BİLECİK DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BİLECİK DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

BİLECİK DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN  
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI  
SIRA
NO
TAŞINMAZ NO MAH/KÖY PAFTA ADA/PARSEL YÜZÖLÇÜM (M2) CİNSİ HAZİNE
HİSSESİ
İMAR
DURUMU
TAHMİNİ
BEDEL
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
İHALE
TARİH VE SAATİ
 

 

1 11010105602 Abbaslık Köyü 14 …/1843 585,76 Arsa Tam İmarsız 11.720,00 2.344,00 25.04.2017/09:30

5

 
2 11010105603 Abbaslık Köyü 14 …/1844 1.063,23 Arsa Tam İmarsız 22.330,00 4.466,00 25.04.2017/09:45  
3 11010105595 Alpagut Köyü H23C07A2A 173/16 617,61 Arsa Tam İmarsız 6.500,00 1.300,00 25.04.2017/10:00  
4 11010101920 Kavaklı Köyü 6 …/453 450,00 Tarla Tam İmarsız 1.350,00 270,00 25.04.2017/10:15  
5 11010105601 Kepirler Köyü H23C08B3D 140/32 275,42 Arsa Tam İmarsız 4.410,00 882,00 25.04.2017/10:30  
6 11010104744 Pelitözü Köyü H23C10C1D 107/5 1.275,93 Arsa Tam Ticari Alan 894.000,00 178.800,00 25.04.2017/10:45  
7 11010102827 Sütlük Köyü H23C12C1 133/1 6.771,58 Tarla Tam İmarsız 10.500,00 2.100,00 25.04.2017/11:00  
8 11010102828 Sütlük Köyü H23C12C1 136/11 11.498,23 Tarla Tam İmarsız 17.825,00 3.565,00 25.04.2017/11:15  
9 11010105457 Yeniköy Köyü H24D17A2 145/190 1.761,10 Tarla Tam İmarsız 15.850,00 3.170,00 25.04.2017/11:30  
10 11010105699 Yeniköy Köyü H24D12D1D 282/49 1.955,50 Arsa Tam İmarsız 39.110,00 7.822,00 25.04.2017/11:45  
   
TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI  
SIRA
NO
DOSYA NO CİNSİ VE MODELİ PLAKA NO GENEL DURUMU TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ
TEMİNAT (TL)
BULUNDUĞU YER İHALE
TARİH VE SAATİ
 
1 452-5-742 Renault Toros SW Otomobil/1993 11 AZ 163 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 10.500,00 2.100,00 Bilecik Huzurevi Otoparkı 25.04.2017/14:30  
2 452-5-743 Renault 19 Europa Otomobil /2000 11 EF 370 Ekonomik Ömrünü Doldurmuş 13.000,00 2.600,00 Bilecik Müze Müdürlüğü Bahçesi 25.04.2017/15:00  
1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz ve taşınır malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen gün ve saatte, Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda satış ihaleleri yapılacaktır. İhalelerin herhangi birinin uzaması halinde diğer ihalelere müteakip saatlerde devam edilir.  
2)İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;  
a)Geçici teminat bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına dair makbuzun, (2886 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)  
b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir T.C.Kimlik  Numaralı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,  tüzel kişilerin ise İdari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemeleri veya siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden 2017 yılı içerisinde alınmış sicil belgesi, ihaleye vekaleten iştirak edecek kişilerin noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri ile birlikte ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.  
3)İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Bilecik Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.  
4)Taşınmaz mal satış bedellerinden herhangi bir vergi, resim ve harç alınmayacaktır.  
5)Satışı yapılacak olan taşınmaz malların ihale bedelleri defaten ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin 1/4’ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 8 eşit taksitte 24 ay vadeli satış yapılabilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuya ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.  
6)Taşınır malların ihale bedeli peşin ödenecek olup, % 1 KDV ile diğer vergi ve harçlar ayrıca alınacaktır.    
7)İhalelere ilişkin http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.bilecikdefterdarligi.gov.tr  internet adresleri ile 0228 212 49 80 nolu telefondan bilgi edinilebilir.  
8) Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.  
İlan olunur. (BN:152)  

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam