YENİ REKTÖR YARDIMCISI BELLİ OLDU

YENİ REKTÖR YARDIMCISI BELLİ OLDU

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcılığına İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Dursun Hazer atandı.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Dursun Hazer, geçtiğimiz günlerde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen Tarih Kültür sohbetlerine “Sadru’l İslam dönemi edebi faaliyetleri ve İslam’ın yayılmasında üstlendiği rol” konulu sunumuyla katılmıştı.

1

Prof. Dr. Dursun Hazer kimdir?

ÖĞRENİM DURUMU

Lisans:İlahiyat Ankara Üniv. İlâhiyat Fak. 1986

Doktora: Arap Dili ve Belâgati Uludağ Üniversitesi 1995

Doçent: Arap Dili ve Belâgati Hitit Üniv. İlâhiyat Fak. 2005

Akademik Unvanlar :Yardımcı Doçent İlahiyat Fakültesi Gazi Üniv. 1998. Doçent Hitit Üniv. İlâhiyat Fak. Çorum 2005.

YAYINLAR

1.1 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler 1. “Abdulkâhir el-Cürcâni’de Fesâhat Kavramı,” Dinî Araştırmalar, cilt: 5 sayı 14 Ankara 2001, 2. “Hz. Ömer’e Göre Arap Şiiri ve Şairleri”, İslâmî Araştırmalar, cilt: XVI, sayı: 3, 2003, 3. “Şeyh-zâde’nin Kavâ‘idu’l-İ‘râb’ı Şerhi Penceresinden Osmanlı Arapça Şerh Çalışmalarına Bakış”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 7,Sayı: 15, Bahar 2003, 4. “Osmanlı Medreselerinde Arapça Öğretimi ve Okutulan Ders Kitapları”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt I, sayı 1, 2002/1, Çorum, 5. “el-Mutenebbî’nin Şiirinde Humma Tasviri”, Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi Dergisi, cilt II, sayı 4, 2003/2, Çorum 2003, 6. “Abdusselâm el-‘Uceylî’nin Edebî Kişiliği ve Bâsime Beyne’d-Dumû‘ Adlı Romanı”, Dinî Araştırmalar Dergisi, C. VII, sayı 19, Mayıs-Ağustos 2004, 7. “Abdusselâm el-‘Uceylî’nin Humma Adlı Hikâyesinin Tahlili”, Nüsha Dergisi, Bahar 2004, 8. “Hz. Muhammed’in Şairi Hassân b. Sâbit’in Şiirlerinde Övülen ve Yerilen Değerler”, İslâmî İlimler Dergisi, c. I, sayı 1, Bahar 2006. 9. Hazer, D.; es-Semev’el b. Âdiyâ’nın Vefaya Dair Lâmiye Kasidesi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VII, Sayı: 24, Güz 2007, Ankara, ss. 115-138. 1.2 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. “Kur’ân-ı Kerim Kıssalarının Edebî Değeri”, İslâmî İlimler Dergisi I. Kur’ân Sempozyumu (14-15 Ekim 2006), Çorum. 2. “Hassân b. Sâbit’in Hz. Peygamber İçin Nazmettiği Mersiyeler Üzerine”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesaj Sempozyumu, Çorum 2007. 3- “İslâm’ın Erken Dönemi Şiirinde Kadın”, Uluslararası Multidisiplinler Kadın Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, October 15, 2009.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam