BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ’NDEN İHALE İLANI

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ’NDEN İHALE İLANI

BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ’NDEN

İHALE İLANI

 

 

                2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince tüvenan (işlenmemiş) kum-çakıl malzemesinin açık teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

 

                                                                     MUHAMMEN

NİTELİĞİ  :           Bulunduğu MEVKİİ  :         BEDELİ (K.D.V. hariç):  İHALE TARİHİ:  İHALE SAATİ:

               

25.501,35 m³

Kum Çakıl            Deresakarı Köyü                                92.000,00.-TL.              03/02/2014                               14 : 05

Malzemesi         Gemiyeri mevkii

 

 

                 03/02/2014 tarihi Pazartesi günü saat 14:05’de Bilecik İl Özel İdaresi hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda, Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yapılacaktır.

               

    İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

 

Gerçek kişiler için:

 

 –  Kanuni ikametgahını gösteren ikametgah belgesi

 –  T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı sureti

 –  Tebligat için Türkiye’de adres beyanı

 –  Şartnameyi okuyup imzaladığına dair imzalı şartname

 –  Vekaleten katılacak olanların noter tasdikli vekaletnameleri

 –  Bağlı olduğu vergi dairesi, ili ve numarasını gösterir belge

 –  Geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu

 –  Bilecik İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge

 

Tüzel kişiler için    :

     

 –  Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletnameleri

 –  Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi veya şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren ticaret sicil gazetesi örneği

–  Şartnameyi okuyup imzaladığına dair imzalı şartname

–  Geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu

–  Bilecik İl Özel İdaresine borcu olmadığına dair belge

 

en geç 03/02/2014 tarihi Pazartesi günü ihale başlayıncaya  kadar İhale Komisyon  Başkanlığına teslim etmeleri ve belirtilen saatte hazır bulunmaları şarttır.

Posta ile yapılacak müracaatlarda gecikmeler kabul edilemez.

 

 

İLAN OLUNUR.

B(17)

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

*

code

  • YORUM
reklam