• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
BİLECİK İCRA DAİRESİ 2019/19 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

BİLECİK İCRA DAİRESİ 2019/19 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.
BİLECİK
İCRA DAİRESİ
2019/19 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 791 Parsel, SELBÜKÜ Mahalle/Köy, köyüstü Mevkii, Bilecik ili Merkez
ilçesi Selbükü Köyünde 2.900,00 m2 tarla vasfındadır. Taşınmaz Selbükü köyüne 350 m. mesafede, SelbüküÖrenköy köy yoluna 60 m. mesafededir. Taşınmaz % 7-8 eğimli, hafif taşlı, toprak derinliği 20 cm civarındadır.
Taşınmaz yoğun yerleşim alanı dışındadır. Taşınmazın yola cephesi bulunmamaktadır Devlet tarafından yapılmış
sulama tesisi olmayıp, sulama imkanı bulunmayan kuru tarım arazisidir. Halihazırda buğday ekili durumdadır.
Taşınmazın yukarıda açıklanan özellikleri, Köyün ekonomik durumu, emsal alım-satım değerleri, parselin
cepheleri, yüzölçümü, imar durumu, mevcut durumu, kullanım durumu, değer arttırıcı veya eksiltici özellikleri,
emlak piyasasındaki olumlu veya olumsuz etkiler göz önüne alınıp, karşılaştırma yapılarak, 791 parsel sayılı
taşınmazın Kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile zeminin m2 birim değeri 8,00 TL/m2, toplam değeri: 8,00 TL/m2 x
2.900,00 m2= 23.200,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.
Yüzölçümü : 2.900 m2 Kıymeti : 23.200,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Güncel tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/06/2019 günü 13:50 – 13:55 arası
2. Satış Günü : 25/07/2019 günü 13:50 – 13:55 arası
Satış Yeri : Bilecik Zabıta Müdürlüğü yanı Eskikültür sitesi BİLECİK
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bilecik İl, Merkez İlçe, 788 Parsel, SELBÜKÜ Mahalle/Köy, köyüstü Mevkii, Bilecik
ili Merkez ilçesi Selbükü Köyü Köyüstü Mevkiinde 7.000,00 m2 tarla vasfındadır. Taşınmaz Selbükü köyüne 400
m. mesafede, Selbükü-Örenköy köy yoluna 40 m. mesafededir. Taşınmaz % 7-8 eğimli, hafif taşlı, toprak derinliği
20 cm civarındadır. Taşınmaz yoğun yerleşim alanı dışındadır. Taşınmazın yola cephesi bulunmamaktadır Devlet
tarafından yapılmış sulama tesisi olmayıp, sulama imkanı bulunmayan kuru tarım arazisidir. Halihazırda buğday
ekili durumdadır.Taşınmazın yukarıda açıklanan özellikleri, Köyün ekonomik durumu, emsal alım-satım değerleri,
parselin cepheleri, yüzölçümü, imar durumu, mevcut durumu, kullanım durumu, değer arttırıcı veya eksiltici
özellikleri, emlak piyasasındaki olumlu veya olumsuz etkiler göz önüne alınıp, karşılaştırma yapılarak, 788 parsel
sayılı taşınmazın Kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile zeminin m2 birim değeri 8,00 TL/m2, toplam değeri: 8,00 TL/
m2 x 7. 000,00 m2= 56.000,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır.
Yüzölçümü : 7.000 m2 Kıymeti : 56.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Güncel Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 25/06/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 25/07/2019 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Bilecik Zabıta Müdürlüğü yanı Eskikültür sitesi BİLECİK
SATIŞ ŞARTLARI :
1-Piyasada sahte para olayının artması ve iik.nun 9.maddesi uyarınca teminat miktarı ihale anında veya
öncesinde nakit olarak alınmayacak olup, dosya no ve t.c. numarası belirtilmek şartıyla Vakıfbank Bilecik
Şubesine620001500158007290519699 nolu ibana yatırılması gerekmektedir.(aynıdoğrultuda bilecik icra hukuk
mahkemesinin 2017/11-19 e-k sayılı ihalenin feshi davası ret edilmiş ilamı mevcut olup,mahkemece nakit teminat
alınmamasıda uygun bulunmuştur.)iik 114/2.maddesi ve aynı kanunun 124/1. madde hükümleri ve artırma tarzı
satış esnasında resen değerlendirilecek ve duruma göre uygulanacaktır.kıymet takdiri-bilirkişi raporu/fiili haciz
tarihi ile ihale arasındaki geçen zaman dikkate alındığında,satılan malda değişiklik varsaihaleye katılanların bu
değişikliği bilerek ve kabul ederek ihaleye girdiklerini peşinen kabul ederler ve ihaleye pey sürebilirler.herhangi
bir değişiklikte müdürlüğümüzün hiçbir sorumluluğu yoktur. bakiye ihale bedelini ödemek için taşınırlarda 7 gün
taşınmazlarda 10 güne kadar süre verilebilir. kdv ve damga vergisi ihale bedeli ile birlikte tahsil edilecektir.taşınmaz
için aşağıda yazılan m2 miktarı ana taşınmazın tapu kaydındaki toplam m2 miktarı olup, satışa konu taşınmazın
kullanım m2 yukarıda belirtilmiştir.
2- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
3- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt
faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2019/19 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/05/2019 (BN:127)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam