Yabancı Eleman Çalıştıranlar Dikkat!

Yabancı Eleman Çalıştıranlar Dikkat!

“İlimizde ve İlçelerimizde faaliyet gösteren işverenlerimizin dikkat etmesi gereken konulardan birisi de 4817 SAYILI YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN ve buna bağlı olarak Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında KanunuUygulama Yönetmeliğidir. Bu kanun Türkiye’de bağımlı ve bağımsız olarak çalışan yabancıları, bir işveren yanında meslek eğitimi gören yabancıları ve yabancı çalıştıran gerçek ve tüzel kişileri kapsar. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. Başvurular, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine, yurt içinde doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığa yapılabilir. Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler. Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinde yapılan ve 31/7/2010 tarih ve 27658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılacak çalışma izin başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte şahsen veya posta ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Çalışma izin başvuruları işverenlerin PTT şubelerinden alacakları e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılmaktadır. Yabancılara e-devlet şifresi verilmemektedir.

 

ÇALIŞMA İZNİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNDEN MUAF TUTULACAK YABANCILAR;

 

Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, Türk ve akraba toplulukları uygulamaları çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, İnsani mülahazalar çerçevesinde ikamet izni verilmiş olan yabancılar, İnsan ticareti mağduru olarak ikamet izni verilmiş olan yabancılar, Anne, baba veya çocuğu Türk vatandaşı olan yabancılar, Vatansız statüsünde ikamet izni verilmiş olan yabancılar. Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince İçişleri Bakanlığınca mülteci veya sığınmacı statüsü verilmiş yabancılar (Mülteci ve sığınmacı başvuru sahipleri hariç)Yönetmeliğin 44. maddesi gereğince En az üç yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancılar, doğrudan Bakanlığa istisnai çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

 

 4817 SAYILI KANUNUN KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR  (Çalışma İzni Alması                                                   Gerekmeyenler) 

 

Türk Vatandaşlığı Kanunu Hükümleri Gereğince, Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Alanlar İçişleri Bakanlığından, (Mavi Kart Hamilleri)/Yabancı Basın Yayın Kuruluşlarının Türkiye’deki Temsilcileri/Gazeteciler Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden izin alırlar.

 

ÇALIŞMA İZNİ ALMALARINA GEREK BULUNMAYAN YABANCILAR:

 

Makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi amacıyla; üç ayı aşmamak üzere gelen yabancılar, Fuar ve sirklerde altı ayı geçmemek üzere gelen yabancılar, Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarında iki yılı geçmemek üzere gelen yabancılar, Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenler (Altı ay),Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları kapsamında gelecek yabancılar (Program Süresince),Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar (8 ay),Yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler (Sözleşme Süresince), Kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemi adamlarıdır.

 Bu kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyerek, Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların 4817 sayılı Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde durum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilir. Yapılan bildirimler üzerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar uygulanır. İşverenlerimizin ve işyerinde çalıştırmaya karar verdikleri yabancı uyruklu işçilerin zor durumda kalmaması ve idari yaptırım ile karşı karşıya kalmaması için konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

Tüm kamuoyuna duyurulur.”

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam