ÜNİVERSİTEDEN “SAĞLIKLI KAMPÜS” KILAVUZU
Hande Nur Uysal • 23 Eylül 2021 12:00:46 
ÜNİVERSİTEDEN  “SAĞLIKLI KAMPÜS” KILAVUZU

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Covid-19 Pandemisinde Sağlıklı Kampüs Kılavuzu yayınlandı. Kılavuzda kampüste koronavirüs tedbirlerine ilişkin bilgiler yer aldı.
Üniversite resmi sitesinde yayınlanan kılavuz şu şekilde:
“A. HES Sorgulaması ve Önleyici Tedbirler
1. Tüm çalışanlarımızın 20 Eylül 2021, öğrencilerimizin ise 27 Eylül 2021 tarihinden önce kendilerine ait yeni ve süresiz bir HES Kodu almaları ve sofra.bilecik.edu.tr adresi üzerinden sisteme eklemeleri, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden verilerini paylaşıma açık hale getirmeleri (aşı bilgisi ve PCR sonucu gibi) ve kuruma ibraz edilen HES Kodlarını değiştirmemeleri-silmemeleri gerekmektedir.
2. Sağlık Bakanlığı Protokolü kapsamında, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından her gün düzenli olarak toplu HES kodu risk sorgulaması yapılacaktır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, riskli olan öğrenci listelerini ilgili Fakülte, MYO ve Yüksekokul Müdürlüklerine iletecektir. İletilen listelerle ilgili Fakülte, MYO ve Yüksekokul Müdürlükleri tarafından riskli öğrenciler ile irtibat sağlanarak yerleşkelere gelmemeleri konusunda bilgilendirilecektir. Akademik ve idari personelin isim listeleri ise Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına iletilecek ve aynı şekilde önleyici tedbirler alınacaktır. KVK Kanunu ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında bu veriler işlendikten sonra silinecektir.
3. 20 Eylül 2021 tarihi itibariyle öğrenciler için merkez kampüste ana giriş-bina giriş kapısında, ilçelerde ise bina girişlerinde, personellerimiz için bina girişlerinde HES kodu kontrolleri başlayacaktır. HES kodu bulunmayan veya geçerlilik süresi dolan öğrenci ve çalışanların yerleşkeye girişleri mümkün olmayacaktır. Sistem üzerinden test sonucu pozitif veya yakın temaslı (HES sorgulamasında riskli çıkan) öğrenci ve personelimizin de öğrenci ve personel kartları pasif duruma alınacak, yerleşkeye girişleri ve sosyal alanlardan faydalanmaları mümkün olmayacaktır.
4. Üniversitemiz merkez yerleşkesindeki aşı uygulama noktasında, mesai saatleri içinde aşı standı açık tutulacak, öğrenci ve çalışanlarımız aşı yaptırmaları için teşvik edilecektir.
5. COVID-19 belirti ve bulguları gösterenler veya COVID-19 tanısı almış kişiler ile teması bulunanlar ise en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
6. COVID-19 testi negatif olsa dahi aşılı olup olmamasına bakılmaksızın öksürük ve ateş gibi bulaşıcı hastalık belirtileri olan öğrencilerin, belirtileri geçinceye kadar yerleşkeler içerisine gelmemeleri önerilecektir.
7. Uluslararası öğrencilerden aşı olmayanların aşılarının ivedilikle yapılması sağlanacaktır.
B. Maske Kullanımı ve Alınması Gereken Tedbirler
1. Üniversite içi tüm alanlarda sürekli maske kullanımı zorunlu olacaktır.
2. Tekrar kullanımı uygun olmayan kişisel koruyucu ekipman kesinlikle ortak alanlarda bırakılmayacak ve uygun şekilde atık kutularına atılacaktır.
3. Maske takmaya engel oluşturan kronik hastalığı (astım, KOAH, panik atak ve benzeri) bulunan kişiler durumlarını belgelendirerek maske yerine yüz koruyucu siperlik kullanabilecektir.
C. Eğitim Alanları ve Alınması Gereken Tedbirler
1. Öğrenciler, aşı sertifikaları veya güncel PCR sonuçlarını yanlarında bulunduracaklar ve gerektiğinde ibraz edeceklerdir. 2. Öğrenciler tarafından kullanılacak eğitim malzemeleri olabildiğince kişiye özel olacaktır.
3. Eğitim alanlarının girişlerinde el dezenfektan askı aparatları monte edilecek ve dezenfektanların temini idarece sağlanacaktır.
4. Bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon, masa ve benzeri ortak kullanımı zorunlu malzemelerin yüzeyleri, kullanım öncesi ve sonrasında dezenfekte edilecektir. Masa yüzeyi ve kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat edilecektir.
5. Dersliklerde hava koşullarına göre mümkünse pencereler açık tutularak sınıfların havalandırılması sağlanacaktır. Sınıflar, ders bitiminden itibaren tamamen boşaltılacak ve ders arası süresince pencereler açılarak havalandırılacaktır.
6. Kütüphanelerin, belirli aralıklarla tamamen boşaltılarak havalandırılması sağlanacak, etüt salonları veya kütüphanelerin genişliği ve doluluğuna göre ilgili kütüphane yönetimince gerekli önlemler alınacaktır.
7. Merkezi ısıtma sistemi bulunmayan yerlerde, mümkün mertebe klima ve vantilatör kapalı olacaktır.
8. Öğretim elemanları dersliklerde hastalık bulaşma ihtimaline karşılık riskli olarak değerlendirdiği tutum ve davranışları ile ilgili öğrencilere gerekli uyarılarda bulunabilecek, gerekli fiziksel düzenlemeleri planlayabilecek, aşılı olsa da hastalık belirtisi gösteren öğrencileri test vermek üzere ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirebilecektir.
9. Öğrenciler sınav salonlarına HES kodu kontrolü yapılarak alınacaktır. Kronik hastalığı olan, bağışıklığı zayıf olan, COVID-19 açısından hassas grupta yer alan öğrenciler için önceden beyan edilerek belgelendirilmesi koşulu ile ayrı bir sınav yeri tahsis edilecektir.
D. Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları ve Alınması Gereken Tedbirler
1. Yerleşkelerimize Üniversitemiz öğrencisi olmayan kişiler kontrollü bir şekilde gerekli sorgulamalar ve önlemler çerçevesinde kabul edilecektir. Engelli veya yardıma ihtiyacı olduğunu belgelendirmek şartıyla refakatçi kabul edilecektir. 2. Yemekhanelerdeki yoğunluğu azaltmak için, yemek servis saatleri öğrenciler için öğle yemeği 11.00-14.00, Akşam yemeği: 15.00-19.00 şeklinde düzenlenecektir.
3. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nca, kantin ve kafeteryalarda çalışanların isim listeleri işverenden alınarak, çalışanların aşı durumu ve HES Kodları düzenli olarak kontrol edilecektir.
E. Birim Yönetiminin Sorumlulukları
1. Birimler, yeterli sayıda personel görevlendirerek, bina girişlerinde öğrenci ve personelin HES kodu ve aşı sertifikalarının kontrolünü yaptıracaktır.
2. Birimler, ortak kullanım ve eğitim alanlarının küresel salgın şartlarına uygun temizlenmesini ve sınıfların havalandırılmasını düzenli olarak kontrol edecektir.
3. Birimler, bina içinde personel ve öğrencilerin küresel salgın şartlarına uygun hareket etmeleri için uyarılarda bulunabilecek, gerekli takip ve denetimleri sağlayabilecektir. 4. Birimler, ortak kullanım ve eğitim alanlarına, küresel salgın ile ilgili bilgilendirici ve uyarıcı afiş ve dokümanların asılmasını sağlayacaktır.
5. Birimler temizlik ve hijyen malzemelerini haftalık olarak üst yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bildirecektir. 6. İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından Üniversite panolarına aşıyı teşvik edici duyurular asılacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x