TSO Başkanı Özünlü’den 2011 değerlendirmesi

TSO Başkanı Özünlü’den 2011 değerlendirmesi

 

“Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul, Bursa, İzmit, Eskişehir, Ankara gibi illere ulaşım açısından yakın olan Bilecik konum olarak Türkiye’nin dört ayrı coğrafi bölgesinde sınırları olan tek ildir. Nüfus ve yüzölçümü olarak Türkiye’nin en küçük illerinden biri olmasına rağmen, ekonomik gelişmişlik açısından Türkiye’nin ilk on ili arasında yer almaktadır. Bu özelliği nedeniyle sanayicinin ve işadamlarının aklında Bilecik iline yatırım yapma fikri doğmaktadır. Teşvik kapsamına alınmamış olması özellikle sanayiciyi ve yatırımcıyı çok üzmüş olsa da ilimiz birçok alanda her geçen gün ilerleme kaydetmektedir. 
Organize Sanayi Bölgelerimizin ilimizin kalkınması ve gelişmesinde çok önemli bir işleve sahip oldukları bilinmekte; Sanayileşme ve buna bağlı olarak milli gelirde görülen artışlar Organize Sanayi Bölgeleri'nin ilimiz için önemini ortaya koymaktadır.
Gerek ilin sahip olduğu coğrafi konum, gerekse son yıllarda Türkiye ekonomisindeki iyileşmelere bağlı olarak ilde özellikle ihracata yönelik özel sektör yatırımlarında artış görülmektedir. 
İlimiz yer altı zenginlikleri yönünden de oldukça şanslıdır. Merkez ve diğer ilçelerde mermer ve seramik hammaddeleri potansiyeli oldukça fazladır. Bu nedenle seramik ve mermercilik sektörü yatırımlar yönünden önemli bir yer tutmaktadır. Bilecik mermerleri yurt içinde ve yurt dışında önemlidir. İlde çok sayıda mermer ocağı üretimini sürdürmekte ve dünyanın çeşitli ülkelerine mamul ve hammadde ihracatı devam etmektedir. Mermer ve seramik sektörünün dışındaki sektörlere bakıldığında granit, alüminyum, demirdöküm, kağıt,porselen, suni deri, vitrifiye malzemeleri, jant, çimento, cam,gazbeton yapı elemanları gibi daha birçok alanda faaliyet gösteren firmalar yurtiçine ve yurtdışına önemli ölçüde ürünlerini pazarlamaktadırlar.
Son 10 yıl içersinde Bilecik herhangi bir teşvik yasası kapsamına alınmamıştır. 1973 – 1981 yılları arasında Kalkınmada Öncelikli İller arasında yer alan İlimiz 1981 yılında kapsamdan çıkarılmıştır.  Bu nedenle Bilecik sanayicisi de kendi öz kaynaklarını kullanmaya yönelmiştir. Bu da sanayileşme alanındaki büyüme hızının düşmesine neden olmuştur. İlimiz teşvik kapsamında olmamasına rağmen mermer ve seramik sektörlerine yatırımlar da oldukça başarılıdır.  Mevcut teşviklerden İlimizin de yararlanabilmesi için ülke genelinde sektör bazında teşvik uygulanması gerekmektedir. 
 
İlin İhracat verilerine baktığımızda;
Yıl İHRACATÇI FİRMA SAYISI İHRACAT DEĞERİ (1.000 USD)
2008 44 54.706
2009 41 32.687
2010 38 46.950
(Kaynak : Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesi “Plan Programlama ve Raporlar” bölümü 81 İl Durum Raporları)
 
İlin İthalat verilerine baktığımızda ;
Yıl İTHALATÇI FİRMA SAYISI İTHALAT DEĞERİ (1.000 USD)
2008 41 62.904
2009 37 47.404
2010 40 131.562
(Kaynak: Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sitesi “Plan Programlama ve Raporlar” bölümü 81 İl Durum Raporları)
 
İlin Sanayisinin değerlendirilmesinde ; Sanayi işletmelerinin,  başta İstanbul (%31) olmak üzere, Bursa (% 8), Ankara(% 7), İzmir(% 5), Konya(% 4), Gaziantep (% 3), Denizli(% 3), Kocaeli(% 2) , Adana(% 2), Tekirdağ(% 2), Kayseri(% 2 ), Mersin(% 2) olmak üzere,  toplam % 71 i, oniki  ilimizdedir.
Bölgelere göre bir değerlendirme yaptığımızda, sanayi işletmelerinin % 48 Marmara Bölgesinde, %17 İç Anadolu Bölgesinde, % 14 Ege Bölgesinde, % 8 Akdeniz Bölgesinde, %6 Karadeniz Bölgesinde, % 5 Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, % 2 Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu görülmektedir. 
Bilecik İlinde sanayi siciline kayıtlı sanayi işletmesi sayısı 226 dır. Toplam sanayi işletmesi içerisinde % 0.3 lük bir oran ile sanayisi gelişmekte olan İllerimiz arasında yer almaktadır.
Marmara bölgesindeki İllerin sanayisine göre bir değerlendirilmesi yapıldığında, % 65 ile İstanbul ilk sırada yer alırken sırasıyla, %17 Bursa, % 5 Kocaeli, % 3 Tekirdağ, % 3 Balıkesir, % 2 Sakarya,  %1 Çanakkale, % 1 Kırklareli, %1 Edirne, %1 Bilecik, %1 Yalova takip etmektedir.
Bilecik ilinde kayıtlı işletmelerde çalışan personel sayısı toplam:  15.571 dir. Bilecik yüzölçümü küçük illerimiz arasında 65. sırada yer almaktadır. Buna karşılık İlin %32 si dağlık, genellikle Sakarya nehri kenarında uzanan %7 lik bir alan düzlüktür. Bilecik İlinin sanayisi bu yapıya uygun olarak bir yapılanma ve gelişme içerisindedir.
Sanayide çalışanların, % 43 ü Diğer Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, % 13 ü Diğer madencilik ve taşocakçılığı sektörlerinde istihdam edilmektedir. Sanayideki istihdamın         % 79 u işçi, % 4 ü mühendistir.
Bilecik İlinde bulunan sanayi işletmelerinin % 27 i mikro ölçekli, % 47 si küçük ölçekli,    %19 u orta ölçekli, % 7 si büyük ölçekli işletmelerdir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilimize ait belirlemiş olduğu 2011 Ocak ve Kasım ayları arasında kurulan Şirket sayısı 72, Kooperatif sayısı 1, Gerçek Kişi ve Ticari İşletme sayısı 103, kapanan Şirket sayısı 15, Kooperatif sayısı 2, Gerçek Kişi ve Ticari İşletme sayısı 59 olduğu görülmektedir.
İldeki işsizlik oranı baktığımızda İş-Kur verilerine göre 1 Ocak 2011 tarihinden  itibaren ildeki iş arayan işçi sayısının 3525 olduğu tespit edildi. Bununla birlikte alınan verilerde 2011yılında İş-Kur İl Müdürlüğünden İşsizlik Ödeneği alan kişilerin sayısının 1023 olduğu bildirildi.
İlimizde yatırım yapan ve yapacak olan sanayicilerimize teşvik sağlanmasının yanında nitelikli işgücünün de sağlanması gerekmektedir. Nitelikli işgücü yetiştirilmesi konusunda Üniversitemizden ve Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezlerinden faydalanmayı düşünmekteyiz. 
Bilecik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Yüksekokulları ve başarılı akademik kadrosu ile İlimizin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamasının yanında sanayi kuruluşlarımızda da nitelikli iş gücü yetiştirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
İlimizin ekonomisi açısından Üniversiteye bakıldığında ise durum daha geniş kapsamlı ele alınabilir. Üniversite ilimize çok büyük getiri sağlamıştır. Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan çok büyük katkı sağlayan üniversitenin ilimizi daha da ileriye götüreceğini düşünüyorum. Üniversite-sanayi işbirliğinden sanayicilerimiz ve üniversitemiz dolayısıyla ilimiz daha da yarar sağlayacaktır. 
İller arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak, istihdam yaratmak ve iş gücü piyasasını harekete geçirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlam ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerini kapsayan Kalkınma Ajansı 2009 yılında kurulmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi olduğum ve kısa adı BEBKA (Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) olan kalkınma ajansının  hedefi de Bursa, Eskişehir ve Bilecik illeri arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak ve bu illerin önceliklerini tespit ederek yatırımları yönlendirmektir.
Tüm çalışmalarda asıl hedef Bilecik‘imizin sanayi ve yatırım kenti olmasını sağlamak, bunun beraberinde sosyo-ekonomik refah düzeyinin en az Avrupa kentleri seviyesine getirebilmektir. 
2012 yılında yatırımların teşviki konusunda yeni önlemler alınmasını, mevcut kurulu kullanılmayan kapasitelerin ekonomiye kazandırılması ve İlde bulunan tüm sanayi sektörünü kapsayan ve kapalı durumda bulunan fabrikaların teşvik kapsamına alınmasını umut ediyoruz. Yeni yatırım olanakları sağlanarak işletmelerin destekleneceğine inanıyoruz. İlimiz, ülkemiz ve tüm dünyaya, 2011 yılından daha mutlu, daha huzurlu, daha barış ve sevgi dolu bir 2012 yılı dileriz”

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam