marsilya kiremit, dışı-içi sıvasız,kapısı eskimiş basit ahşap doğrama olup pencere doğramaları mevcut değildir.Depo: Samanlık yapısının doğu cephesine dayalı 33 m2 inşaat alanına sahip, 3,20 m yüksekliğinde, tek katlı yarı karkas yapıdır. Yapının doğu cephesi açık bırakılmıştır. Yapının çatısı ahşap makas, çatı örtüsü Marsilya kiremit, dış-iç sıvasız, kapı pencere doğramaları mevcut değildir. Çardak: Parselin yol cephesinin iç kısmında yaklaşık 20 m2 alana sahip, ahşap direkler üzeri ahşap elemanlarla makas ve kaplama tahtalar ile kapatılmış, çatı örtüsü oluklu levhadır.
Yüzölçümü : 1.456 m2 Arsa Payı : 1/2 Kıymeti : 35.000,00 TL KDV Oranı : %18
İmar Durumu : Pazaryeri Belediyesinin 02/03/2015 tarihli yazısında taşınmazın imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1.Satış Günü : 01/08/2016 günü 11:00 – 11:10 arası
2.Satış Günü : 26/08/2016 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : Çarşı Mah. Kelemciler Sk . No:1 Pazaryeri Belediyesi Hizmet
Binası 1. Kat Pazaryeri/Bilecik
———————————————————————————————————————————
2 No’lu Taşınmazın Özellikleri : Taşınmaz, Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Akpınar Köyü Fındıklı Çukur mekii, 105 ada 4 parsel sayılı, 6.410.80 m2 yüzölçümüne sahip 5. sınıf tarla vasfındaki taşınmazdır.Taşınmaz kıraç, makineli tarıma kısıtlı, kuzey batısından yola cepheli, alçak gerilim elektrik hattı mevcut, bir kısmı mezarlık alanına ayrılmış, kalan kısım ise orman vasfı kazanmıştır. Tarımsal üretim amaçlı kullanılmamaktadır. Orman olan kısımda meşe türü ağaç bulunmakta olup, bu ağaçların odun değeri vardır. Yaklaşık 20 ton odun çıkması mümkündür.
Yüzölçümü : 6.410,80 m2 Arsa Payı : Tam Kıymeti : 12.720,15 TL KDV Oranı : %18
İmar Durumu : Pazaryeri Belediyesinin 02/03/2015 tarihli yazısında taşınmazın imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1.Satış Günü : 01/08/2016 günü 11:15 – 11:25 arası
2.Satış Günü : 26/08/2016 günü 11:15 – 11:25 arası
Satış Yeri : Çarşı Mah. Kelemciler Sk . No:1 Pazaryeri Belediyesi Hizmet
Binası 1. Kat Pazaryeri/Bilecik
———————————————————————————————————————————
3 No’lu Taşınmazın Özellikleri : Taşınmaz, Bilecik ili, Pazaryeri ilçesi, Akpınar Köyü Fındıklı Çukur mekii, 106 ada, 14 parsel sayılı, 12.304,90 m2 yüzölçümüne sahip 5. Sınıf tarla vasfındaki taşınmazdır. Taşınmaz kıraç, makineli tarıma kısıtlı, kuzey batısından yola cepheli, orman vasfı kazanmıştır. Tarımsal üretim amaçlı kullanılmaktadır. Meşe türü ağaçlar bulunmakta olup, bu ağaçların odun değeri vardır. Yaklaşık 40 ton odun çıkması mümkündür.
Yüzölçümü : 12.234,90 m2 Arsa Payı : Tam Kıymeti : 20.681,88 TL KDV Oranı : %18
İmar Durumu : Pazaryeri Belediyesinin 02/03/2015 tarihli yazısında taşınmazın imar planı dışında kaldığı belirtilmiştir.
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1.Satış Günü : 01/08/2016 günü 11:30 – 11:40 arası
2.Satış Günü : 26/08/2016 günü 11:30 – 11:40 arası
Satış Yeri : Çarşı Mah. Kelemciler Sk . No:1 Pazaryeri Belediyesi Hizmet
Binası 1. Kat Pazaryeri/Bilecik
———————————————————————————————————————————
Satış artları : 1- İhale açık attırma suretiyle yapılacaktır. Birinci arttırmanın 20 gün öncesinden, arttırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci arttırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki beşinci günden,ikinci arttırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arttırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla ençok arttırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey alçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fes edilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olantüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- işbu ilan tapu kaydında bulunan ve tebligat yapılmayan tüm illere İİK.nun 127 md gereğince tebliğ hükmündedir.
7- Şatışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/3288 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/06/2016(BN:234)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam